Hrvatski radio

Organizacija Hrvatskog radija

U unutarnjoj organiziranosti Hrvatski radio ima 3 podsustava: novinarske, tehničke i zajedničke službe. Novinarski podsustav je sastavljen od triju programskih jedinica: I. program, II. program, III. program.[1]

Opća obilježja I. programa Hrvatskog radija

Opća obilježja II. programa Hrvatskog radija

Opća obilježja III. programa Hrvatskog radija

Opća obilježja I. programa Hrvatskog radija

Opće obilježje I. programa radija je strukturiran kao nacionalni program koji objavljuje ono što je jako važno za građane i država. Taj se program dalje dijeli na blokove, zatim na emisije i konačno na pojedinačne novinarske priloge. On je sastavljen na participaciji od oko 70% glazbenih sadržaja i oko 30% govornih priloga. Budući da je složen reprezentativno, on u glazbenom dijelu sadrži ozbiljnu, zabavnu i narodnu glazbu, a u informativnim emisijama emitira 5 sintetskih cjelina: jutarnji program, podnevni polu-dnevnik, popodnevne dnevne novosti u 15 sati, dnevnik u 19 sati i zaključni pregled glavnih događaja u 22 sata. U razmacima od svakoga punog sata I. program donosi i i emisije vijesti. U jutarnjem dijelu od 8-9 sati emitira se i blok pod nazivom „Školski radio“ kojemu je cilj edukacija građana i pomaganje školama da djelotvornije obavljaju svoju odgojnu i obrazovnu ulogu. Što se tiče ostalih slobodnih prostora I. program objavljuje i specijalizirane blokove namijenjene većim interesnim skupinama kao što su: emisije za poljoprivrednike, za pomorce, za naše građane u svijetu. Ovamo spadaju i ozbiljnije dokumentarne reportaže, radio-kalendar, radio-drama i brojne emisije iz kultura i športa. Zbog ovih činjenica I. program se popularno naziva i ozbiljnim programom.

Opća obilježja II. programa Hrvatskog radija

II. program je zamišljen kao program koji je komplementaran I. programu. To znači da kada se na I. programu emitira ozbiljna glazba, a na II. programu tada je zabavna glazba. Tom komplementarnošću nastoji se što je moguće bolje zadovoljiti interese različitih slojeva slušatelja. Jedni taj program nazivaju i zabavno – revijalnim programom, jer on emitira više ležernih emisija, posebice kontakt – emisija u kojima aktivno sudjeluju zainteresirani slušatelji. Zbog tog svog karaktera II. program ima manje informativnih emisija, a da bi i u području vijesti bio komplementaran I. programu, on emitira kraće vijesti u polovicama punih sati. U II. programu je participacija glazbe i zabave veća, pa se šaljivo u narodu njega naziva i „javnom ćaskaonicom“ . Njegov je glavni problem kako biti zabavan i ležeran, a pritom ne pasti u trivijalizam i neozbiljnost.

Opća obilježja III. programa Hrvatskog radija

III. program je u nas nastao prvi put 1964. On je koncipiran kao ozbiljan večernji program (ranije od 20-24 sata, a danas i u duljem trajanju). To je program prvenstveno namijenjen intelektualcima. Često ga se naziva i ozvučenim časopisom. Njegova je specifičnost donošenje cjelovitih glazbenih priloga (opera, simfonija, koncerti) s komentarom glazbenih kritičara. U govornom dijelu III. program donosi eseje i rasprave naših i stranih autora koji se bave aktualnim problemima. Nedostatak mu je mali broj slušatelja, što je znak da se u nas još nije profilirao slušateljstvo ovoga tipa.

  1. MARKO SAPUNAR: Osnove znanosti o novinarstvu, četvrto izdanje, Zagreb, Vlastita naklada, 2004., p. 216