Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal

Propozycje artykułów na medal w Wikipedii

NoWikimedal3.png

Ta strona służy do przedstawiania wartościowych stron jako kandydatur do wyróżnienia medalem. Dyskusja trwa 30 dni zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej. Jeśli artykuł jest dobry, ale jeszcze nie na poziomie medalowym, rozważ umieszczenie go na stronie kandydatów do przyznania mu miana dobrego artykułu (zobacz porównanie wymagań). Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału Instrukcja obsługi.

Obecnie na stronie głównej
Arenysaurus.png
Arenysaurusrodzaj ornitopoda z rodziny hadrozaurów żyjącego w późnej kredzie na terenie dzisiejszej Europy. Został opisany w oparciu o MPZ 2008/1 – niekompletną czaszkę obejmującą sklepienie czaszki i puszkę mózgową. Odkryte w pobliżu pozostałości żuchwy oraz szkieletu pozaczaszkowego zostały desygnowane na paratypy. Skamieniałości zostały wydobyte z datowanych na późny mastrycht osadów formacji Tremp w pobliżu miejscowości Arén w hiszpańskiej prowincji Huesca w południowo-centralnych Pirenejach. Całkowita długość czaszki Arenysaurus ardevoli jest szacowana na około 60 cm. U MPZ 2008/1 nie zachował się wydrążony grzebień kostny, występujący często u przedstawicieli Lambeosaurinae, jednak jego obecność u Arenysaurus jest bardzo prawdopodobna, na co wskazuje budowa tylnej części twarzoczaszki – podobna jak u innych lambeozaurów. Puszka mózgowa holotypu jest w pełni skostniała, co dowodzi, że należy ona do osobnika dorosłego. Kości czołowe nie są jednak w pełni połączone, sugerując, iż MPZ 2008/1 w chwili śmierci nie był stary. W pobliżu holotypu odkryto liczne fragmenty szkieletu pozaczaszkowego, obejmujące kręgi, żebra oraz kości kończyn. Odkryta kość udowa mierzy 711 mm, a długość łopatki szacuje się 525 mm. Czytaj więcej…
Wyróżniona zawartość Wikipedii
Regulamin

 1. Zgłosić artykuł do nominacji może każdy zalogowany użytkownik zarejestrowany co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej od czasu pierwszego logowania.
 2. Artykuły oceniane są przez 30 dób.
 3. Artykuł dostaje medal, gdy:
  1. zostanie sprawdzony przez co najmniej trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu), nie licząc zgłaszającego (głosy pacynek są nieważne),
  2. nie pojawią się wobec artykułu poważne zastrzeżenia (kryteria oceny), chyba że przed zakończeniem oceniania zostaną one naprawione.
 4. Od sprawdzających wymaga się rzetelnego przestudiowania całego artykułu.
 5. Od osób wskazujących braki / zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny, w przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 6. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 7. Wszystkie zdjęcia powinny znajdować się na serwerze Commons.

Uwagi dodatkowe

Zgłaszanie
Przed zgłoszeniem artykułu zapoznaj się z tekstem Jak napisać doskonały artykuł, z którego dowiesz się, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego zapoznaj się z zasadami i zaleceniami edycyjnymi przyjętymi w Wikipedii.
Przy zgłaszaniu należy podać, kto zgłasza. Anonimowe zgłoszenia oraz nominacje przez Wikipedystów, niespełniających warunku stażowego, są usuwane. Jeśli jesteś anonimowym użytkownikiem lub nie spełniasz wymienionych w regulaminie kryteriów, a uważasz, że artykuł zasługuje na wyróżnienie, zgłoś artykuł do warsztatu PANDA.
Zalecenia dla dyskutujących
 1. Uwagi dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i pacynek nie są liczone, jednak zastrzeżenia zgłoszone z takich kont są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o wyróżnieniu.
 2. Niezwiązane z jakością artykułu wypowiedzi są wykreślane.
 3. Zaleca się, by każde zastrzeżenie było podane w oddzielnym akapicie.
 4. Nie należy powtarzać zgłoszonych przez innych uczestników dyskusji uwag. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszonego zastrzeżenia należy pisać pod zgłoszeniem stosując wcięcie.
 5. Rezultaty ocen i dyskusji rozpatrywane są przez opiekunów projektu.
Zakończenie dyskusji
 1. Na stronie dyskusji wypełnia się pola szablonu {{Dyskusja nad artykułem na medal}} przydzielającego kategorię tej stronie. Dzięki temu zakończone dyskusje można będzie odnaleźć w jednej z podkategorii w kategorii Dyskusje nad przyznaniem medalu/archiwum.
 2. Ze strony artykułu usuwa się informację o dyskusji nad przydzieleniem medalu i, jeżeli wniosek uznano za pozytywny, umieszcza się znak medalu.
 3. Na samej górze strony dyskusji artykułu wkleja się i wypełnia szablon PAnM.
 4. Ze strony propozycji do medalu usuwa się link do dyskusji nad nominacją, a na dole strony w sekcji 10 ostatnich rozstrzygnięć umieszcza się w odpowiedniej rubryce odsyłacz do artykułu.
 5. Na stronie w odpowiedniej sekcji Artykuły na medal dodaje się link do nowo mianowanego artykułu medalowego.
Opiekunowie
Polimerek, Myopic pattern, Lukasz Lukomski, Farary oraz Jacek555

Instrukcja obsługi

Pierwsza nominacja artykułu do medalu
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę artykułu wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji Propozycje – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa}}.
 • W haśle, które chcesz nominować, wstaw szablon {{Propozycja wyróżnienia|Anm}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu o rozpoczęciu dyskusji nad przyznaniem medalu.
Każda kolejna nominacja hasła do medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/2}}. Gdy zgłaszasz artykuł po raz trzeci, schemat wygląda następująco: {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/3}}, analogicznie w ewentualnych kolejnych zgłoszeniach.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|Anm|Numer}}.

