Uładzimir Andrejczanka

Uładzimir Andrejczanka
Уладзімір Андрэйчанка
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 2 stycznia 1949
Marianowo k. Łoźny, Białoruska SRR, ZSRR
Przewodniczący Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi
Okres od 27 października 2008
Poprzednik Wadzim Papou
Członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I, II i III kadencji
Okres od 1996
do 2008
Przewodniczący Witebskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego
Okres od listopada 1994
do października 2008
Odznaczenia
Order Honoru III klasy (Białoruś)

Uładzimir Pauławicz Andrejczanka (biał. Уладзімір Паўлавіч Андрэйчанка[1], ros. Владимир Павлович Андрейченко, Władimir Pawłowicz Andrejczenko; ur. 2 stycznia 1949 w Marianowie w rejonie łoźnieńskim) – białoruski kołchoźnik i działacz aparatu KPZR, przewodniczący Witebskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego (1994–2008), wieloletni parlamentarzysta Republiki Białorusi, od 2008 roku przewodniczący Izby Reprezentantów.

W 1968 roku ukończył technikum rolnicze przy lokalnym sowchozie. W latach 1968–1970 służył w Armii Radzieckiej, po czym przez kolejne dwa lata pracował w charakterze starszego agronoma w kołchozie "Zwycięstwo socjalizmu" w rejonie wierchniedźwińskim. W latach 1972–1974 roku pracował w organach Komsomołu jako instruktor i kierownik Wydziału Organizacyjnego Łoźnieńskiego Komitetu Rejonowego Komsomołu. W latach 1974–1975 był instruktorem Łoźnieńskiego Komitetu Rejonowego Komunistycznej Partii Białorusi. Od 1975 do 1981 roku był sekretarzem komitetu partyjnego w sowchozie "Adamienki" oraz przewodniczącym kołchozu im. Danukałowa w rejonie łoźnieńskim.

W 1977 roku ukończył studia w Instytucie Rolniczym w Wielkich Łukach, a jedenaście lat później uzyskał dyplom absolwenta Wyższej Szkoły Partyjnej przy KC KPZR w Mińsku.

Od 1981 roku pełnił obowiązki naczelnika wydziału rolnictwa Łoźnieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, a cztery lata później awansował na przewodniczącego Komitetu. W latach 1987–1991 był I sekretarzem Komitetu Rejonowego KPB w rejonie wierchniedźwińskim. Od grudnia 1991 do listopada 1994 roku sprawował funkcję wicedyrektora i dyrektora komitetu ds. rolnictwa ubezpieczenia ludności w Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Witebsku.

W 1990 wybrany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR XII kadencji. Wchodził w skład Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego I, II i III kadencji (1996–2008). Jesienią 2008 roku przyznano mu mandat deputowanego do Izby Reprezentantów Zgromadzenia w ramach sfałszowanych wyborów parlamentarnych. Na pierwszym posiedzeniu Izby 27 października 2008 został wybrany jej przewodniczącym. Zapowiedział, że Izba będzie otwarta na współpracę zarówno z parlamentami Europy Wschodniej, jak i Zachodniej[2]. W grudniu 2008 roku został pierwszym wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego ZBiR, jest również członkiem Wyższej Rady Państwowej ZBiR.

Od listopada 1994 do października 2008 roku był przewodniczącym OKW w Witebsku.

Odznaczenia

Oznaczony Orderem Honoru III klasy, Dyplomem Uznania Rady Najwyższej Białoruskiej SRR, Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, Rady Ministrów, uhonorowany tytułem "Zasłużonego Pracownika Gospodarki Wiejskiej Republiki Białorusi".

  1. Zapis według oficjalnego wariantu języka białoruskiego. Alternatywne formy zapisu:
    • według tzw. wariantu klasycznego (taraszkiewicy): Уладзімер Паўлавіч Андрэйчанка (czyt. Uładzimier Pauławicz Andrejczanka);
    • przy użyciu białoruskiej łacinki: Uładzimir Paŭłavič Andrejčanka lub Uładzimier Paŭłavič Andrejčanka.
  2. Minął miesiąc – kronika, Czasopis z grudnia 2008

Bibliografia