Wikipedia:Dagens skandinaviske artikel/februar 2015


Dagens skandinaviske artikel-arkiv for 2015
Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December

Dagens skandinaviske artikel-arkiv for 2014
Januar - Februar - Marts - April - Maj - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - December


Wikipedia:Dagens skandinaviske artikel - tidligere år

I dag er det tirsdag, 19. november 2019; klokken er 10:01 (UTC)

Hvis dagens artikel på forsiden ikke viser dagens artikel for dagen i dag, så er det sandsynligvis fordi cachen ikke er opdateret korrekt.
Tryk på dette link for at opdatere forsiden til den korrekte dagens artikel.
Tryk på dette link for at gøre det samme for denne side .

Dagens skandinaviske artikel

Et arkiv over dagens skandinaviske artikler der blev vist på forsiden. Artiklerne følger en rotationsordning, da de andre skandinaviske Wikipediaer ikke skifter artikel hver dag:

Artiklerne kan hentes her

Skanwiki - dette er at foretrække, eftersom de her allerede ligger færdig-formaterede til brug på den danske wikipedia:


Hvis de ikke endnu ligger klar på Skanwiki, kan du gå direkte til disse steder:


1. februar

Översiktskarta över Damingpalatset med några viktiga byggnader utritade

Damingpalatset, eller Daminggong (kinesiska: 大明宫, Dàmínggōng) var det kejserliga palatset för Tangdynastin (618–907) i Chang’an, dagens Xi'an, i Kina. Palatset var det mest påkostade under Kinas historia och var 4,5 gånger större än Förbjudna staden i Peking. Från dess färdigställande år 664 styrdes Kina av 17 kejsare från Damingpalatset i 240 år innan det förstördes och till slut övergavs helt år 904. I dag pågår en återuppbyggnad av Damingpalatset och det kan besökas vid Daming Palace National Heritage Park som ligger precis norr om Xi'ans centrala järnvägsstation. Läs mer
se - historik


2. februar

Den sørsamiske drakta består tradisjonelt av en hofte- eller knelang kofte; på sørsamisk heter kofta gapta eller gåptoe. Tradisjonelt er den sørsamiske kofta blå, men i dag blir den også sydd i andre farger. Kofta har fargede bånd rundt håndledd og halsåpning.

Sørsamer (sørsamisk åarjelsaemieh) er en gruppe blant samene i Norge og Sverige. Deres tradisjonelle bo- og reindriftsområder i Norge er Helgeland, Trøndelag, Trollheimen og øst for Femunden i Hedmark. I Sverige regnes det sørsamiske området å være Västerbottens län, Jämtlands län og deler av Härjedalen og Dalarna.

Det som skiller sørsamer fra andre samiske grupper, er «først og fremst språket, men også drakten, ornamentikk, byggeskikk og andre kulturuttrykk.» Sørsamene utgjør en liten andel av den samiske folkegruppen og har blitt beskrevet som «en minoritet i minoriteten». Sørsamisk språk tales av 500–800 personer, og det er om lag 150 personer sysselsatt med reindrift i de sørsamiske områdene i Norge. Sørsamiske institusjoner som skole, museum og teater finnes i Snåsa, Hattfjelldal, Røros, Røyrvik, Mo i Rana og Östersund.

Sørsamenes historie kan deles i tre store perioder: fangstsamfunn, intensiv reindriftsnomadisme og ekstensiv reindrift. Reindriftsnomadismens tid antas å ha begynt sent i middelalderen, omkring 1200–1400; avslutningen av reindriftsnomadismen knyttes vanligvis til at man sluttet å melke reinen, noe som i Norge skjedde mellom 1902 og 1964. Les mer …
se - se norsk - diskussion - historik


3. februar

Processionsvägen mot Liangberget som innehåller gravkamrarna i Qianling

Qianling (kinesiska: 乾陵, Qiánlíng) är ett gravkomplex från den kinesiska Tangdynastin (618–907) 75 km nordväst om Xi'an i Kina. Här är kejsare Gaozong och hans fru kejsarinnan Wu Zetian begravda. Qianling är det mest extravaganta och bäst bevarade mausoleet från Tangdynastin. Qianling domineras av en lång och bred processionsväg kantad av stora statyer som leder fram till Liangberget som innehåller gravkamrarna.

