Park prirode Biokovo

Osnovni podaci

Park prirode Biokovo obuhvaća područje od prijevoja Dubci (kod Brela) do prijevoja Saranač (kod Gornjih Igrana)

Glavna obilježja su:

 • geomorfološki fenomeni: vrtače, škrape, kamenice, jame (najdublja jama Amfora: -790 m), ledenice, spilje, krški izvori; više od 40 endemičnih biljnih vrsta npr. biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio), značajna paleontološka nalazišta; prekrasni krajobrazi i vidikovci.
 • Područja posebne zašite:
  • posebni geomorfološki rezervati: Nevistina stina, Ovčje polje, Kuranik-Šibenik-Štropac-Vošac;
  • posebni rezervati šumske vegetacije:
   • rezervati šume bukve i jele: Kaoci, Kimet-Sutvid;
   • rezervati autohtone šume crnog dalmatinskog bora: Bukovac, Borovik, Šibenik-Borovac, rezervat primorske šume bukve: Vošac;
  • botanički rezervati: Sv.Ilija-Šibenik-Štropac, Veliki Troglav

U sastavu Parka nalazi se Biokovski botanički vrt Kotišina, u površini 16,5 ha iznad sela Kotišina. Botanički vrt je utemeljio dr. fra Jure Radić.

Na zapadnom ulazu u Park prirode Biokovo, na predjelu Subotišće – Brela Gornja u srijedu 2. kolovoza 2007. godine prvim dijelom izložbe «Biokovo» svečano je otvoren prezentacijski centar Parka prirode Biokovo. Prezentacijski centar «Brela Gornja» rezultat je projekta kojega je Javna ustanova «Park prirode Biokovo» na inicijativu Društva prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana – «[Brolanenses]» realizirala izrazitim zalaganjem i naporom članova društva i djelatnika Ustanove, a uz potporu Općine Brela i Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Hrvatskim biospeleološkim društvom.

Poveznice

Vanjske poveznice