Tychy Grota-Roweckiego

Tychy Grota–Roweckiego
Ilustracja
Państwo  Polska
Miejscowość Tychy
Lokalizacja {{{lokalizacja}}}
Data otwarcia 1 września 2012
Data zamknięcia {{{data zamknięcia}}}
Rodzaj {{{rodzaj}}}
Dane techniczne
Liczba peronów 2
Liczba krawędzi
peronowych
2
Kasy N
Linie kolejowe
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Brak współrzędnych
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}}
Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|}
Portal Portal Transport szynowy

Tychy Grota–Roweckiego – przystanek kolejowy Szybkiej Kolei Regionalnej w Śródmieściu Tychów pod wiaduktem w ciągu ulicy generała Stefana Grota - Roweckiego[1].


Budowa przystanku kolejowego Tychy Grota-Roweckiego na linii kolejowej nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy została wykonana w ramach zadania „Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto – Katowice” Projekt był współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII Transport, Działanie 7.2. Transport publiczny. Czas realizacji 15.02.2011 - 31.07.2012 r. Po zakończeniu całości projektu Szybka Kolej Regionalna będzie miała trasę Tychy Lodowisko – Katowice. Beneficjentem Projektu było Miasto Tychy, podmiotem współrealizującym projekt: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z o.o. w Tychach, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna.


Głównymi założeniami projektu były :

 • atrakcyjny czas przejazdu i wysoka dostępność SKR na obszarze Tychów,
 • wysoka częstotliwość kursowania, gwarantująca sprawność obsługi zakładanych potoków pasażerskich i porównywalna do zsumowanej częstotliwości wiązki kursujących obecnie autobusów,
 • wspólny system biletowy na kolej i komunikację miejską,
 • kompaktowa infrastruktura przystankowa atrakcyjna architektonicznie, funkcjonalna w ramach stworzonych nowoczesnych węzłów przesiadkowych i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • tabor SKR dostosowany parametrami do obsługi ruchu aglomeracyjnego, szybkiej wymiany pasażerów na przystankach i do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia nowej, oczekiwanej jako ci usług komunikacyjnych i poprawy stanu obiektów kolejowych, a także będzie miała wpływ na komunikację miejską w granicach obu miast i na transport ponadlokalny. [2].


Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • budowę przystanku Tychy Lodowisko w rejonie ulicy Wyszyńskiego
 • budowę przystanku „Tychy Grota – Roweckiego" przy ulicy Gen. Grota – Roweckiego
 • budowę przystanku Tychy Aleja Bielska przy ulicy Bielskiej
 • adaptację przystanku Tychy Zachodnie w rejonie ulicy Harcerskiej


Prace wykonane na przystanku „Grota Roweckiego”

 • budowa 2 peronów o długości 200 m każdy, regulacja toru na długości 0,8km, wymiana 204 podkładów
 • wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 452 m
 • wykonanie 4 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (4 windy)
 • wykonanie 4 wiat peronowych i 357 m wygrodzeń
 • przebudowa sieci trakcyjnej w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,245 km oraz montaż 5 słupów trakcyjnych
 • wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową
 • przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej
 • wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem
 • wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych
 • wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem.
 • adaptacja zieleni
 1. Tychy: Szybka Kolej Regionalna nabiera tempa (pol.). Rynek Kolejowy, 2012-04-07. [dostęp 2012-05-18].
 2. Tychy: Perony dla SKM (pol.). [dostęp 2012-09-06].
Tychy Grota-Roweckiego
Linia 179 TychyMysłowice Kosztowy (3,282 km)
BSicon KBHFaq.svgBSicon STRq.svgBSicon STRq.svg
Tychy Aleja Bielska
odległość: 0,429 km
BSicon BHFq.svg
odległość: 0,448 km