Mycket av statyerna kring processionsvägen finns välbevarat men inga byggnader eller murarna finns kvar. 1978 byggdes Qianling Museum som visar Qianling med dess stenskulpturer och Liangberget. De tre satellitgravarna för kronprins Zhanghuai, kronprins Yide och prinsessan Yongtai är utgrävda och öppna för besök. Museet ställer ut artefakter från de utgrävda gravarna och totalt 9 000 föremål visas upp. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


4. februar

Mount Erebus, 1972

Mount Erebus er den sørlegaste aktive vulkanen i verda og den nest høgaste vulkanen i Antarktis (etter Mount Sidley). Med ei høgd på 3794 moh er han også det sjette høgaste punktet på ei øy i verda. Vulkanen ligg på Ross Island, der det også finst tre inaktive vulkanar, mellom anna Mount Terror. Mount Erebus er ein del av Eldringen i Stillehavet, som består av over 160 aktive vulkanar.

Mount Erebus vart oppdaga den 27. januar 1841 (og observert i utbrot) av polfararen sir James Clark Ross, som namngav Mount Erebus og Mount Terror etter skipa sine. Vulkanen har vore kontinuerleg aktiv sidan 1972 og vert overvaka av Mount Erebus Volcano Observatory som vert drive av New Mexico Institute of Mining and Technology. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


5. februar

Den sørsamiske drakta består tradisjonelt av en hofte- eller knelang kofte; på sørsamisk heter kofta gapta eller gåptoe. Tradisjonelt er den sørsamiske kofta blå, men i dag blir den også sydd i andre farger. Kofta har fargede bånd rundt håndledd og halsåpning.

Sørsamer (sørsamisk åarjelsaemieh) er en gruppe blant samene i Norge og Sverige. Deres tradisjonelle bo- og reindriftsområder i Norge er Helgeland, Trøndelag, Trollheimen og øst for Femunden i Hedmark. I Sverige regnes det sørsamiske området å være Västerbottens län, Jämtlands län og deler av Härjedalen og Dalarna.

Det som skiller sørsamer fra andre samiske grupper, er «først og fremst språket, men også drakten, ornamentikk, byggeskikk og andre kulturuttrykk.» Sørsamene utgjør en liten andel av den samiske folkegruppen og har blitt beskrevet som «en minoritet i minoriteten». Sørsamisk språk tales av 500–800 personer, og det er om lag 150 personer sysselsatt med reindrift i de sørsamiske områdene i Norge. Sørsamiske institusjoner som skole, museum og teater finnes i Snåsa, Hattfjelldal, Røros, Røyrvik, Mo i Rana og Östersund.

Sørsamenes historie kan deles i tre store perioder: fangstsamfunn, intensiv reindriftsnomadisme og ekstensiv reindrift. Reindriftsnomadismens tid antas å ha begynt sent i middelalderen, omkring 1200–1400; avslutningen av reindriftsnomadismen knyttes vanligvis til at man sluttet å melke reinen, noe som i Norge skjedde mellom 1902 og 1964. Les mer …
se - se norsk - diskussion - historik


6. februar

Processionsvägen mot Liangberget som innehåller gravkamrarna i Qianling

Qianling (kinesiska: 乾陵, Qiánlíng) är ett gravkomplex från den kinesiska Tangdynastin (618–907) 75 km nordväst om Xi'an i Kina. Här är kejsare Gaozong och hans fru kejsarinnan Wu Zetian begravda. Qianling är det mest extravaganta och bäst bevarade mausoleet från Tangdynastin. Qianling domineras av en lång och bred processionsväg kantad av stora statyer som leder fram till Liangberget som innehåller gravkamrarna.

Mycket av statyerna kring processionsvägen finns välbevarat men inga byggnader eller murarna finns kvar. 1978 byggdes Qianling Museum som visar Qianling med dess stenskulpturer och Liangberget. De tre satellitgravarna för kronprins Zhanghuai, kronprins Yide och prinsessan Yongtai är utgrävda och öppna för besök. Museet ställer ut artefakter från de utgrävda gravarna och totalt 9 000 föremål visas upp. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


7. februar

Mount Erebus, 1972

Mount Erebus er den sørlegaste aktive vulkanen i verda og den nest høgaste vulkanen i Antarktis (etter Mount Sidley). Med ei høgd på 3794 moh er han også det sjette høgaste punktet på ei øy i verda. Vulkanen ligg på Ross Island, der det også finst tre inaktive vulkanar, mellom anna Mount Terror. Mount Erebus er ein del av Eldringen i Stillehavet, som består av over 160 aktive vulkanar.

