Fukuizaur

Fukuizaur
Fukuisaurus
Kobayashi i Azuma, 2003
Ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada zauropsydy
Podgromada diapsydy
Nadrząd dinozaury
Rząd dinozaury ptasiomiedniczne
Podrząd cerapody
Infrarząd ornitopody
(bez rangi) iguanodony
Nadrodzina hadrozauroidy
Rodzaj fukuizaur
Gatunek F. tetoriensis

Fukuizaur (Fukuisaurus) – rodzaj wymarłego dinozaura, ornitopoda z nadrodziny hadrozauroidów[1].

Historia

Autorzy opisu fukuizaura, Yoshitsugu Kobayashi i Yoichi Azuma, podają jako pierwsze odkrycie szczątków iguanodontów z miejsca późniejszego znalezienia pozostałości Fukuisaurus znalezienie zęba w 1989[1].

Budowa

Do cech diagnostycznych rodzaju zalicza się wąski dziób i niską kość szczękową o 20 zębodołów, cechy lemieszowej powierzchni stawowej na przyśrodkowej stronie kości szczękowej, otwór znajdujący się na przednim wyrostku kości jarzmowej, na jego powierzchni bocznej, prosty brzeg tylny tylnego wyrostka tejże kości, prosty kąt tylko-brzuszny tegoż wyrostka (jeśli chodzi o widok z boku), wysoką kość zębową o krótkim wyrostku dziobiastym i z 11 zębodołami[1].


Systematyka

Autorzy nadali nowemu rodzajowi nazwę naukową Fukuisaurus, odnosząc się miejsca znalezienia jego szczątków, tzn. prefektury Fukui. Drugi człon nazwy, sauros, pochodzi z języka greckiego, w którym oznacza jaszczura. Jedyny gatunek tego rodzaju ochrzczony został epitetem gatunkowym tetoriensis. Odnosi się on go grupy Tetori, wśród skał której znaleziono szczątki[1].

Jako holotyp wybrano prawą kość szczękową oznaczoną jako FDPM-V-40-1 oraz prawą kość jarzmową oznaczoną jako FDPM-V-40-2. Oznaczenia te odnoszą się do Muzeum Dinozaurów Prefektury Fukui[1].

Paleoekologia

Szczątki fukuizaura znaleziono w Japonii, na terenie prefektury Fukui. Znajdujące się tam skały tworzą formację Kitadani, powstałą z osadów rzecznych bądź na skutek działania wód brachicznych. Formacja ta zalicza się do podgrupy Akaiwa, a ta z kolei do grupy Tetori[1].

Formacja Kitadani znana jest z takich pozostałości dawnych zwierząt, jak szczątki iguanodonów, Fukuiraptor[1], ponadczterometrowego karnozaura[2], zęby zauropoda, krokodylokształtnego z rodziny Goniopholididae, żółwie Adocidae, Nanhsiungchelyidae oraz być może Synemydidae, ryby[1]. W 2010 ze skał Tetori opisano zauropoda z grupy Titanosauriformes nazwanego Fukuititan[3].

Przypisy

  1. a b c d e f g h Yoshitsugu Kobayashi, Yoichi Azuma, A new iguanodontian (Dinosauria: Ornithopoda) from the Lower Cretaceous Kitadani Formation of Fukui Prefecture, Japan, „Journal of Vertebrate Paleontology”, 23 (1), 2003, s. 166-175, DOI10.1671/0272-4634(2003)23[166:ANIDOF]2.0.CO;2 (ang.).
  2. Yoichi Azuma, Philip J Currie, A new carnosaur (Dinosauria: Theropoda) from the Lower Cretaceous of Japan, „Canadian Journal of Earth Sciences”, 37 (12), 2000, s. 1735-1753 (ang.).
  3. Yoichi Azuma, Masateru Shibata. Fukuititan nipponensis, a new titanosauriform sauropod from the Early Cretaceous Tetori Group of Fukui Prefecture, Japan. „Acta Geologica Sinica – English Edition”. 84 (3), s. 454–462, 2010. DOI: 10.1111/j.1755-6724.2010.00268.x (ang.).