Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego

Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego – oznaczenia stanowisk służbowych zajmowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Dystynkcje obowiązujące w latach 2002-2004

Początkowo w Inspekcji Transportu Drogowego dystynkcje stanowisk służbowych noszono na rękawach bluzy służbowej i marynarki gabardynowej oraz nad lewą kieszenią swetra, koszuli służbowej i koszulki typu polo. Ponadto dystynkcje noszono, także na otokach czapek garnizonowych[1].

dystynkcja inspektora
Mł inspektor itd.png
Inspektor itd.png
St inspektor itd.png
stanowisko Młodszy inspektor Inspektor Starszy inspektor
dystynkcja inspektora
(na piersi)
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.png
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.png
stanowisko Zastępca
Wojewódzkiego
Inspektora TD
Wojewódzki Inspektor TD

Dystynkcje obowiązujące w latach 2004-2009

W roku 2004 w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego. Rozporządzaniem tym dodano nowe dystynkcje stanowisk służbowych: Główny Inspektor Transportu Drogowego, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Dyrektor biura w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Naczelnik wydziału w wojewódzkim inspektoracie i Kierownika delegatury wojewódzkiego inspektoratu)[2].

Sposób noszenia dystynkcji nie uległ zmianie[3].

dystynkcja inspektora
Mł inspektor itd.png
Inspektor itd.png
St inspektor itd.png
stanowisko Młodszy inspektor Inspektor Starszy inspektor
dystynkcja inspektora
(na piersi)
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.png
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.png
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 2004.png
stanowisko Kierownik delegatury,

Naczelnik Wydziału
ds. kontroli

Zastępca
Wojewódzkiego
Inspektora TD
Wojewódzki Inspektor TD
dystynkcja inspektora
(na piersi)
Dyrektor biura właściwego do spraw kontroli w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.png
Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.png
Główny Inspektor Transportu Drogowego.png
stanowisko Dyrektor biura
właściwego do spraw kontroli
w Głównym Inspektoracie TD
Zastępca
Głównego Inspektora TD
Główny Inspektor TD

Dystynkcje obowiązujące w latach 2009-2010

W roku 2009 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego. Nowym rozporządzeniem wprowadzono nowe elementy umundurowania, a z tym wiązało się wprowadzenie nowych dystynkcji oraz nowego sposobu ich noszenia.

Zmieniono sposób noszenia dystynkcji – zamiast noszenia ich na rękawach oraz nad lewą kieszenią, wprowadzono ciemnozielone pochewki nakładane na naramienniki[4].

dystynkcja inspektora
Mł inspektor itd.png
Inspektor itd.png
St inspektor itd.png
stanowisko Młodszy inspektor Inspektor Starszy inspektor
dystynkcja inspektora
(na piersi)
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.png
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.png
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 2004.png
stanowisko Naczelnik wydziału
inspekcji w wojewódzkim
inspektoracie TD
Zastępca
Wojewódzkiego
Inspektora TD
Wojewódzki Inspektor TD
dystynkcja inspektora
(na piersi)
Pracownik wydziału właściwego ds. nadzoru inspekcyjnego GITD.jpg
Naczelnik ds nadzoru inspekcyjnego w GITD.jpg
Dyrektor biura właściwego do spraw kontroli w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.png
Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.png
Główny Inspektor Transportu Drogowego.png
stanowisko Pracownik wydziału
właściwego ds. nadzoru
inspekcyjnego
w Głównym Inspektoracie TD
Naczelnik wydziału
właściwego ds. nadzoru
inspekcyjnego
w Głównym Inspektoracie TD
Dyrektor biura
właściwego ds. nadzoru
inspekcyjnego
w Głównym Inspektoracie TD
Zastępca
Głównego Inspektora TD
Główny Inspektor TD

Dystynkcje obowiązujące od 2010

Aktualnie wprowadzone dystynkcje wprowadzono w roku 2010 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Nowe rozporządzanie zmieniło wykaz stanowisk służbowych oraz wymiary pochewek zakładanych na naramienniki[5].

W Inspekcji Transportu Drogowego dystynkcje nosi się na pochewkach zakładanych na naramienniki kurtki, płaszcza, marynarki, bluzy polowej, swetra i koszuli. Ponadto dystynkcje nosi się, także na taśmie otokowej czapki i klapach marynarki. Zrezygnowano z noszenia dystynkcji na kamizelce odblaskowej[6].

dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Młodszy kontroler transportu drogowego.png
Kontroler transportu drogowego.png
Starszy kontroler transportu drogowego.png
Młodszy inspektor transportu drogowego.png
Inspektor transportu drogowego.png
Starszy inspektor transportu drogowego.png
stanowisko Młodszy kontroler
transportu drogowego
Kontroler
transportu drogowego
Starszy kontroler
transportu drogowego
Młodszy inspektor
transportu drogowego
Inspektor
transportu drogowego
Starszy inspektor
transportu drogowego
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Młodszy specjalista transportu drogowego.png
Specjalista transportu drogowego.png
Starszy specjalista transportu drogowego.png
Główny specjalista transportu drogowego.png
stanowisko Młodszy specjalista
transportu drogowego
Specjalista
transportu drogowego
Starszy specjalista
transportu drogowego
Główny specjalista
transportu drogowego
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Kierownik oddziału wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, pracownik biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.png
Zastępca naczelnika wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego.png
Naczelnik wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, naczelnik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.png
Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zastępca dyrektora biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.png
Wojewódzki inspektor transportu drogowego, dyrektor biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjne-go w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.png
stanowisko Kierownik oddziału wydziału
inspekcji w wojewódzkim
inspektoracie transportu drogowego,
Pracownik biura właściwego
ds. nadzoru inspekcyjnego
w Głównym Inspektoracie TD
Zastępca naczelnika wydziału
inspekcji w wojewódzkim
inspektoracie transportu drogowego
Naczelnik wydziału
inspekcji w wojewódzkim
inspektoracie transportu drogowego,
Naczelnik wydziału właściwego
ds nadzoru inspekcyjnego
w Głównym Inspektoracie TD
Zastępca wojewódzkiego
inspektora transportu drogowego,
Zastępca dyrektora biura właściwego
ds nadzoru inspekcyjnego
w Głównym Inspektoracie TD
Wojewódzki
inspektor transportu drogowego,
Dyrektor biura właściwego
ds nadzoru inspekcyjnego
w Głównym Inspektoracie TD
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2010.png
Główny Inspektor Transportu Drogowego 2010.png
stanowisko Zastępca
Głównego Inspektora
Transportu Drogowego
Główny Inspektor
Transportu Drogowego
  1. Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego; § 4, punkt 2
  2. Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego; Załącznik nr 3
  3. Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego; § 3, punkt 2
  4. Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego; § 4, punkt 2
  5. Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 roku zmieniające rozporządzanie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego; § 1, punkt 2b
  6. Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 roku zmieniające rozporządzanie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego; § 1, punkt 1

Bibliografia