ODŚWIEŻ

Propozycje

Bitwa pod Bornholmem (1460)

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 30 września 2019 22:27:47 Zakończenie: 30 października 2019 22:27:47


Uzasadnienie
Artykuł o starciu z okres wojny trzynastoletniej będącym kulminacyjną bitwą okresu wojny kaperskiej, rozbudowany o opis taktyki i uzbrojenia oraz o konsekwencje bitwy. Uźródłowiony materiałami dostępnymi w języku polskim, ilustrowany obrazami znalezionymi na commons. O samym starciu niewiele ze źródeł wiadomo i wiedza ta się nie zwiększy z tych samych przyczyn co w przypadku Bitwa pod Bornholmem (1457). Nie jest znane dokładne miejsce bitwy i nie jest niestety możliwe sporządzenie planu bitwy. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 22:27, 30 wrz 2019 (CEST)
Uwagi merytoryczne
 1. Fragment: "Osłabione po okresie rozbicia feudalnego państwa strefy bałtyckiej nie były w stanie zorganizować i sfinansować flot wojennych, zdolnych do odegrania znaczącej roli w konflikcie militarnym" nie jest jasny dla czytelnika, szczególnie relacja między rozbiciem feudalnym a możliwościami finansowymi państwa. Także zwrot "rozbicie feudalne" nie jest już dzisiaj raczej stosowany w tym kontekście, w mojej opinii należałoby go czymś zastąpić.
  "Rozbicie" można zastąpić "rozdrobnieniem", ale szczegółowe tłumaczenie zależności pomiędzy rozdrobnieniem a możliwościami finansowymi wykracza daleko poza zakres artykułu. Ponadto z tego zdania - moim zdaniem - nie wynika brak możliwości finansowych z powodu "rozbicia", ale z powodu "osłabienia". Osłabienie w wyniku rozbicia.rozdrobnienia jest z punktu widzenia wojny 13-letniej aksjomatem, po prostu tak jest. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:02, 7 paź 2019 (CEST)
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Zala (dyskusja) 09:18, 8 paź 2019 (CEST)
 2. Mpn (dyskusja) 08:47, 22 paź 2019 (CEST) jakbym to już gdzieś czytał :-)
  a tak się starałem, żeby się różniły... PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:44, 23 paź 2019 (CEST)
 3. Matioza1234 (dyskusja) 17:18, 22 paź 2019 (CEST)
 4. Kenraiz (dyskusja) 12:06, 30 paź 2019 (CET)

Bielik

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 29 września 2019 13:30:28 Zakończenie: 12 grudnia 2019 13:30:28