Mount Erebus vart oppdaga den 27. januar 1841 (og observert i utbrot) av polfararen sir James Clark Ross, som namngav Mount Erebus og Mount Terror etter skipa sine. Vulkanen har vore kontinuerleg aktiv sidan 1972 og vert overvaka av Mount Erebus Volcano Observatory som vert drive av New Mexico Institute of Mining and Technology. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


8. februar

Hamnen i Mölle.

Mölle är en tätortKullahalvön, tidigare i Brunnby landskommun, nu i Höganäs kommun, Skåne län med 715 invånare (2010). Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet. Till detta bidrog - och bidrar - Mölles natursköna läge invid Öresund, med Kullaberg som bakgrund. Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet. Storhetstiden som turistort inträffade strax före första världskriget, men även under mellankrigstiden var turistströmmarna stora. Fortfarande är Mölle en populär turistort med en tredubbling av invånarantalet under sommarmånaderna. Från hamnen vid Öresund utgår förutom fiskebåtar även turistturer utmed kusten, speciellt till Kullabergs klippiga strand norr om orten. Mölle har varit värd för ett flertal internationella konferenser.

Mölle präglas i hög grad av omgivningarna. Samhället ligger vid foten av urbergshorsten Kullaberg som är ett naturreservat. Där finns vandringsleder, populära dykplatser och klätterleder. Längst ut på udden ligger Kullens fyr, som är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr. Söder om Mölle ligger Mölle fälad, karaktäriserat öppna strandhedar, som än idag hållas öppna genom bete. Söderut ligger också Krapperups slott, en viktig sätesgård med anor från 1300-talet. Läs mer
se - historik


9. februar

Kartskisse av asteroidebeltet.

Asteroidebeltet er regionen i solsystemet som ligger mellom banene til planetene Mars og Jupiter. Beltets utallige irregulært formede legemer kalles asteroider eller småplaneter. Det kalles også «hovedbeltet» for å skille det fra nærjordsasteroider og trojanske asteroider. De fire største asteroidene Ceres, 4 Vesta, 2 Pallas og 10 Hygiea, har en gjennomsnittsdiameter på over 400 km, og utgjør omkring halvparten av beltets masse. Ceres – asteroidebeltets eneste identifiserte dvergplanet – har en diameter på ca. 950 km.

De gjenværende legemene varierer i størrelse ned til støvpartikler. Materialet i asteroidebeltet er så spredt at sannsynligheten for at en romsonde skal kollidere med en asteroide er mindre enn én til én milliard. Så langt har 12 ubemannede romsonder passert gjennom det uten kollisjoner. Les mer...
se - se norsk - diskussion - historik


10. februar

Adult i häckningsdräkt.

Smålom (Gavia stellata) är vattenlevande fågel inom familjen lommar. Den är en utpräglad flyttfågel som främst återfinns i den tempererade regionennorra halvklotet, i både Nearktis och Palearktis och bland lommarna har den det största utbredningsområdet. Smålommen häckar vid små skogsomslutna vattendrag och övervintar i kustområden. Den är alla tider på året bunden till vatten och befinner sig bara på land för att häcka. Hos alla lommar är benen placerade så långt bak på kroppen att de ej kan gå på land utan istället använder dem för att putta sig fram liggande på bröstet. Smålommen lever i monogama förhållanden och paret hjälps åt att bygga boet, ruva äggen och ta hand om ungarna. Dess huvudsakliga föda utgörs av fisk. Med en ungefärlig längd på 60 cm och ett vingspann på cirka 100 cm är arten den minsta och lättaste av lommarna. Vintertid är smålommen gråsvart ovan och vit undertill och i häckningsdräkt anlägger den ett rött parti på halsen. När den flyger har den snabbare vingslag än andra lommar och benen skjuter knappt ut bakom stjärten. Den höjer och sänker ofta huvudet i flykten och flyger i övrigt ofta med sänkt huvud. Smålommens mycket stora globala populationen minskar, men inte såpass mycket att arten anses vara hotad, utan IUCN kategoriserar den som livskraftig. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


11. februar

K2 frå sør

K2 er eit fjell på grensa mellom Kina og Pakistan med ei høgd på 8 611 moh. Fjellet er nest høgst i verda og det høgste i Pakistan. Topp-punktet ligg i Kashmir, nordaust i området Gilgit-Baltistan.

