Sołońce

Sołońce – słone gleby półpustynne i stepowe. Praktycznie nieprzydatne w rolnictwie, uprawiane tylko w niewielkim stopniu – głównie jako wyspy na areale lepszych gleb.

Charakterystyka

Wg. norm radzieckich, przyjętych w Polsce, cechą charakterystyczną sołońców jest obecność jonów Na+ powyżej 2-3%, która może dochodzić nawet do 25%[1] Obecność soli powoduje, że sołońce mają zasadowy odczyn (pH większe niż 8,5[2] dochodzące do 10[3]). Z kolei normy FAO definiują sołońce jako gleby słone o przewadze jonów sodu o pH większym niż 8,5 oraz zawierające węglan sodu (Na2CO3)[4].

Sołońce charakteryzują się bardzo dużą lepkością i zwięzłością[3] oraz silnie rozdrobnioną warstwą koloidalną i słabą przepuszczalnością wody co powoduje, że są najtrudniejszymi glebami do melioracji (zarówno jeśli chodzi o doprowadzenie jak i odprowadzenie wody). Ich cechą charakterystyczną jest wytrącanie się na powierzchni warstewek czarnego osadu (czarne ziemie alkaiczne/black alkali)[2]. Sołońce występują często jako wyspy wśród innych gleb, szczególnie wśród sołonczaków[5].

Przygotowanie sołońców do uprawy wymaga regularnego zakwaszania (redukcji zasady) przez stosowanie wapna lub gipsu. Słaba przepuszczalność powoduje jednak, że proces należy często powtarzać wraz z przeorywaniem ziemi, tak aby substancje związały się na całej potrzebnej głębokości profilu glebowego. Ilość wymaganej substancji wynosi od kilkunastu do dwudziestu kilku ton gipsu na hektar[6], co sprawia, że procedura ta ma uzasadnienie tylko na małym obszarze wyspy, w celu ujednolicenia jej warunków z resztą areału. Na większą skalę proces ten jest ekonomicznie nieuzasadniony[7].

Profil

Sołońce nie mają ustalonego profilu glebowego, gdyż cechą charakterystyczną nie jest budowa (jak w przypadku np. bielic, rędzin, czarnoziemów), ale zawartość soli. Z tego względu bez badania składu pierwiastków (szczególnie sodu) praktycznie nie da się ich wyróżnić[8].

Najbardziej rozpowszechnionym profilem glebowym sołońców jest A-/AE/-Bna-Cnasa, jednakże mogą mieć profil typowy dla innych gleb[8]. Zapis ten oznacza (od powierzchni)[9]:

 • A – Poziom próchniczny
 • AE – Poziom próchniczny wraz z poziomem wymywania[10]
 • B – Poziom wzbogacania.
 • C – Poziom skały macierzystej.
 • na – Poziom wzbogacony w sód wymienny
 • sa – Akumulacja soli rozpuszczalnych łatwiej niż gips.

Występowanie

Sołońce występują we wszystkich strefach klimatycznych oprócz arktycznej i subarktycznej[11]. Występują na obszarach południowej Europy oraz Azji. Ponadto można je spotkać w Afryce i Australii[12].

Tworzą się najczęściej w nieckach, do których sole mogą spłynąć ze zboczy[13], często jako wyspy na glebach mniej słonych[7]. Obecność sołońców może, chociaż nie musi świadczyć o wyschnięciu jeziora, co z kolei może sugerować, że klimat w danym miejscu w przeszłości był suchy i gorący[14].

Wg. FAO ilość areałów na których są sołońce wynosi 135 milionów hektarów[4].

Roślinność

Naturalna

Sołońce są porośnięte głównie przez łąki i stepy z roślinnością halofityczną. Ze względu na dużą zawartość soli oraz niekorzystny klimat znaczna część obszarów na których występują sołońce są pustyniami[11].

Przydatność rolnicza

Sołońce nie są zbyt często używane w rolnictwie ze względu na zasolenie[15] oraz zbyt wysoki odczyn pH[2].

Uprawa wymaga głębokiej i częstej orki oraz dostarczania dużej ilości substancji neutralizujących np. wapna lub gipsu. Sołońce uprawia się praktycznie tylko gdy są otoczone lepszymi glebami, w celu uniknięcia wysp na polach, które powodowałyby konieczność dodatkowych manewrów i przekładania urządzeń[7].

Zobacz też

 1. Н. К Балябо, Б Гутина: Мелиорация солонцов в СССР. Москва: 1953.
 2. a b c Luis M. Thompson, Frederick R. Troeh: Gleba i jej żyzność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1978, s. 234.
 3. a b Gulzat Kokoeva: Kokoeva.pdf. W: Klasyfikacja gleb słonych doliny Czuj w Kirgistanie na podstawie wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat TM, Landsat ETM+, TERRA ASTER oraz danych naziemnych [on-line]. [dostęp 2010-03-16].
 4. a b FAO: Properties and Management of Drylands - Solonetz (ang.). [dostęp 2010-03-31].
 5. Luis M. Thompson, Frederick R. Troeh: Gleba i jej żyzność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1978, s. 239.
 6. W przypadku innych gleb słonych ilość ta na przekracza w bardzo niekorzystnych warunkach 7–8 ton na hektar
 7. a b c Luis M. Thompson, Frederick R. Troeh: Gleba i jej żyzność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1978, s. 240-241.
 8. a b Władysław Trzyciński(red.): Systematyka Gleb Polski. Warszawa: PWN, 1989, s. 53.
 9. Systematyka rocznik. [dostęp 2010-03-16].
 10. kolejność liter odpowiada stopniowi podobieństwa do odpowiednich poziomów
 11. a b M. A. Głazowska: Gleby kuli ziemskiej. Warszawa: PWN, 1981, s. 35. ISBN 83-01-02198-5.
 12. M. A. Głazowska: Gleby kuli ziemskiej. Warszawa: PWN, 1981. ISBN 83-01-02198-5.
 13. M. A. Głazowska: Gleby kuli ziemskiej. Warszawa: PWN, 1981, s. 229. ISBN 83-01-02198-5.
 14. M. A. Głazowska: Gleby kuli ziemskiej. Warszawa: PWN, 1981, s. 230. ISBN 83-01-02198-5.
 15. M. A. Głazowska: Gleby kuli ziemskiej. Warszawa: PWN, 1981, s. 231. ISBN 83-01-02198-5.