Uzasadnienie
Hasło z kanonu polskiej Wikipedii, rozbudowane przez @Soldier of Wasteland z moją pomocą. Temat szeroki, lecz, jak na standardy wikipedyjne, opisany wyczerpująco. Tebeuszek (dyskusja) 13:30, 29 wrz 2019 (CEST)
Uwagi merytoryczne
 1. O ile część biologiczna wygląda na rzetelnie napisaną, to do części "w kulturze" można mieć sporo zastrzeżeń, choćby W wierzeniach Praindoeuropejczyków orła uważano za epifanię (objawienie się) najwyższego boga i za jego posłańca. A cóż to za najwyższy bóg Praindoeuropejczyków? Spora część tej sekcji dotyczy nie tyle samego Haliaeetus albicilla, ale ptaków zaliczanych do orłów, więc powinna znaleźć się w haśle ogólnym, co już podnoszono w poprzedniej dyskusji nad przyznaniem DA: [1] Gdarin dyskusja 11:56, 30 wrz 2019 (CEST)
  Nie upieram się przy wymienionym zdaniu, tym niemniej nie odrzucałbym go a priori. Pamiętam, że w Current Biology i Science trafiło się w ostatnich latach kilka artykułów o zastosowaniu metod analizy filogenetycznej do rekonstrukcji i śledzenia ewolucji wierzeń/baśni Indoeuropejczyków. Nie jestem w tym temacie zorientowany prawie wcale, bo to nie jest moja działka, więc nie wypowiadam się autorytatywnie, ale też nie kwestionowałbym możliwości rekonstruowania wierzeń naszych przodków nawet w sytuacji, gdy nie zachowały się ich pisane relacje w tym względzie. Autor książki nie jest mi znany jako autor publikacji z dziedziny nauk przyrodniczych, założyłem, że jest kulturoznawcą, tym niemniej pisząc o zagadnieniach systematyki/biologii zwierząt nie zauważyłem, by popełniał jakieś znaczące błędy.
  W haśle było i jest jasno wspomniane o kontrowersjach związanych z identyfikacją gatunkową ptaka w naszym herbie (komentarz f, przypisy 193, 202, 200, 201). Podane są argumenty, które wskazują, że to jednak bielik jest najbardziej prawdopodobnym wzorcem (przypisy 193, 201). Cytowany Pietras (przypis 200) wyraźnie stwierdza, że powszechnie przyjmuje się, że jest to wizerunek bielika, wyrażając przy okazji swoje zdanie, że jest to błędna identyfikacja, bo równie dobrze jego zdaniem może to być kilka innych gatunków – to wszystko jest w haśle opisane. Opisując starałem się też nie przesądzać, czy jest to bielik czy nie, używając sformułowań: uważa się, przyjmuje się zamiast jest.
  Omówienie kulturowej roli orła, nieokreślonego specyficznie co do gatunku, jest w tym haśle ograniczone, moim zadaniem, do niezbędnego minimum (186 wyrazów na 1089 ogółem, nie licząc uwag), tak by zapewnić niezbędne wprowadzenie i kontekst. Podane są wyjaśnienia, dlaczego bieliki i orły właściwe mogły być utożsamiane jeśli chodzi o „rolę kulturową” (uwaga d, przypisy 189, 190, 199). Zapewne byłoby dobrze, gdyby istniało w Wikipedii hasło o roli orła w kulturze – jak na razie go nie ma, więc ta część moim zdaniem powinna tutaj pozostać.Tebeuszek (dyskusja) 21:26, 4 paź 2019 (CEST)
  dlatego potrzebne jest hasło orzeł (zamiast ujednoznacznienia), które istnieje na 121 wikipediach ([2]) czyli na prawie wszystkich oprócz polskiej i tam można przenieść część informacji z tego hasła i wytłumaczyć z czego się biorą problemy z nazewnictwem. Gdarin dyskusja 21:54, 7 paź 2019 (CEST)
  Niezależnie od tego, czy będzie hasło o orle czy nie, wprowadzenie i podstawowe wyjaśnienie przyczyn zamieszania z nazewnictwem i identyfikacją pierwowzoru powinno znajdować się także w haśle o bieliku. Także z racji tego, że choć właśnie bielik jest powszechnie uważany za pierwowzór, to niekoniecznie musi nim być – aby czytelnik, któremu nie będzie się chciało zaglądać do ewentualnego hasła o orle był o tym poinformowany. Nie widzę przeciwwskazań do utworzenia hasła o orle w kulturze, na pewno jednak nie w formie wytnij/wklej z hasła o bieliku - hasło o orle trzeba by inaczej profilować. Tak czy owak zarzucanie nam (Sow-ie i mnie), że jakiegoś hasła nie ma na Wikipedii, jest moim zdaniem trochę nie w porządku. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 2. Wyjaśnienia wymaga też sprawa nazewnictwa zgłoszona przez @Jacek555 tutaj: [3]. Dziwi mnie zgłoszenie hasła do medalu przy jednoczesnym zignorowaniu uwag merytorycznych, które były podstawą nieprzyznania artykułowi DA. Gdarin dyskusja 11:56, 30 wrz 2019 (CEST)
  Sprawa nazewnictwa została już wyjaśniona. Wg Cichockiego i Mielczarka nazwa bielika to: bielik (zwyczajny) i ma to literalne odzwierciedlenie w haśle. Nigdzie w fachowej literaturze nie stosuje się nazwy bielik (zwyczajny), więc przenosiny pod nazwę Bielik (zwyczajny) są nieuzasadnione. Forsowanie nazewnictwa z jednej publikacji wbrew konsensusowi widocznemu w literaturze i prawodawstwie jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami Wikipedii, w szczególności WP:NPOV. Hasło o rodzaju może i powinno być pod nazwą naukową, tj. łacińską. Względy organizacyjne, porządkowe itp., na które powołuje się Jacek555, nie stanowią wystarczającego uzasadnienia dla naruszania fundamentalnych zasad Wikipedii.Tebeuszek (dyskusja) 21:26, 4 paź 2019 (CEST)
  • Źródło, które jest użyte w tym artykule (czyli jak mniemam jest wiarygodne zdaniem piszących hasło) podaje: BIELIK ornit. <nazwa 2 gatunków ptaków z rodziny jastrzębiowatych Accipitridae> G. Bobrowicz: Bielik, wymieniając bielika zwyczajnego i wschodniego. Gdarin dyskusja 21:54, 7 paź 2019 (CEST)
  Nazwa: bielik (zwyczajny) nie jest tam wymieniona. Nie sądzę, by blog był wystarczająco dobrą podstawą do uzasadniania przenosin hasła.Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)~
  Ktoś z Was jednak wstawił ten blog jako przypis do innych informacji... Gdarin dyskusja 10:39, 20 paź 2019 (CEST)
  Wstawiłem też przypisy do innych publikacji, w których są podane różne inne nazwy zwyczajowe bielika. Czy z tego wynika, że mamy przenieść to hasło pod te nazwy? Czy może raczej zgodnie z zasadą neutralności, hasło o tym gatunku umieścić pod tą nazwą, która najczęściej pojawia się w fachowych publikacjach i aktualnym prawodawstwie?Tebeuszek (dyskusja) 13:55, 25 paź 2019 (CEST)