K2 blei første gong kartlagt av ei gruppe europeiske forskarar leia av Henry Haversham Godwin-Austen som i 1856 skilda toppane i området. I 1954 stod italienarane Achille Compagnoni og Lino Lacedelli som dei aller første på toppen. Det er vanleg å rekne K2 for eit vanskelegare fjell å klatre enn Mount Everest. Grunnen er at K2 er brattare på alle sider, ligg lengre nord og har eit hardare og meir uberekneleg vêrlag. På K2 er det dessutan større avstand frå baseleiren til toppen. K2 og toppane rundt har kravd fleire menneskeliv enn noko anna fjell. 80-90 % av alle som døyr på K2 gjer det under nedstigninga, utmatta etter oppstigninga i den tynne lufta. Fell ein først frå K2, fell ein heilt til botnen. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


12. februar

Kartskisse av asteroidebeltet.

Asteroidebeltet er regionen i solsystemet som ligger mellom banene til planetene Mars og Jupiter. Beltets utallige irregulært formede legemer kalles asteroider eller småplaneter. Det kalles også «hovedbeltet» for å skille det fra nærjordsasteroider og trojanske asteroider. De fire største asteroidene Ceres, 4 Vesta, 2 Pallas og 10 Hygiea, har en gjennomsnittsdiameter på over 400 km, og utgjør omkring halvparten av beltets masse. Ceres – asteroidebeltets eneste identifiserte dvergplanet – har en diameter på ca. 950 km.

De gjenværende legemene varierer i størrelse ned til støvpartikler. Materialet i asteroidebeltet er så spredt at sannsynligheten for at en romsonde skal kollidere med en asteroide er mindre enn én til én milliard. Så langt har 12 ubemannede romsonder passert gjennom det uten kollisjoner. Les mer...
se - se norsk - diskussion - historik


13. februar

Adult i häckningsdräkt.

Smålom (Gavia stellata) är vattenlevande fågel inom familjen lommar. Den är en utpräglad flyttfågel som främst återfinns i den tempererade regionennorra halvklotet, i både Nearktis och Palearktis och bland lommarna har den det största utbredningsområdet. Smålommen häckar vid små skogsomslutna vattendrag och övervintar i kustområden. Den är alla tider på året bunden till vatten och befinner sig bara på land för att häcka. Hos alla lommar är benen placerade så långt bak på kroppen att de ej kan gå på land utan istället använder dem för att putta sig fram liggande på bröstet. Smålommen lever i monogama förhållanden och paret hjälps åt att bygga boet, ruva äggen och ta hand om ungarna. Dess huvudsakliga föda utgörs av fisk. Med en ungefärlig längd på 60 cm och ett vingspann på cirka 100 cm är arten den minsta och lättaste av lommarna. Vintertid är smålommen gråsvart ovan och vit undertill och i häckningsdräkt anlägger den ett rött parti på halsen. När den flyger har den snabbare vingslag än andra lommar och benen skjuter knappt ut bakom stjärten. Den höjer och sänker ofta huvudet i flykten och flyger i övrigt ofta med sänkt huvud. Smålommens mycket stora globala populationen minskar, men inte såpass mycket att arten anses vara hotad, utan IUCN kategoriserar den som livskraftig. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


14. februar

K2 frå sør

K2 er eit fjell på grensa mellom Kina og Pakistan med ei høgd på 8 611 moh. Fjellet er nest høgst i verda og det høgste i Pakistan. Topp-punktet ligg i Kashmir, nordaust i området Gilgit-Baltistan.

