Мастацтва

Мастацтва - працэс ці вынік выяўлення ўнутранага свету ў мастацкім вобразе, творчае спалучэнне элементаў такім чынам, які адлюстроўвае пачуцці альбо эмоцыі. Мастацтва. 1. Творчая дзейнасць, звязаная з вобразным адлюстраваннем рэчаiснасцi. 2. Асобная галiна такой творчай мастацкай дзейнасцi. Выяўленчае мастацтва. Кiнамастацтва. 3. Уменне, майстэрства ў якой-н. справе. Мастацтва для мастацтва; Чыстае мастацтва - рэакцыйная эстэтычная тэорыя i мастацкая практыка, накiраваныя на адрыў мастацкай творчасцi ад грамадскага жыцця.

Выяўленчае мастацтва

Сцэнічнае мастацтва

Балет

Опера