  • Owszem, przedstawiałeś swoje stanowisko, ale nie można twierdzić, że sprawa jest wyjaśniona i przejść nad tym do porządku dziennego. Nie pamiętam, by było ono przyjęte jako zaakceptowane. Jeśli z kolei mowa o konsensusie, to odkąd pamiętam, w obrębie projektu stosowane jest mianownictwo ptaków na podstawie Mielczarka i Cichockiego, których praca koncentruje się na nazewnictwie i je porządkuje. (Podobnie, w odniesieniu do ssaków, przyjęliśmy stosowanie mianownictwa na podstawie publikacji PAN z 2015). Tak rozumiany konsensus leży u podstaw projektu. Z kolei, skoro zauważasz, że wspomniani autorzy używają nazwy „bielik (zwyczajny)”, to co najmniej nieprecyzyjne jest stwierdzenie, że „Nigdzie w fachowej literaturze nie stosuje się nazwy bielik (zwyczajny)”. Najwyraźniej wspomniani autorzy dostrzegli pewien brak precyzji w nazewnictwie. Artykuł, współtworzony w znacznej mierze przez SoW został przez Ciebie przesunięty pod nazwę Bielik samodzielnie. Trochę inaczej pojmuję ideę konsensusu. Chyba także inaczej rozumiem pojęcie „forsowania swojego stanowiska”. Ale może się nie znam... Jacek555 22:22, 8 paź 2019 (CEST)
  1) Przenosiny były konsekwencją zastosowania zalecenia „śmiało edytuj” w sytuacji stwierdzenia naruszenia zasad Wikipedii.
  2) Jak do tej pory nikt nie wykazał, by narzucanie punktu widzenia wybranej publikacji (w tym przypadku M&C) wbrew stanowisku widocznemu w literaturze fachowej i prawodawstwie było zgodne z neutralnym punktem widzenia. Zwracałem na to uwagę wielokrotnie – a ponieważ nikt tego argumentu nie zbił, nie widzę powodu, by nie przejść nad tym do porządku dziennego.
  3) Zwracałem też uwagę na powielanie błędów merytorycznych, jakie wiążą się forsowaniem tej czy innej publikacji. Nie da się ukryć, że nazwa bielik (zwyczajny) jest cokolwiek dziwaczna.
  4) Jeśli chodzi o konsensus: „Konsensus nie może naruszać neutralnego punktu widzenia w opisie artykułu, w tym nakazu uwzględniania rozbieżnych stanowisk na dany temat, o ile są one widoczne w wiarygodnych źródłach. Nie może też łamać zasad opisanych w „Czym Wikipedia nie jest” i innych zasad związanych z neutralnym i weryfikowalnym edytowaniem podanych w infoboksie niniejszej strony.” Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
  • Przepraszam za porównanie, ale również wiele wandalizmów można tłumaczyć realizacją zasady „śmiało edytuj”. Narzucania indywidualnego poglądu nie tłumaczy. („Nie twórz także ani nie modyfikuj zawartości Wikipedii tylko po to, żeby udowodnić innym swój punkt widzenia, a nawet jakieś ogólne obiektywne racje”.) No cóż, nie ma potrzeby dokonywania ekwilibrystyk słownych, by postawić na swoim. Kto nie chce szukać porozumienia, ten go nie znajdzie. Nie akceptujesz faktu, że w zakresie mianownictwa ptaków został wypracowany konsensus stosowania oznaczeń Mielczarka i Cichockiego? Trudno. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że w publikacjach dotyczących konkretnych gatunków (w tym przypadku H. albicilla) autorzy zajmują się głównie jakimś konkretnym zagadnieniem, nie poświęcając zbyt wiele uwagi mianownictwu, a już z pewnością ewentualnym kolizjom, czy nieścisłościom w oznaczeniu. W odniesieniu do opracowania Mielczarka i Cichockiego należy zauważyć, że centrum ich uwagi skupia się na uporządkowaniu mianownictwa. Taki był powód uznania tej publikacji za podstawę do zachowywania ładu w nazewnictwie w obrębie projektu. Jak najbardziej, propozycje tych autorów mogą Ci się nie podobać. „Nazwa bielik (zwyczajny) jest cokolwiek dziwaczna”? – ufam, że sam jesteś w stanie przywołać szereg nazw, które są znacznie bardziej dziwaczne. Nakaz uwzględniania rozbieżnych stanowisk na dany temat nie koliduje ze wspomnianym wyżej konsensusem. Zrobisz jak będziesz chciał. Wikipedia z pewnością nie jest polem bitwy. Powodzenia. Jacek555 21:53, 21 paź 2019 (CEST)
  „Nakaz uwzględniania rozbieżnych stanowisk na dany temat nie koliduje ze wspomnianym wyżej konsensusem” - jest dokładnie odwrotnie, ten konsensus wymusza programowo nieuwzględnianie rozbieżnych stanowisk co do nazewnictwa, arbitralnie nakazując przyjęcie optyki wybranej publikacji dwójki autorów, wbrew dominującemu poglądowi w literaturze przedmiotu.
  Jeśli chodzi o „uporządkowaniu mianownictwa” - jak już wykazałem (cytat przywołany powyżej) względy organizacyjne i porządkowe nie stanowią podstawy dla odrzucenia zasady WP:NPOV. To nie wikipedyści mają decydować, co jest podstawą do wprowadzenia takiego czy innego ładu, tylko konsensus w fachowej literaturze.
  Jeśli chodzi o stronę merytoryczną: to nie jest tak, że ja nie akceptuję tej konkretnej nazwy, zaproponowanej przez C&M, tylko nie ma dla tej nazwy akceptacji w fachowej literaturze i prawodawstwie. Co swoją drogą wcale mnie nie dziwi. Nie dziwi mnie również nawias, który się pojawił w publikacji C&M (a którego, o ile pamiętam, wcześniej nie było) – świadczy to tylko o tym, że w przeciwieństwie do niektórych wikipedystów, sami autorzy nazwy zdają sobie sprawę, że ich propozycja się nie przyjęła.
  „Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że w publikacjach dotyczących konkretnych gatunków (w tym przypadku H. albicilla) autorzy zajmują się głównie jakimś konkretnym zagadnieniem, nie poświęcając zbyt wiele uwagi mianownictwu, a już z pewnością ewentualnym kolizjom, czy nieścisłościom w oznaczeniu.” - mam prośbę, byś nie rzutował swoich wyobrażeń co do sposobu pisania publikacji ani na mnie i ani na specjalistów zajmującym się poszczególnymi gatunkami. W powyższym kontekście jest to co najmniej niezręczne, by nie rzec obraźliwe (Z pewnością obraźliwe jest zestawianie moich edycji z wandalizmami, twierdzenie, że dokonuję ekwilibrystyk słownych, byleby postawić na swoim, oraz imputowanie mi narzucania tutaj mojego punktu widzenia i niechęci do szukania porozumienia - bez żadnego uzasadnienia). Tak się składa, że np. Mizera poświęca nazewnictwu zwyczajowemu bielika ponad dwie strony. Nie myl też proszę funkcji, jakie spełniać mają nazwy naukowe i zwyczajowe. Ponadto rzecz ma się odwrotnie niż twierdzisz - to właśnie w takich pozornie „porządkujących nazewnictwo” publikacyjkach częściej trafiają się bzdurki, bo piszą je niespecjaliści, nieznający się na konkretnych gatunkach. Rezultaty bywaja groteskowe, jak np. nazwanie w ramach „porządkowania” nazewnictwa zwyczajowego ssaków foki Weddella weddelka arktyczną – to również nazwa której współautorem jest jeden z duetu M&C, i którą wspierał „konsensus” wikipedystów (dla niezorientowanych: te foki zamieszkują Antarktykę a nie Arktykę, jak by wynikało z nazwy).Tebeuszek (dyskusja) 14:56, 25 paź 2019 (CEST)
