Krzysztof Ligęza

Krzysztof Zbigniew Ligęza
komandor komandor
Data i miejsce urodzenia 29 września 1965
Gdynia
Przebieg służby
Lata służby 1988-2018
Siły zbrojne Orzeł MW RP Marynarka Wojenna RP
Jednostki 9 Flotylla Obrony Wybrzeża
dowódca grupy Grupa Jednostek Pływających
dowódca okrętu ORP "Czujny"
dowódca okrętu ORP "Zwrotny"
Akademia Marynarki Wojennej
Stanowiska Dowódca Grupy Ścigaczy Okrętów Podwodnych
Główne wojny i bitwy nie brał udziału
Późniejsza praca profesor nadzwyczajny Akademii Marynarki Wojennej
Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi Morski Krzyż Zasługi Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Medal Komisji Edukacji Narodowej
Krzysztof Zbigniew Ligęza
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1965-09-2929 września 1965
Gdynia
Profesor nadzwyczajny
nauk społecznych
Specjalność: nauki o bezpieczeństwie
Alma Mater Akademia Marynarki Wojennej
Doktorat 2004 – nauki wojskowe
Akademia Marynarki Wojennej
Habilitacja 2013 – nauki o bezpieczeństwie
Akademia Marynarki Wojennej
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Akademia Marynarki Wojennej
Okres zatrudn. 1995–nadal
Kierownik zakładu
Zakład Taktyki i Sztuki Operacyjnej
Okres spraw. 2007–2011
Dyrektor instytutu
Instytut Operacji Morskich
Okres spraw. 2011–2017

Krzysztof Zbigniew Ligęza (ur. 29 września 1965 r. w Gdyni) – naukowiec w specjalności nauk o bezpieczeństwie, żołnierz rezerwy Marynarki Wojennej, były dowódca okrętów: ORP Zwrotny i ORP Czujny oraz grupy jednostek pływających, dyrektor Instytutu Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

Wykształcenie

Krzysztof Ligęza wychowywał się na Gdańskim Przymorzu, gdzie w 1972 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 79 na Gdańskim Przymorzu. Naukę kontynuował w Liceum Ekonomicznym im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, które ukończył w 1984 roku. Po zdaniu egzaminu maturalnego został przyjęty na studia oficerskie w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdynii[1]. Po pięciu latach nauki w 1989 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i dowodzenie w Akademii Marynarki Wojennej. W 2000 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej, został skierowany na studia podyplomowe do Akademii Dowódczo-Sztabowej w Shrivenham[2][3]. W 2004 roku został doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa[2]. Obronił rozprawę doktorską na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, zatytułowaną Użycie sił i środków zwalczania okrętów podwodnych do ochrony i obrony obszarów morskich RP[4]. Dziewięć lat później, w grudniu 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, na podstawie pracy pt. Siły morskie w operacjach reagowania kryzysowego. W 2017 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Akademii Marynarki Wojennej[2].

Służba wojskowa

W lipcu 1984 roku rozpoczął naukę jako podchorąży w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni[5], gdzie po czterech latach we wrześniu 1988 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej[6]. Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej został skierowany do pracy w 11. Dywizjonie Ścigaczy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonującej na Helu. Pierwszą funkcją jaką piastował na okręcie było stanowisko dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na ścigaczu okrętów podwodnych ORP Zwrotny[7]. Po dwudziestu miesiącach przepracowanych jako dowódca działu, został wyznaczony zastępcą[8], a następnie z dniem 31 lipca 1992 roku dowódcą wyżej wspomnianego okrętu[9]. Funkcję dowódcy okrętu ORP Zwrotny pełnił do lutego 1994 roku, po czym został przeniesiony na bliźniaczy okręt - ORP Czujny, którego dowódcą był przez czternaście miesięcy. Dodatkowo jako dowódca Czujnego był także dowódcą grupy jednostek pływających[10]. W maju 1995 roku po pięciu latach pracy zakończył służbę na jednostkach pływających i rozpoczął pracę na Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku asystenta w Zakładzie Taktyki i Sztuki Operacyjnej w Instytucie Dowódczo Sztabowym[11][2]. Po powrocie ze studiów w Wielkiej Brytanii został starszym wykładowcą[12], a w 2005 roku po uzyskaniu stopnia naukowego doktora adiunktem swojej Alma Mater[13]. W kolejnych latach piastował funkcje kierownika zakładu Taktyki i Sztuki Operacyjnej[14], a następnie począwszy od roku akademickiego 2011/2012 adiunkta – dyrektora Instytutu Operacji Morskich, którą sprawował przez dwie 3-letnie kadencje[2][15][16][17]. Przez ostatni rok służby zawodowej obejmował stanowisko profesora nadzwyczajnego AMW[18]. Z dniem 31 stycznia 2018 roku po 29 latach został zwolniony z zawodowej służby wojskowej stałej i przeniesiony do rezerwy[19].

