Barbara Rokemberg

Szablon:Władczyni infobox Barbara Rokemberg (zm. po 12 listopada 1463) – księżna raciborska, córka mieszczanina krakowskiego, siostra scholastyka krakowskiego oraz rektora Uniwersytetu Krakowskiego Kaspra Rokemberga.

Życiorys

Barbara Rokemberg pochodziła z zamożnego rodu kupieckiego. Jej pierwszym mężem został ławnik i rajca krakowski Wilhelm Willandt, występujący w dokumentach w latach 1417–1436[1]. Po owdowieniu Barbara wyszła za mąż za mieszczanina i rajcę krakowskiego Jerzego Orienta, z którym miała córkę Annę, późniejszą żonę mieszczan Jana Stancza i nieznanego z imienia Obulczowa[2]. Drugi mąż Barbary Rokemberg zmarł przed 1451. Przed 10 marca 1451 owdowiałą Barbarę Orientową poślubił książę karniowsko-raciborski Mikołaj V[3]. Z tego małżeństwa pochodziło dwoje dzieci: zmarły w dzieciństwie i pochowany w katedrze wawelskiej Mikołaj oraz Małgorzata, żona księcia zatorskiego Kazimierza II[4]. Po śmierci trzeciego męża Barbara Rokemberg została panią na Pszczynie, gdzie w 1454 gościła królową Polski Elżbietę Rakuszankę. W 1458 miasto, w którym sprawowała rządy Barbara niemal całkowicie spłonęło. Wkrótce wdowa po księciu karniowskim została wygnana do Krakowa przez swojego pasierba Jana IV[5]. Ostatni raz postać Barbary wymieniona jest w aktach krakowskich 12 listopada 1463[6].

  1. J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 12: 1445–1461, s. 168, przyp. 162.
  2. S. Krzyżanowski, Morsztynowie w XV wieku, s. 338.
  3. J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 12: 1445–1461, s. 168, przyp. 161.
  4. J. Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 12: 1445–1461, s. 168.
  5. Drzyzga P.: Mikołaj i Barbara. 2012-08-15.
  6. S. Krzyżanowski, Morsztynowie w XV wieku, s. 338, przyp. 3.

Bibliografia

  • Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 12: 1445–1461, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-01-16077-7, s. 167–168.
  • Drzyzga P.: Mikołaj i Barbara (pol.). kultura.wiara.pl, 2012-08-15. [dostęp 2014-07-01].
  • Krzyżanowski S., Morsztynowie w XV wieku, (w:) "Rocznik Krakowski", t. I, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1898, s. 338–340.