  • Właśnie zauważyłem, że hasło o foce Weddella jest przeniesione pod nazwę Weddelka antarktyczna - całkowicie logicznie w imię „konsensusu” łamiącego jedną z zasad wikipedii (WP:NPOV) złamano kolejną zasadę (WP:NOR). Tak się zastanawiam, do czego ten projekt zmierza. Tebeuszek (dyskusja) 15:05, 25 paź 2019 (CEST)
  @Tebeuszek, @Jacek555 To że Mielczarek&Kuziemko piszą bielik (zwyczajny) nie oznacza, że dokładnie taka jest polska nazwa, tylko że nazwa to bielik lub bielik zwyczajny i obie formy są dopuszczalne. Można by ich się zapytać, czy którąś z tych nazw zalecają do stosowania jako główną. W ustawie o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183) w odniesieniu do ptaków stosuje się skróconą formę bez słowa „zwyczajny”, tak samo postępuje Komisja Faunistyczna na swoich listach ptaków (choć podejrzewam, że ustawodawca korzystał właśnie z listy Komisji Faunistycznej). Pikador (dyskusja) 09:42, 31 paź 2019 (CET)
  To interpretacja podobna do tej, którą podałem wcześniej. Ponieważ jednak w publikacji C&M nie ma wyjaśnienia, jak interpretować nawias (wypadałoby, żeby było takie wyjaśnienie, bo w taksonomii nawias w nazwach pełni konkretną rolę - wyróżnia się nim np. podrodzaje), to takie interpretacje, podobnie jak ewentualne nieopublikowane wyjaśnienia C&M co do interpretacji trzeba traktować jako twórczość własną - nie ma na nią miejsca w haśle. Tak czy owak, po przejrzeniu literatury sprawa jest jasna: w zdecydowanej większości fachowej literatury i w prawodawstwie zwyczajowa nazwa tego gatunku to bielik, a nie bielik zwyczajny (są na to podane przypisy w haśle, można by dodać ten link do Komisji Faunistycznej, bo również potwierdza moją argumentację), i to rozstrzyga sprawę. Tebeuszek (dyskusja) 20:27, 2 lis 2019 (CET)
 3. w krajach bałtyckich, w tym skandynawskich - pojęcie kraje bałtyckie nie obejmuje krajów skandynawskich Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Przeredagowałem.Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 4. W rezultacie w wielu krajach Europy Zachodniej, np. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, bielik całkowicie wyginął - o jakich innych krajach mowa? Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Nie sądzę, by miało sens zamieszczanie wyliczanki krajów i szczegółowa analiza historycznych zmian liczebności w każdym z nich. Literatura jest podana, jeżeli kogoś będzie to interesowało to może tam sprawdzić (a gdyby ktos chciał to rozbudowywać – to jest temat na osobne hasło).Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
  Patrząc na mapę mam wątpliwości co do użycia słowa wielu. Gdarin dyskusja 10:39, 20 paź 2019 (CEST)
  Na mapie w haśle jest bieżący zasięg bielika. Nie ma na niej nic o historycznych zmianach jego występowania, a o nich to mowa w przywoływanym akapicie. Tym niemniej dodałem listę krajów, w których, w pewnym okresie czasu, ten gatunek zaniknął. Tebeuszek (dyskusja) 13:55, 25 paź 2019 (CEST)
  Teraz wygląda to dużo lepiej, dziękuję Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST)
 5. @Tebeuszek W sekcji "Zagrożenia" jest: "Ponadto prace leśne związane są często z budową dróg, które ułatwiają dostęp ludzi na tereny uprzednio odludne, co może odstraszać bieliki od gniazdowania." Logika i doświadczenia własne każde spodziewać się raczej informacji "Ponadto prace leśne, budowa dróg i generalnie obecność ludzi w obrębie potencjalnych obszarów gniazdowania może odstraszać bieliki." Co zresztą byłoby spójne z następnymi zdaniami. Kenraiz (dyskusja) 23:04, 22 lis 2019 (CET)
 6. "Występuje w Palearktyce – od Grenlandii po Japonię". Palearktyka wg mapy, zamieszczonej w haśle o niej, nie obejmuje Grenlandii. Adrian (dyskusja) 19:18, 24 lis 2019 (CET)
  słuszna uwaga, w treści też jest błąd: W Nearktyce gniazdowanie stwierdzono tylko na Aleutach, podczas gdy bieliki zasiedlają także częściowo Grenlandię Gdarin dyskusja 19:33, 25 lis 2019 (CET)
 7. Stanowisko jednego z autorów co do nazwy hasła jest dla mnie jasne, jak również stanowisko jego oponenta. Przed zamknięciem dyskusji proszę, by w tej sprawie wypowiedział się też drugi autor – @Soldier of Wasteland. Farary (dyskusja) 20:25, 24 lis 2019 (CET)
  @Farary Wybacz opóźnienie, cały weekend byłam na konferencji poza Wrocławiem. Mnie kwestia nazwy jest całkowicie obojętna, tj. jeśli istnieją (tak jak tutaj) rozbieżności należy je opisać, ale to, czy w artykule będzie to bielik, czy bielik zwyczajny nie ma dla mnie większego znaczenia. I z tego powodu nie brałam udziału w dyskusji w ogóle, nie to uważam za najistotniejszą kwestię. Soldier of Wasteland (dyskusja) 19:05, 25 lis 2019 (CET)
 8. @Tebeuszek W szacie juwenalnej jest ciemny, z jasną nasadę. Kto lub co jest ciemne?, z kontekstu to nie wynika. Sprawa druga: W ramach rodziny jastrzębiowatych bielik jest wydzielany wraz z innymi 8 gatunkami z rodzaju oraz dwoma gatunkami z rodzaju Ichthyophaga jako podrodzina Haliaeetinae – systematyka się zmieniła, Mielczarek&Kuziemko zaliczają go do podrodziny jastrzębi (Accipitrinae). Sprawa trzecia: wysłałem dziś maila do pana Mielczarka z zapytaniem o nazwę (zwyczajny). Mam nadzieję, że wkrótce odpowie. Pikador (dyskusja) 21:51, 25 lis 2019 (CET)
  @Tebeuszek, @Gdarin, @Soldier of Wasteland, @Jacek555, @Farary Dostałem odpowiedź od pana P. Mielczarka z UJ (współtwórca Kompletnej listy ptaków świata) na moje pytanie o nazwy z członem "zwyczajny", np. kormoran (zwyczajny).

