Elżbieta wrocławska

Elżbieta Wrocławska (ur. 1224/1232r., zm. 16 stycznia 1265r.).

Elżbieta była piątym pod względem starszeństwa dzieckiem księcia śląskiego Henryka II Pobożnego i córki króla Przemysła Ottokara I Anny Czeskiej.

Dzieciństwo spędziła w klasztorze w Trzebnicy, gdzie pozostawała zapewne pod silnym wpływem babki Jadwigii z Meranu - późniejszej świętej. Nie jest pewne czy ulegając naciskom wstąpiła wówczas do klasztoru. O tym że Elżbieta została jednak mniszką można byłoby sądzić z tonu pełnego oburzenia współczesnych kronik, kiedy w 1244r. opuściła Trzebnicę porwana stamtąd przez rodzonego brata Bolesława Rogatkę, który pragnął ją wydać za księcia wielkopolskiego Przemysła I.

O rządach Elżbiety jako księżny poznańskiej wiemy bardzo niewiele. W 1250r. stała ona zapewne za fundacją klasztoru cysterek w Owińskach, gdzie sprowadzono mniszki m.in. z Trzebnicy.

Elżbieta Wrocławska z małżeństwa z Przemysłem I doczekała się pięciorga dzieci: Konstancję (1245 lub 1246 - 8 października 1281) późniejszą żonę Konrada, margrabiego brandenburskiego, Eufrozynę (? - 17 lutego 1298) ksienię w klasztorze w Trzebnicy, Annę (1253 - po 26 czerwca 1295) mniszkę w Owińskiej, później ksienię, Eufemię (1253 - 5 września 1298) mniszkę u klarysek we Wrocławiu, oraz urodzonego już po śmierci syna Przemysła II (14 października 1257 - 8 lutego 1296) króla polskiego w latach 1295-1296.

Kiedy 4 czerwca 1257r. zmarł Przemysł I Wielkopolski Elżbieta zamieszkała w swoich dobrach oprawnych w Modrzu, gdzie zmarła 16 stycznia 1265r.

4. Henryk I Brodaty zm. 19 marca 1238      
    2. Henryk II Pobożny zm. 9 kwietnia 1241
5. Jadwiga Merańska zm. 14 października 1243        
      1. Elżbieta Wrocławska zm. 16 stycznia 1265
6. Przemysł Ottokar I zm. 15 grudnia 1230    
    3. Anna Czeska zm. 23 czerwca 1265    
7. Konstancja Węgierska zm. 6 grudnia 1240