Awanse oficerskie

Praca naukowa

Kmdr Ligęza brał udział w licznych projektach badawczych związanych głównie z Marynarką Wojenną oraz gospodarką morską, zarówno jako kierownik jak i wykonawca. Recenzował rozprawy doktorskie i habilitacyjne, a także był sekretarzem komisji habilitacyjnych[20][21][22][23][24][25][26]. Jest także autorem rozlicznych prac, ekspertyz, norm obronnych, artykułów, skryptów, podręczników i monografii związanych z Marynarką Wojenną, które prezentowane były na konferencjach zarówno w kraju, jak i za granicą oraz publikowane w czasopismach naukowych. Był również członkiem komitetów naukowych oraz współorganizatorem wielu konferencji w Polsce i za granicą. Za działalność organizatorską oraz dokonania naukowe zostawał wielokrotnie wyróżniany wieloma nagrodami rektora AMW, a w 2009 roku wyróżniony został przez Rektora AMW tytułem „Nauczyciela Roku”[2].

Nagrody i Odznaczenia

Życie prywatne

Jest żonaty z Joanną (z d. Orzeł), ma córkę Martę (ur. 1991).

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy biegamyrazem.pl, zrzeszającego pasjonatów biegania oraz innych form rekreacji[38]. W maju 2015 ukończył swój pierwszy maraton podczas 1. PZU Gdańsk Maratonu[39]. Bierze udział także w innych biegach - półmaratonach i biegach na krótszych dystansach[40][41][42][43].

Publikacje

 • Monika Adamczyk-Retecka, Dariusz Bugajski, Olga Hołub-Śniadach, Krzysztof Ligęza, Sylwia Majkowska-Szulc, Justyna Nawrot, Anna Nawrot, Prawo integracji w Europie. Podręczny leksykon tematyczny, Gdynia 2008, ss. 75, sygn. 10292/A.
 • Zbigniew Badeński, Dariusz Kozłowski, Krzysztof Ligęza, Ryszard Łukasik, Jerzy Sekuła, Henryk Sołkiewicz (red.), Mariusz Zieliński, Operacyjno-taktyczny leksykon morski, Gdynia 2012, ss. 946, ​ISBN 978-83-60278-64-2​.
 • Krzysztof Ligęza, Leksykon działań sił morskich, Gdynia 2012, ss. 197, ​ISBN 978-83-60278-71-0​.
 • Krzysztof Ligęza (red. nauk.), Marynarka Wojenna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Gdynia 2012, ss. 323, ​ISBN 978-83-60278-68-0​.
 • Krzysztof Ligęza, Siły morskie w operacjach reagowania kryzysowego, Gdynia 2013, ss. 342, ISSN 1898-3189.
 • Krzysztof Ligęza, Bezpieczeństwo Morskie Państwa. Zasady wykorzystywania Marynarki Wojennej, Gdynia 2013, ss. 206, ​ISBN 978-83-60278-81-9​.
 • Michał Huzarski i Jarosław Wołejszo (red. nauk.), Krzysztof Ligęza, Leksykon obronności Polska i Europa, Warszawa 2014, ss. 249, ​ISBN 978-83-11-13382-2​.
 • Krzysztof Ligęza, Charakterystyka dynamiki rozwoju okrętowych sił zwalczania okrętów podwodnych [w:] Henryk Sołkiewicz (red.), Ewolucyjny rozwój sił okrętowych Marynarki Wojennej w latach 1945-2010, Gdynia 2015, ss. 327-403, ​ISBN 978-83-941308-4-8​.
 • Andrzej Bursztyński, Dariusz Bugajski, Jacek Fabisiak, Grzegorz Krasnodębski, Katarzyna Karwacka, Krzysztof Ligęza, Bartłomiej Pączek, Jerzy Sekuła, Tomasz Szubrycht (red. nauk.), Leksykon bezpieczeństwa morskiego. 100 podstawowych pojęć., Warszawa 2016, ss. 294, ​ISBN 978-83-255-7518-2​.
 • Krzysztof Ligęza (red. nauk.), Systemy Bezzałogowe, Gdynia 2017, ss. 146, ​ISBN 978-83-947841-0-2​.

