Akitu

Akitubabilońskie święto Nowego Roku. Było najważniejszym świętem państwowym w Babilonii. Łączyło się z kultem narodowego boga i opiekuna stolicy, Marduka. Co roku podczas Akitu król ujmował dłoń posągu Marduka, co symbolicznie przedłużało boską inwestyturę jego władzy (zgodnie z mitologią mezopotamską władza królewska pochodziła od bogów. Informacja o tym została zawarta w tzw. Sumeryjskiej liście królów).

Bibliografia

  • M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna, TRIO, Warszawa 2006, s. 219.