Kwestia polskich nazw w nawiasach. Na przykładzie kormorana. Ogólnie stosujemy nazwę jednoczłonową - kormoran. W przypadku publikacji z wieloma gatunkami z tego rodzaju lub wykazu gatunków w listach gatunków lub tak jak pod linkiem do rodzaju Phalacrocorax na Wikipedii powinna być nazwa kormoran zwyczajny

Tak więc z tytułem artykułu jest wszystko OK, tylko przy stosowaniu jakichś wyliczanek gatunków należy zastosować dla odróżnienia człon "zwyczajny". Pikador (dyskusja) 10:25, 26 lis 2019 (CET)

 1. No to powinno być w definicji albo Bielik, bielik zwyczajny, orzeł bielik, birkut albo Bielik (zwyczajny), orzeł bielik, birkut, a nie jak teraz ni w pięć ni w dziewięć Bielik, orzeł bielik, bielik (zwyczajny), birkut. Gdarin dyskusja 11:37, 28 lis 2019 (CET)
  To jeszcze w świetle nowych danych, dostarczonych przez Pikadora, oraz propozycji Gdarina proszę o wypowiedź – @Tebeuszek, @Jacek555. Nie wypowiadam się w tej sprawie (nie moja działka) – do zamknięcia dyskusji potrzebuję jedynie jasnego stanowiska. Tym czasem daję jeszcze dwa tygodnie na wypracowanie konsensusu. Farary (dyskusja) 18:14, 28 lis 2019 (CET)
  W pełni zgadzam się z wyjaśnieniem p. Mielczarka („Ogólnie stosujemy nazwę jednoczłonową - kormoran. W przypadku publikacji z wieloma gatunkami z tego rodzaju lub wykazu gatunków w listach gatunków lub tak jak pod linkiem do rodzaju Phalacrocorax na Wikipedii powinna być nazwa kormoran zwyczajny”). Bo nazwa/adres artykułu na Wikipedii ma charakter pozycji w wykazie i musi być czytelne rozróżnienie między innymi gatunkami bielików. To, że w treści artykułu piszemy o ptaku już tylko per bielik jest już jasne, bo wstęp określa, że mowa o tym konkretnym, (zwyczajnym) bieliku. Cała publikacja jest bardzo dobra i poza tym szczegółem nie mam uwag. Żałuję, że nie mogę się z przekonaniem wpisać jako sprawdzający, bo doceniam ogrom pracy włożony przez Autorów, a szczególnie SoW. Jacek555 13:19, 7 gru 2019 (CET)
  • Dziękuję wszystkim osobom sprawdzającym, zgłaszającym uwagi i błędy, oraz poprawiającym to, i inne zgłoszone przeze mnie hasła.
  • Jeśli chodzi o ww. wątek, dotyczący nieopublikowanej opinii p. Mielczarka co do tego, jak interpretować jego twórczość: jak w przypadku każdej nieopublikowanej interpretacji zamieszczenie jej w Wikipedii lub edycje na niej bazujące będą naruszeniem zasad WP:WER i WP:NOR. W wymienionej publikacji podana jest nazwa bielik (zwyczajny), taka nazwa jest podana w haśle, zmienianie jej będzie twórczością własną.
  • Jeśli chodzi o mnie, to najchętniej całkowicie usunąłbym tę nazwę z nagłówka. Nie jest ona w niczym lepsza od np. ostrzyż łomignat, a jej promowanie może przynosić szkody dla ochrony tego gatunku (bieliki, pomimo ochrony, są w dalszym ciągu strzelane i tępione, także w Polsce). Nacisk na umieszczenie tej nazwy w tytule hasła jest, w mojej ocenie, niezrozumiały. Nie dość, że jest to rozwiązanie merytorycznie błędne, które nie przyjęło się w piśmiennictwie fachowym, to narusza fundamentalne zasady Wikipedii. Kompletnie nie zgadzam się z tezą, że nazwa zwyczajowa gatunku ma mieć taką samą strukturę i pełnić te same funkcje co nazwa naukowa (czyli łacińska) gatunku – tj. ma koniecznie być dwuczłonowa w celu rozróżnienia pomiędzy różnymi gatunkami w obrębie rodzaju. Również jednoczłonowa nazwa zwyczajowa taką funkcję spełnia -dla wyróżnienia jednego gatunku spośród kilku.
  • Promowanie nazwy duetu/tripletu M&C&K (jako realizacji „konsesusu nazewniczego”) jest naruszeniem zasad Wikipedii, co łopatologicznie na kilka sposobów wytłumaczyłem już wcześniej. Nikt tej argumentacji nie obalił, nie wiem więc o jaki konsensus chodzi: czyżby o to, czy stosować się do zasad Wikipedii? Praktyka pokazuje, co widać także w tej dyskusji, że niektórzy mogą nie stosować się do zasad Wikipedii. Praktyka pokazuje też, że osoby zwracające uwagę na łamanie zasad bywają sankcjonowane banami (nieprawdaż, Gdarinie?). Więc dyskusję w tym temacie uważam za bezprzedmiotową. Tebeuszek (dyskusja) 21:27, 8 gru 2019 (CET)
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. W krainie orientalnej bieliki spotykane są wyłącznie zimą, spotkać je wówczas można nie dalej niż do równoleżnika 22°N. styl do poprawy Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Przeredagowałem.Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 2. termin szata juwenalna warto podlinkować, może do hasła szata ptaków? Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  wstawiłem link do szata juwenalna (może ktoś kiedyś to opisze albo da redir do innego hasła gdzie termin zostanie wyjaśniony) Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST))
 3. bieliki unikają polowania na okonie, węgorze i płocie też są reprezentowane w diecie bielika rzadziej, niż by to wynikało z częstości ich występowania w środowisku - teraz nie wiadomo na które z nich unikają polowania, a które są reprezentowane rzadziej Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Zarówno okonie jak płocie i węgorze są reprezentowane w diecie bielika rzadziej, niż to wynika z częstości ich występowania w środowisku. Okonie w wiekszym stopniu niż płocie i węgorze. Cytowani autorzy nie przesądzają, z czego wynikają różnice in minus we frekwencjach płoci i węgorzy. Moim zdaniem szyk zdania jest poprawny, można ewentualnie wstawić średnik zamiast przecinka. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
  to wstaw średnik Gdarin dyskusja 10:39, 20 paź 2019 (CEST) poprawiłem to zdanie Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST)
 4. Podobnie norki amerykańskie, zasiedlające przybrzeżne wody Bałtyku, omijają obszary będące rewirami łowieckimi bielików i w obecności bielików w sąsiedztwie skracają czas i dystans pływania, ponieważ wówczas są szczególnie narażone na atak. - 2 razy użyte słowo bielik, ale też nie do końca rozumiem: skoro wizony omijają rewiry bielików (słowo łowiecki jest zbędne), to oznacza to, że nie pływają w ich sąsiedztwie, więc nie muszą skracać czasu i dystansu Gdarin dyskusja 12:59, 8 paź 2019 (CEST)
  To się nie wyklucza – migrujące norki nie zawsze mogą mieć możliwość uniknięcia przepływania przez obszar w obrębie rewiru łowieckiego bielika w drodze do innych części swojego rewiru. Oprócz rewirów łowieckich są jeszcze rewiry lęgowe/gniazdowe. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 5. Czy potrzebne jest podawanie nazw łacińskich różnych wymienianych w artykule gatunków, choć jest jednocześnie podana ich nazwa polska (np. w sekcji "Interakcje międzygatunkowe")? W każdym razie brak jest konsekwencji w tej sprawie Gdarin dyskusja 12:59, 8 paź 2019 (CEST)
  Wymieniając takson po raz pierwszy w tekście podawałem zwykle zarówno nazwę polską jak i łacińską, dalej w tekście już tylko polską. Podanie przynajmniej raz nazwy naukowej (łacińskiej) uważam za przydatne. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST) hasło jest starannie napisane, a jego autorzy włożyli w pracę nad nim dużo wysiłku; niestety nie znam się na nazwach ptaków, więc nie mogę pomóc w rozwiązaniu sporu dotyczącego nazwy artykułu (dobrze by było gdyby w tej sprawie wypowiedziało się więcej osób, zwłaszcza mających wiedzę na ten temat); brakuje mi hasła orzeł, o czym wspomniałem w dyskusji (zdaję sobie sprawę z tego, że trudno je napisać zgodnie z zasadami), ale to nie jest brak, który uniemożliwiałby przyznanie wyróżnienia temu artykułowi zgłoszony błąd jest bardzo poważny, muszę więc wycofać głos; wstęp właściwie też mógłby być dłuższy, a nie tylko jeden akapit Gdarin dyskusja 19:33, 25 lis 2019 (CET)
 1. Kenraiz (dyskusja) 11:22, 24 lis 2019 (CET) Drobna uwaga wyżej (merytoryczna). (Odnośnie nazewnictwa – nazwy zwyczajowe nie są kodeksowo kodyfikowane (jak nazwy naukowe) i próby jednoznacznego rozstrzygania tej kwestii nie mają sensu – tego nie da się ustalić. Odpowiednio też rangę problemu oceniam jako nieznaczącej wagi).
 2. Adrian (dyskusja) 23:27, 26 lis 2019 (CET)
 3. Kobrabones (dyskusja) 02:34, 28 lis 2019 (CET)
Podsumowanie