Przypisy

 1. Rozkaz Komendanta Wyższej Szkoły marynarki Wojennej nr PF 180 z 13.07.1984.
 2. a b c d e f g Pożegnanie z Mundurem. amw.gdynia.pl, 1 lutego 2018.
 3. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr PF 156 z 28.04.2000.
 4. Wykładowcy ze stopniem naukowym doktora Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. wsks.pl, 25 lutego 2018.
 5. Rozkaz Komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej nr PF 180 z 13.07.1984.
 6. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr PF 123 z 24.09.1988.
 7. Rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej nr 011 z 21.02.1990.
 8. Rozkaz Dowódcy 11 Dywizjonu Ścigaczy nr PF 11 z 01.10.1991.
 9. Rozkaz Dowódcy 11 Dywizjonu Ścigaczy nr PF 11 z 31.07.1992.
 10. Rozkaz Dowódcy 11 Dywizjonu Ścigaczy nr PF 11 z 03.02.1994.
 11. Rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej nr PF 9 z 07.04.1995.
 12. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 472 z 06.09.2001.
 13. Rozkaz Dowódcy Marynarki Wojennej nr Z-3 z 30.03.2005.
 14. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 171 z 08.03.2007.
 15. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 1703 z 07.09.2011.
 16. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 1968 z 13.09.2013.
 17. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 1725 z 11.08.2014.
 18. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 3905 z 27.12.2016.
 19. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 2948 z 05.09.2017.
 20. OPI Nauka Polska - dr hab. Krzysztof Zbigniew Ligęza. nauka-polska.pl, 16 marca 2018.
 21. Recenzja Rozprawy doktorskiej mgr Miłosza Gaca. amw.gdynia.pl, 16 marca 2018.
 22. Uchwała komisji habilitacyjnej z dnia 1 września 2017 r.. wdiom.amw.gdynia.pl, 25 lutego 2018.
 23. Powołanie komisji habilitacyjnej dr Grzegorza Ciechanowskiego. wdiom.amw.gdynia.pl, 16 marca 2018.
 24. Powołanie komisji habilitacyjnej dr Mariana Żubera. wdiom.amw.gdynia.pl, 16 marca 2018.
 25. Powołanie komisji habilitacyjnej dr Szymona Mitkowa. wdiom.amw.gdynia.pl, 16 marca 2018.
 26. Powołanie komisji habilitacyjnej dr Marka Pogonowskiego. wdiom.amw.gdynia.pl, 16 marca 2018.
 27. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nr 177 z 09.11.2006.
 28. WYRÓŻNIENIA. amw1.iq.pl, 25 lutego 2018.
 29. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nr 471/15 z 23.10.2015.
 30. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nr 553/14 z 03.12.2014.
 31. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 1696 z 05.08.2014.
 32. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 1109 z 16.06.2011.
 33. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 294 z 27.07.2006.
 34. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 420 z 04.07.2003.
 35. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 247 z 03.08.2005.
 36. Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 92 z 25.07.1995.
 37. Postanowienie nr BN z 23.06.2008.
 38. Biegamy razem - O Nas. biegamyrazem.pl [web.archive.org], 25 lutego 2018.
 39. AMW W GDAŃSKIM MARATONIE. amw1.iq.pl, 25 lutego 2018.
 40. Wyniki AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016. startlist.pl, 25 lutego 2018.
 41. Wyniki 55. Biegu Westerplatte. live.sts-timing.pl, 25 lutego 2018.
 42. Wyniki Biegu Urdzinowego z PKO Bankiem Polskim. d-pt.ppstatic.pl, 25 lutego 2018.
 43. Wyniki 26. Międzynarodowego Półmaratonu Philips. pila.halfmarathon.pl, 25 lutego 2018.

Linki zewnętrzne