K2 blei første gong kartlagt av ei gruppe europeiske forskarar leia av Henry Haversham Godwin-Austen som i 1856 skilda toppane i området. I 1954 stod italienarane Achille Compagnoni og Lino Lacedelli som dei aller første på toppen. Det er vanleg å rekne K2 for eit vanskelegare fjell å klatre enn Mount Everest. Grunnen er at K2 er brattare på alle sider, ligg lengre nord og har eit hardare og meir uberekneleg vêrlag. På K2 er det dessutan større avstand frå baseleiren til toppen. K2 og toppane rundt har kravd fleire menneskeliv enn noko anna fjell. 80-90 % av alle som døyr på K2 gjer det under nedstigninga, utmatta etter oppstigninga i den tynne lufta. Fell ein først frå K2, fell ein heilt til botnen. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


15. februar

Umeå stads kyrka

Umeå stads kyrka är en kyrkobyggnad i Umeå och församlingskyrka i Umeå stadsförsamling. Kyrkan är belägen i centrala Umeå mitt emot Vänortsparken vid sv:Ume älvs norra strand. Kyrkan är en treskeppig hallkyrka i nygotisk stil med tornet placerat på sidan av långskeppet, vid den norra fasaden. Kyrkan är ritad av dåvarande stadsarkitekten Fredrik Olaus Lindström och byggd i tegel med stenfot. Kyrkan uppfördes mellan 1892–1894 och är den tredje i raden av kyrkor på samma plats. Tre restaureringar med om- och tillbyggnad av kyrkan har delvis ändrat kyrkans ursprungliga utseende.

Den första kyrkan i Umeå började byggas 1646, samma år som Umeå fick sina stadsprivilegier. Kyrkan placerades i utkanten av staden, vilket kan bero på att man ville ha en begravningsplats intill kyrkan. Läs mer
se - historik


16. februar

Natalie Portman i 2010.

Natalie Portman (født Natalie Hershlag 9. juni 1981 i Jerusalem, Israel) er en israelskfødt amerikansk skuespillerinne. Hun fikk sitt gjennombrudd som tolvåring i filmen Léon i 1994. Senere har hun spilt i mange storfilmer. Hun spilte bl.a. rollen som Padmé Amidala i Star Wars-filmene, og har også spilt i andre filmer som Garden State, Heat, Cold Mountain, V for Vendetta, Closer, Black Swan og Thor. Hun vant en Golden Globe og ble nominert til både Oscar og BAFTA for sin rolle i Closer. Portman vant også Golden Globe som beste kvinnelige skuespiller for rollen i Black Swan og Oscar for beste kvinnelige hovedrolle for den samme rollen under den 83. Oscar-utdelingen. Les mer...
se - se norsk - diskussion - historik


17. februar

Porträtt från 1861 av Mathew Brady.

George Brinton McClellan, född 3 december 1826, död 29 oktober 1885, var en amerikansk generalmajor i unionsarmén (Nordstaterna) under amerikanska inbördeskriget, Demokraternas presidentkandidat i presidentvalet 1864 mot Abraham Lincoln och guvernör i New Jersey 1878-1881.

Under det amerikanska inbördeskriget organiserade McClellan den kända Potomac-armén och tjänstgjorde en kort tid som högste militäre befälhavare för unionsarmén. I krigets inledning spelade McClellan en viktig roll för att sätta upp en vältränad och organiserad armé för unionen. McClellan var noggrann när han planerade och förberedde sig, men dessa personlighetsdrag kan ha begränsat hans förmåga att utmana aggressiva motståndare på ett högrörligt slagfält. Han övervärderade oftast motståndarnas styrkor och tvekade i att använda större arméenheter; han lämnade ofta stora delar av sin armé sysslolös vid avgörande tillfällen.

General McClellan misslyckades också med att behålla president Abraham Lincolns förtroende. Han var också hånfull och ohörsam mot presidenten som överbefälhavare. Sedan han fråntagits sitt befäl blev han Demokraternas kandidat i presidentvalet 1864 och förlorade mot Lincoln. Hans parti hade ett antikrigsprogram med löfte om att avsluta kriget och förhandla med Konfederationen. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


18. februar

Chuck Berry

Charles Edward Anderson «Chuck» Berry (f. 1926) er ein USA-amerikansk gitarist, songar og låtskrivar som er kjend som ein av pionerane innan rock and roll. Han var mellom anna ein del av den første gruppa av musikarar som vart innlemma i Rock and Roll Hall of Fame då han opna i 1986.