Jako czytelnik hasła (nie-specjalista) widzę, że wszystkie nazwy, które występują w piśmiennictwie, zostały ujęte w definicji. Kwestia nadrzędności jednej nazwy nad drugą nie powinna blokować przyznania wyróżnienia temu hasłu, tylko wypłynąć do ogólnej dyskusji nad nomenklaturą. Po wypracowaniu stanowiska w takiej dyskusji w każdej chwili nazwę hasła będzie można zmienić (to już będzie wówczas sprawa technikaliów). Farary (dyskusja) 20:25, 12 gru 2019 (CET)

ORP Burza

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 29 września 2019 13:05:39 Zakończenie: 28 listopada 2019 13:05:39


Uzasadnienie
Hasło opisuje drugi z zamówionych przez Marynarkę Wojenną RP niszczycieli typu Wicher, o pięknej i długiej historii. Poświęcono mu kilka obszernych monografii, na których oparłem ten opis. Temat jest obszerny, tym niemniej opis jak na standardy Wikipedii może być uznany za wyczerpujący. Poprzednią wersję edytowało wielu udzielających się tu shiploverów, starałem się jak najwięcej z niej zachować. Jeżeli mają Państwo pomysły na rozbudowę lub ulepszenie to proszę o sugestie. Tebeuszek (dyskusja) 13:05, 29 wrz 2019 (CEST)
Uwagi merytoryczne
 1. Nagłówek to streszczenie artykułu, a w jako takim brakuje w nim kilku rzeczy, zaczynając od najbardziej podstawowych danych konstrukcyjnych i uzbrojenia, na nieco bardziej rozbudowanym podsumowaniu działalności okrętu kończąc. --Matrek (dyskusja) 03:20, 30 wrz 2019 (CEST)
  • Moim zdaniem jest wystarczający, zwłaszcza, że źródłem informacji "pierwszego kontaktu" jest też infobox. Można by najwyżej dodać zdanie o głównym uzbrojeniu i prędkości. Pibwl ←« 23:33, 9 paź 2019 (CEST)
   • Mamy ustalone wymagania dotyczące artykułów i osobno dotyczące nagłówka. Nagłówek to streszczenie artykułu. --Matrek (dyskusja) 04:34, 11 paź 2019 (CEST)
    • Owszem, ale to kryterium bardzo ocenne. Artykuł o obszernej treści powinien zaczynać się akapitem wprowadzającym (tzw. lead), zawierającym treściwie sformułowaną definicję tematu i streszczenie najważniejszych informacji z całego artykułu. (...) Dzięki streszczeniu czytelnik, który chce się tylko pobieżnie zapoznać z danym tematem, nie będzie musiał czytać całego tekstu. Tutaj historia jest moim zdaniem wystarczająca - tylko datę zamówienia lepiej zamienić na wodowania. Można dodać najistotniejsze informacje o głównym uzbrojeniu (działa głównego kalibru i wyrzutnie torped), bo to najistotniejszy parametr przy pobieżnym porównaniu. Natomiast nie powinniśmy pomijać, że w artykułach okrętowych rolę źródła informacji pierwszego kontaktu pełni też infobox, stąd moim zdaniem nie ma po co w nagłówku podawać np. wymiarów, wyporności i danych napędu. Pibwl ←« 17:28, 11 paź 2019 (CEST)
 1. Nieco po macoszemu potraktowana została geneza, tzn., w zbyt uproszczony sposób. Zarówno w tym jak i w równoległym artykule o typie Wicher, nie ma nawet wzmianki o tym, że budowa tych niszczycieli została wprost wymuszona przez Francuzów, zamiast budowy 6 myśliwskich okrętów podwodnych, aby coś z polskiego tortu dostało się Chantiers Navals, która nie mogła budować okrętów podwodnych z powodu braku doświadczenia w tej mierze, za to jej udziałowcami byli członkowie francuskiego rządu. --Matrek (dyskusja) 03:20, 30 wrz 2019 (CEST)
  • Odwrotnie, to Francuzi wymusili tę stocznie, a polskie władze doszły do wniosku, że nie ma co eksperymentować z powierzaniem jej okrętów podwodnych i zamiast tego niespodziewanie szansę uzyskali zwolennicy dużych okrętów nawodnych. Ja nie widzę tu problemu, bo po pierwsze jest na ten temat pół akapitu, a po drugie przede wszystkim miejsce na to jest w artykule o typie okrętów. Pibwl ←« 23:33, 9 paź 2019 (CEST)
