Hienadź Hruszawy

Hienadź Hruszawy, biał. Генадзь Уладзімеравіч Грушавы (ur. 1950 w Mińsku) - białoruski filozof i działacz społeczny, współzałożyciel Białoruskiego Frontu Ludowego.

W 1973 roku ukończył Wydział Filozofii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pod koniec lat osiemdziesiątych zakładał Białoruski Front Ludowy. W 1990 roku wybrano go deputowanym do Rady Najwyższej, znalazł się w gronie posłów optujących za całkowitą niepodległością i niezależnością gospodarczo-polityczną Białorusi. W 1989 roku założył fundację "Dzieci Czarnobyla", której jest przewodniczącym. W 1999 roku otrzymał nagrodę Thorolf-Rafto za działalność w obronie praw człowieka.