Karabin maszynowy Hotchkiss wz. 25

Hotchkiss wz. 25
ilustracja
Państwo  Francja
Rodzaj ciężki karabin maszynowy
Historia
Produkcja 1925
Wyprodukowano 1000 egz.
Dane techniczne
Kaliber 7,92 mm
Nabój 7,92 x 57 mm Mauser
Wymiary
Długość 1289 mm
Długość lufy 775 mm
Masa
karabinu właściwego 23,8 kg
Inne
Prędkość pocz. pocisku 800 m/s
Szybkostrzelność teoretyczna 480 strz./min

Hotchkiss wz. 1925 - polska wersja karabinu maszynowego Hotchkiss Mle 14.

Zmiany w stosunku do pierwowzoru dotyczą (poza przekalibrowaniem na przyjęty na uzbrojenie WP nabój Mausera 7,92 x 57) tłumika płomieni, donośnika taśmy, czółka zamka i krótszej o 2 cm lufy. Natomiast sporne i niewyjaśnione jest, gdzie owe zmiany były dokonywane, czy w Polsce, czy we Francji.

Na przełomie lat 1924/25 zamówiono 1000 sztuk tych karabinów. Zastosowanie polskiej amunicji, której pociski miały płaszcze stalowe, powodowało szybkie przegrzewanie się luf w trakcie strzelania i skutkowało jej szybkim zużyciem. Częstym uszkodzeniom ulegały także zbyt słabe nogi podstawy a brak uchwytów ułatwiających przenoszenie broni utrudniał transport karabinu i zmniejszał jego manewrowość na polu walki.

Dalszych zakupów nie kontynuowano, a na uzbrojenie przyjęto ckm wz. 1930 oparty na konstrukcji ckm Browning M1917. Część zakupionych karabinów maszynowych została użyta jako pokładowe karabiny maszynowe w polskich pojazdach pancernych (np. samochodach pancernych wz. 29 i wz. 34 oraz tankietkach TK-3 i TKS).