Misja (religia)

Działalność misyjna Kościoła to działalność, którą podejmują wysłani przez Kościół przedstawiciele zwani misjonarzami. Celem misji jest m.in. głoszenie Ewangelii i zakładanie struktur kościoła wśród niechrześcijan.

Po epoce wielkich odkryć geograficznych misjonarze byli często jedynymi orędownikami ludów tubylczych (taka sytuacja pokazana jest w filmie "Misja" Rolanda Joffé). Byli też często pierwszymi badaczami kultur egzotycznych. Misjonarzom jezuickim przypisuje się m.in. rozpowszechnienie chininy i pierwszą transliterację pisma sanskryckiego na alfabet łaciński. Z drugiej strony ich głównym zadaniem było przekazanie tubylcom własnej religii i wartości[potrzebny przypis].

Wiązało się to i do dziś wiąże z wprowadzaniem zdobyczy cywilizacyjnych oraz zatraceniem rodzimych wierzeń etnicznych. Współcześnie jest to przez etnologów uznawane za niepowetowaną stratę, gdyż misjonarze zazwyczaj docierają wcześniej do nowo odkrytych, coraz mniej licznych, kultur pierwotnych niż ekspedycje placówek naukowych, dysponującymi zazwyczaj ograniczonymi środkami (głównie finansowymi) na tego rodzaju badania. Z drugiej jednak strony misjonarze oprócz chrześcijańskiego orędzia przynoszą ze sobą pomoc medyczną i ekonomiczną. Misyjne punkty medyczne w krajach "trzeciego świata" często są jedynym sposobem na zapewnienie podstawowej opieki ludności lokalnej. Misjonarze prowadzą też szkoły oraz podejmują działania umożliwiające podjęcie studiów wyższych przez młodzież.

Zobacz też