Naranča

Naranča (narandža), naziv za plodove nekoliko vrsta biljaka iz roda citrusa: