Kodeks 059

Szablon:Manuskrypt biblijny infobox Kodeks 059 (Gregory-Aland no. 059), ε 09 (Soden)[1] – grecki kodeks uncjalny Nowego Testamentu z tekstem Ewangelii Marka, paleograficznie datowany na IV/V wiek[2]. Do tego samego kodeksu należała karta oznakowana symbolem 0215. Oba fragmenty przechowywane są w Wiedniu. Tekst fragmentu został zaliczony do III kategorii Alanda.

Opis

Zachowały się fragmenty różnych dwóch kart kodeksu. Według rekonstrukcji oryginalne karty miały rozmiar 15 na 11 cm. Tekst jest pisany jedną kolumną na stronę, 19 linijek w kolumnie (według rekonstrukcji)[2][3] Atrament jest koloru brunatnego[4].

Fragment 059 przekazuje tekst Ewangelii Marka 15,29-38, fragment 0215 przekazuje tekst Mk 15,20-21.26-27[3].

Z tego samego rękopisu pochodzi fragment karty oznakowanej pod symbolem 0215, zawierającej tekst Mk 15,20-21.26-27 i przechowywanej w tej samej bibliotece pod numerem Pap. G. 36112[2]. Fragment ma rozmiary 5,3 na 5,6 cm[3].

Z paleograficznego punktu widzenia kodeks jest dobrym przykładem "biblijnej uncjały". Kształty liter przypominają wczesne wielkie kodeksy[5]. Zachodzą pewne nieregularności w wysokości liter oraz odstępów między literami[5]. Pionowe linie liter są z reguły grubsze od kresek poziomych[5]. Wśród liter wyróżnia się pod względem kształtu epsilon, którego środkowa pozioma kreska pisana jest blisko górnego łuku litery[5].

Stosuje dierezę nad literą iota[5]. Stosuje punktację.

Nomina sacra pisane są skrótami: ΧΣ dla Χριστος (Chrystus), ΙΣ dla Ιησους (Jezus), ΘΣ dla θεος (Bóg). Według rekonstrukcji oryginalny kodeks stosował również skrót ΙΗΛ dla Ισραηλ (Izrael), w utraconej części karty[4]. 059 stosuje staurogram w siódmej linijce strony recto[4]. Niektóre wyrazy na końcu linii są skracane, skrót jest oznakowany przy pomocy ligatur[5].

Tekst

Grecki tekst kodeksu Kurt Aland zaklasyfikował do kategorii III[2], co oznacza, że jego tekst został skażony przez obce naleciałości, ale jest ważny dla poznania historii tekstu Nowego Testamentu[6].

Na stronie verso fragmentu 059 w linijce 10 w partii uszkodzonej Wessely rekonstruował wariant εις (do) natomiast według Stanleya oraz Wendy Porter oryginalny tekst zawierał wariant τις (kto)[7].

W Marku 15,34 przekazuje wariant ηλι (Eli, Boże mój), w czym jest zgodny z Kodeksem Bezy, Kodeksem Koridethi, minuskułem 565 oraz starołacińskimi rękopisami. Pozostałe rękopisy przekazują wariant ελωι (Eloi, Boże mój). Wariant kodeksu uważany jest za niepoprawny przez krytyków tekstu Nowego Testamentu[8].

Historia

Fragment 0215 z tekstem Marka 15,20-21

Nieznane jest miejsce, w którym powstał kodeks[5][4]. Sugerowany jest Egipt, gdzie zostały odkryte fragmenty 059 i 0215[9].

Wiek kodeksu jest szacowany w oparciu o paleograficzne porównania z innymi rękopisami o ustalonej dacie. C. R. Gregory datował go na IV wiek[10]. Stanley i Wendy Porter datują kodeks na IV wiek ze względu na podobieństwo do P.Vindob. G 19888 i P.Vindob. G 39782[5]. Paul Orsini datuje kodeks na koniec IV wieku[9]. INTF datuje go na wiek IV/V[2][3].