På 1950-åra vart Berry ei etablert rockestjerne med fleire hitplater, og hadde sin eigen nattklubb i St. Louis, men i 1959 skapte han skandale då han blei fengsla for å ha frakta ein fjortenåring over ei delstatsgrense. Då han kom ut av fengsel i 1963 opplevde han ein god start på karrieren igjen sidan fleire band i «den britiske invasjonen», som Beatles og Rolling Stones, spelte inn sine versjonar songane hans. I tillegg hadde The Beach Boys ein hit med «Surfin' USA», som i stor grad er ein direkte kopi av Berry sin «Sweet Little Sixteen». Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


19. februar

Natalie Portman i 2010.

Natalie Portman (født Natalie Hershlag 9. juni 1981 i Jerusalem, Israel) er en israelskfødt amerikansk skuespillerinne. Hun fikk sitt gjennombrudd som tolvåring i filmen Léon i 1994. Senere har hun spilt i mange storfilmer. Hun spilte bl.a. rollen som Padmé Amidala i Star Wars-filmene, og har også spilt i andre filmer som Garden State, Heat, Cold Mountain, V for Vendetta, Closer, Black Swan og Thor. Hun vant en Golden Globe og ble nominert til både Oscar og BAFTA for sin rolle i Closer. Portman vant også Golden Globe som beste kvinnelige skuespiller for rollen i Black Swan og Oscar for beste kvinnelige hovedrolle for den samme rollen under den 83. Oscar-utdelingen. Les mer...
se - se norsk - diskussion - historik


20. februar

Porträtt från 1861 av Mathew Brady.

George Brinton McClellan, född 3 december 1826, död 29 oktober 1885, var en amerikansk generalmajor i unionsarmén (Nordstaterna) under amerikanska inbördeskriget, Demokraternas presidentkandidat i presidentvalet 1864 mot Abraham Lincoln och guvernör i New Jersey 1878-1881.

Under det amerikanska inbördeskriget organiserade McClellan den kända Potomac-armén och tjänstgjorde en kort tid som högste militäre befälhavare för unionsarmén. I krigets inledning spelade McClellan en viktig roll för att sätta upp en vältränad och organiserad armé för unionen. McClellan var noggrann när han planerade och förberedde sig, men dessa personlighetsdrag kan ha begränsat hans förmåga att utmana aggressiva motståndare på ett högrörligt slagfält. Han övervärderade oftast motståndarnas styrkor och tvekade i att använda större arméenheter; han lämnade ofta stora delar av sin armé sysslolös vid avgörande tillfällen.

General McClellan misslyckades också med att behålla president Abraham Lincolns förtroende. Han var också hånfull och ohörsam mot presidenten som överbefälhavare. Sedan han fråntagits sitt befäl blev han Demokraternas kandidat i presidentvalet 1864 och förlorade mot Lincoln. Hans parti hade ett antikrigsprogram med löfte om att avsluta kriget och förhandla med Konfederationen. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


21. februar

Chuck Berry

Charles Edward Anderson «Chuck» Berry (f. 1926) er ein USA-amerikansk gitarist, songar og låtskrivar som er kjend som ein av pionerane innan rock and roll. Han var mellom anna ein del av den første gruppa av musikarar som vart innlemma i Rock and Roll Hall of Fame då han opna i 1986.

På 1950-åra vart Berry ei etablert rockestjerne med fleire hitplater, og hadde sin eigen nattklubb i St. Louis, men i 1959 skapte han skandale då han blei fengsla for å ha frakta ein fjortenåring over ei delstatsgrense. Då han kom ut av fengsel i 1963 opplevde han ein god start på karrieren igjen sidan fleire band i «den britiske invasjonen», som Beatles og Rolling Stones, spelte inn sine versjonar songane hans. I tillegg hadde The Beach Boys ein hit med «Surfin' USA», som i stor grad er ein direkte kopi av Berry sin «Sweet Little Sixteen». Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


22. februar

James Russell Lowell omkring 1855.

James Russell Lowell, född 22 februari 1819 i Cambridge i Massachusetts, död 12 augusti 1891 i samma stad, var en amerikansk poet, kritiker, redaktör och diplomat. Lowell ingick i Firesidepoeterna, en grupp författare från New England, där diktarna i denna krets var de första amerikanska poeter som åtnjöt samma popularitet som brittiska författarkollegor. I sin poesi använde Firesidepoeterna gärna konventionella versmått.

