Lučka kapetanija

Upravni znak javnih brodova lučkih kapetanija
Pramčana oznaka

Lučke kapetanije u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Lučke kapetanije su područne jedinice ministarstva nadležnog za poslove pomorstva, u sastavu uprave za pomorstvo bez pravne osobnosti.

Lučke kapetanije

Brodica Lučke kapetanije u Rijeci. S lijeve strane vidi se zgrada Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru
Patrolni brod Lučke kapetanije "Pojišan"
  • Lučka kapetanija Pula, za područje Istarske županije,
  • Lučka kapetanija Rijeka, za područje Primorsko-goranske županije,
  • Lučka kapetanija Senj, za područje Ličko-senjske županije,
  • Lučka kapetanija Zadar, za područje Zadarske županije,
  • Lučka kapetanija Šibenik, za područje Šibensko-kninske županije,
  • Lučka kapetanija Split, za područje Splitsko-dalmatinske županije,
  • Lučka kapetanija Ploče, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Metković, Opuzen, Ploče, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje,
  • Lučka kapetanija Dubrovnik, za dio Dubrovačko-neretvanske županije koji obuhvaća sljedeće gradove i općine: Dubrovnik, Korčula, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Smokvica, Ston, Vela Luka, Župa dubrovačka i Trpanj.

Lučke kapetanije mogu imati ispostave izvan svog sjedišta. Radom lučke kapetanije upravlja lučki kapetan, odgovoran ministru i ravnatelju Uprave za pomorstvo. Radom ispostave upravlja kapetan ispostave kojeg imenuje lučki kapetan.

U skladu s Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, kao Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru određuje se Lučka kapetanija Rijeka.

Izvori

Poveznice

Vanjske poveznice