Facsimile fragmentu 059 opublikował Karl Wessely w 1912 roku[11]. C. R. Gregory opublikował transkrypcję tekstu 059. Transkrypcja została dokonana w oparciu o wydanie facsimile Wessely[12]. Gregory wciągnął go na listę rękopisów Nowego Testamentu. W 1908 roku dał mu numer 059[1].

Tekst 0215 opublikował Peter Sanz w 1946 roku[5]. Kurt Aland wciągnął go na listę rękopisów Nowego Testamentu w 1953 roku pod numerem 0215[13]. W 25 wydaniu Nestle-Alanda 0215 został uznany za część tego samego rękopisu co 059.

Guglielmo Cavallo opublikował nowsze wydanie facsimile obu fragmentów[14] Stanley E. Porter i Wendy J. Porter opublikowali facsimile oraz rekonstrukcję tekstu obu fragmentów. Fragmenty kodeksu badał Pasquale Orsini[15].

W 27 wydaniu Nestle-Alanda 059 został zaliczony do rękopisów cytowanych w pierwszej kolejności, co oznacza, że każdy jego wariant odbiegający od tekstu rezultatywnego jest odnotowywany w aparacie krytycznym[16].

Fragment 059 przechowywany jest w Austriackiej Bibliotece Narodowej, pod numerem katalogowym Pap. G. 39779. Fragment 0215 przechowywany jest pod numerem Pap. G. 36112[2][3].

Zobacz też

 1. a b Caspar René Gregory: Die griechischen Handschriften des Neuen Testament. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1908, s. 38.
 2. a b c d e f K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 119. ISBN 978-0-8028-4098-1. (ang.)
 3. a b c d e INTF: Kodeks 059 (GA). W: Liste Handschriften [on-line]. Münster Institute. [dostęp 2012-01-26].
 4. a b c d New Testament Greek Papyri and Parchments, ed. Stanley E. Porter & Wendy J. Porter, Walter de Gruyter: Berlin - New York 2008, s. 111. ISBN 978-3-11-020308-0
 5. a b c d e f g h i New Testament Greek Papyri and Parchments, ed. Stanley E. Porter & Wendy J. Porter, Walter de Gruyter: Berlin - New York 2008, s. 109. ISBN 978-3-11-020308-0
 6. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 106, 159. ISBN 978-0-8028-4098-1. (ang.)
 7. New Testament Greek Papyri and Parchments, ed. Stanley E. Porter & Wendy J. Porter, Walter de Gruyter: Berlin - New York 2008, s. 115. ISBN 978-3-11-020308-0
 8. NA26, s. 145.
 9. a b Kodeks 059 LDAB
 10. Caspar René Gregory: Textkritik des Neuen Testaments. T. 1. Leipzig: Hinrichs, 1900, s. 73.
 11. Karl Wessely, Griechische und koptische Texte theologischen inhalts, Studien zur Paläographie und Papyruskunde (Leipzig 1912); reprint (Amsterdam 1966), s. 243, no. 186.
 12. Caspar René Gregory: Textkritik des Neuen Testaments. T. 1. Leipzig: Hinrichs, 1900, s. 74.
 13. K. Aland, B. Aland: The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. przeł. Erroll F. Rhodes. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, s. 74. ISBN 978-0-8028-4098-1. (ang.)
 14. Guglielmo Cavallo, Ricerche sulla maiuscola biblica (1967), pl. 46b.
 15. P. Orsini, Manoscritti in maiuscola biblica. Materiali per un aggiornamento, Cassino, Edizioni dell'Università degli Studi di Cassino, 2005 (Collana scientifica, Studi Archeologici, Artistici, Filologici, Letterari e Storici), 28.
 16. Eberhard et Erwin Nestle: Novum Testamentum Graece. communiter ediderunt: B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger. Wyd. 27. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001, s. 58*.

Bibliografia