Han skrev sin första diktsamling 1841 och gifte sig 1844 med Maria White. Paret engagerade sig mot slaveriet i USA, en ståndpunkt som avspeglade sig i Lowells poesi. Han blev känd 1848 för A Fable for Critics, en längre satirisk dikt om samtida poeter och litteraturkritiker. Samma år gav han ut The Biglow Papers, vilket gjorde honom ytterligare mer känd. Lowell skulle komma att ge ut flera andra diktsamlingar och essäsamlingar under sin litterära karriär. Sedan hustrun Maria White avlidit 1853 reste Lowell till Europa. Åter i USA undervisade Lowell i tjugo år i språk vid Harvard. Han hade gift om sig 1857, samma år som han blev redaktör för The Atlantic Monthly. 1877 utsågs han till ambassadör i Spanien och senare även i England. Han avled 12 augusti 1891 på godset där han föddes. Lowell försökte, vilket är särskilt tydligt i The Biglow Papers, efterlikna yankee-dialekten i sina rollfigurers dialoger. Detta inspirerade bland andra författare som Mark Twain och H. L. Mencken. Läs mer
se - historik


23. februar

Soldater fra 1. Bergenhusregiment.

Strilekrigen er en betegnelse på flere opptøyer i Bergen våren 1765, da bønder fra Nordhordland og andre bynære områder strømmet til Bergen for å protestere mot en hard og vilkårlig virkende ekstraskatt.

Det første «slaget» i strilekrigen sto 1. mars. En stor delegasjon bønder kom da til Bergen for å sende en klage til kongen om at innkrevingen etter deres mening var for hard, vilkårlig og ble innkrevd på ulovlig måte. Etter at klagebrevet var overlevert stiftsamtmannen, utviklet det seg til sammenstøt mellom bønder og soldater, men bøndene roet seg og reiste hjem etter at de var blitt forespeilet at et svar på klagen ville komme etter seks uker, dvs. 11. april.

18. april kom bøndene, som fremdeles ikke hadde fått svar, tilbake til Bergen for å kreve sin rett. Det begynte rolig, men utartet fort til heftige protester som særlig var rettet mot stiftsamtmannen Ulrik von Cicignon og den lokale futen Oluf Bildsøe. Begge disse ble truet med lynsjing, og de så seg presset til å betale tilbake ekstraskatten til bøndene neste dag.

Strilekrigen var den største av flere protestaksjoner mot ekstraskatten over store deler av Norge. Disse protestene var isolert sett relativt små hendelser, men de var sterkt medvirkende til at ekstraskatten ble avviklet i Norge i 1772, mens den ble stående i Danmark til 1812. Les mer...
se - se norsk - diskussion - historik


24. februar

Yamato under attack. En stor brand har utbrutit akteröver på hennes överbyggnad och hon sjunker nu efter skador från en torpedträff.

Operation Ten-Go (天號作戰 (kyūjitai) eller 天号作戦 (shinjitai) Ten-gō Sakusen) var den sista stora japanska marina operationen i stillahavskriget under andra världskriget. Andra benämningar av den här operationen på engelska inkluderar Operation Heaven One och Ten-ichi-gō.

I april 1945 startade det japanska slagskeppet Yamato, världens största slagskepp, tillsammans med nio andra fartyg en avsiktlig självmordsattack mot de allierade styrkorna i slaget om Okinawa. De japanska styrkorna anfölls, stoppades och blev nästan helt förstörda av amerikanska hangarfartygsbaserade flygplan innan de ens hade kommit till Okinawa. Yamato och fem andra japanska krigsfartyg sänktes.

Slaget bevisade tydligt USA:s luftherravälde i det här stadiet av kriget och även sårbarheten hos oeskorterade ytfartyg mot flyganfall. Slaget visade också japanernas villighet att offra stora antal av sitt eget folk i desperata försök (se kamikaze) att bromsa de allierades framfart mot Japans fastland. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


25. februar

Det aserbajdsjanske flagget

Aserbajdsjan er ein republikk i den søraustlege delen av Kaukasia, og det største landet i denne regionen. Mesteparten av landet ligg i Asia, men ein liten del ligg på europeisk side nord for Kaukasus. Aserbajdsjan grensar til Armenia, Georgia, Iran, Russland, Tyrkia og Kaspihavet. Eksklaven Nakhitsjevan grenser til Armenia i nord og aust, Iran i sør og vest og har ei kort grense mot Tyrkia i nordvest.

Den demokratiske republikken Aserbajdsjan var den første demokratiske og sekulære republikken i den muslimske verda. Det var også det første muslimske landet til å byggje operaer, teater og moderne universitet. I dag er alle dei større politiske rørslene i landet sekulære, medan størsteparten av innbyggjarane og nokre opposisjonsparti følgjer sjiaislam. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik


26. februar

Soldater fra 1. Bergenhusregiment.

Strilekrigen er en betegnelse på flere opptøyer i Bergen våren 1765, da bønder fra Nordhordland og andre bynære områder strømmet til Bergen for å protestere mot en hard og vilkårlig virkende ekstraskatt.

Det første «slaget» i strilekrigen sto 1. mars. En stor delegasjon bønder kom da til Bergen for å sende en klage til kongen om at innkrevingen etter deres mening var for hard, vilkårlig og ble innkrevd på ulovlig måte. Etter at klagebrevet var overlevert stiftsamtmannen, utviklet det seg til sammenstøt mellom bønder og soldater, men bøndene roet seg og reiste hjem etter at de var blitt forespeilet at et svar på klagen ville komme etter seks uker, dvs. 11. april.

18. april kom bøndene, som fremdeles ikke hadde fått svar, tilbake til Bergen for å kreve sin rett. Det begynte rolig, men utartet fort til heftige protester som særlig var rettet mot stiftsamtmannen Ulrik von Cicignon og den lokale futen Oluf Bildsøe. Begge disse ble truet med lynsjing, og de så seg presset til å betale tilbake ekstraskatten til bøndene neste dag.

Strilekrigen var den største av flere protestaksjoner mot ekstraskatten over store deler av Norge. Disse protestene var isolert sett relativt små hendelser, men de var sterkt medvirkende til at ekstraskatten ble avviklet i Norge i 1772, mens den ble stående i Danmark til 1812. Les mer...
se - se norsk - diskussion - historik


27. februar

Yamato under attack. En stor brand har utbrutit akteröver på hennes överbyggnad och hon sjunker nu efter skador från en torpedträff.

Operation Ten-Go (天號作戰 (kyūjitai) eller 天号作戦 (shinjitai) Ten-gō Sakusen) var den sista stora japanska marina operationen i stillahavskriget under andra världskriget. Andra benämningar av den här operationen på engelska inkluderar Operation Heaven One och Ten-ichi-gō.

I april 1945 startade det japanska slagskeppet Yamato, världens största slagskepp, tillsammans med nio andra fartyg en avsiktlig självmordsattack mot de allierade styrkorna i slaget om Okinawa. De japanska styrkorna anfölls, stoppades och blev nästan helt förstörda av amerikanska hangarfartygsbaserade flygplan innan de ens hade kommit till Okinawa. Yamato och fem andra japanska krigsfartyg sänktes.

Slaget bevisade tydligt USA:s luftherravälde i det här stadiet av kriget och även sårbarheten hos oeskorterade ytfartyg mot flyganfall. Slaget visade också japanernas villighet att offra stora antal av sitt eget folk i desperata försök (se kamikaze) att bromsa de allierades framfart mot Japans fastland. Läs mer
se - se svensk - diskussion - historik


28. februar

Det aserbajdsjanske flagget

Aserbajdsjan er ein republikk i den søraustlege delen av Kaukasia, og det største landet i denne regionen. Mesteparten av landet ligg i Asia, men ein liten del ligg på europeisk side nord for Kaukasus. Aserbajdsjan grensar til Armenia, Georgia, Iran, Russland, Tyrkia og Kaspihavet. Eksklaven Nakhitsjevan grenser til Armenia i nord og aust, Iran i sør og vest og har ei kort grense mot Tyrkia i nordvest.

Den demokratiske republikken Aserbajdsjan var den første demokratiske og sekulære republikken i den muslimske verda. Det var også det første muslimske landet til å byggje operaer, teater og moderne universitet. I dag er alle dei større politiske rørslene i landet sekulære, medan størsteparten av innbyggjarane og nokre opposisjonsparti følgjer sjiaislam. Les meir …
se - se norsk - diskussion - historik