   • Nie widzę co tu jest odwrotnie. Fakt jest taki, że nie mieliśmy zamiaru kupować kontrtorpedowców, tylko 9 okrętów podwodnych. A żeby zaspokoić "żądza pieniądza" członków francuskiego rządu i francuskich lobbystów przemysłowych, kupiliśmy 3 op i 2 niszczyciele. Od kraju który miał długą tradycje budowania okrętów podwodnych, ale niewielką praktykę w budowie niszczycieli i nie cieszącego się renomą w tej mierze. Co zaskukowało błędami konstrukcyjnymi i awaryjnością tych ostatnich. --Matrek (dyskusja) 04:34, 11 paź 2019 (CEST)
    • Odwrotnie to, że Francuzi proponowali wciąż budowę okrętów podwodnych, ale strona polska stwierdziła, że lepiej będzie niszczyciele. Niemniej moim zdaniem opis jest tu wystarczający. Pibwl ←« 17:28, 11 paź 2019 (CEST)
     • No to się istotnie różnimy w zeznaniach. Bardzo pouczająca jest tu geneza okrętów podwodnych typu Wilk, których 9 (6 myśliwskich i 3 minowe), mieliśmy pierwotnie zamówić we Włoszech. Dopiero na dalszym etapie pojawiła się Francja. --Matrek (dyskusja) 04:40, 12 paź 2019 (CEST)
  • Wątek zamówienia jest moim zdaniem wystarczająco szeroko opisany, nieco szerzej w haśle o typie - w każdym razie nie mam materiałów, by opisać to bardziej szczegółowo.Tebeuszek (dyskusja) 23:44, 19 paź 2019 (CEST)
 2. W artykule brak jest też wzmianki o tym, jak bardzo awaryjny był to okręt (oba tego typu) - de facto o największej nie kryminalnej aferze przedwojennej Marynarki Wojennej. Do tego stopnia, że awaryjność tych jednostek miała przeważający wpływ na decyzje o powierzeniu budowy jednostek typu Grom stoczniom brytyjskim. O wspomnianej awaryjności i spowodowanym nią rozczarowaniem francuskimi konstrukcjami mówi nie jedno źródło, w tym źródła zagraniczne. Dobrze byłoby uzupełnić artykuł o informacje na ten temat. --Matrek (dyskusja) 03:20, 30 wrz 2019 (CEST)
  • Trochę ten watek rozbudowałem - więcej jest w haśle o typie, w sekcji "Ocena". Niewątpliwie, kiepska jakość wykonania i niedomagania taktyczno techniczne francuskich projektów miały wpływ na decyzję o budowie kolejnych niszczycieli w Anglii (choć pierwszy przetarg był adresowany wyłącznie do stoczni francuskich), jest to opisane w hasłach o niszczycielach typu Grom, więc nie sądzę, by trzeba to tutaj opisywać. Tebeuszek (dyskusja) 23:44, 19 paź 2019 (CEST)
 3. Przy opisie konstrukcji "Miała jedynie mniejszą wyporność standardową - 1400 ton i bojową – 1910 ton", tymczasem w infoboxie "1605 ton" --Matrek (dyskusja) 04:17, 20 paź 2019 (CEST)
  • Informacje o wyporności są rozbieżne, różni autorzy podają różne. Może to wynikać z tego, że podają wyporności z różnych okresów użytkowania okrętu, który ulegał w trakcie służby rozmaitym przeróbkom i przezbrojeniom - inne wartości też są w tekście podane. 1605 t std to informacja z Pertka - zostawiłbym ją w infoboksie, powtarza się w innych publikacjach. Nie mam preferencji do żadnej z tych wartości, jeżeli macie dane, które świadczyłyby , że któraś jest bardziej prawdopodobna, to można zmienić.Tebeuszek (dyskusja) 13:01, 25 paź 2019 (CEST)
   • Uwagę o innych informacjach na temat wyporności przeniosłem, bowiem dotychczasowa lokalizacja sugerowała, że dotyczyła Wichra. Plus wstawiłem te warianty do infoboksu. Jacek555 07:15, 30 paź 2019 (CET)
 4. Nie wiadomo kiedy okręt został zwodowany? W infoboxie brak daty wodowania, tymczasem w sekcji "Budowa" widnieje zapis "wiosną 1929 [...] na 12 kwietnia wyznaczono termin wodowania okrętu", zaraz zaś obok w opisie ilustracji "ORP „Burza” przed wodowaniem, 16 kwietnia 1929 r." Data wodowania została przesunięta? Kiedy okręt rzeczywiście zwodowano? Wodowanie to jednak dość ważna data dla jednostek pływających. --Matrek (dyskusja) 04:17, 20 paź 2019 (CEST)
  • Dzięki za zwrócenie uwagi - rzeczywiście, w tych trzech akapitach wdało się zamieszanie chronologiczne. Przerobiłem je trochę i wstawiłem datę wodowania do infoboksu. Tebeuszek (dyskusja) 13:01, 25 paź 2019 (CEST)
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. Zapis nazw pojedynczych okrętów i typów okrętów powinien być zgodny z WP:OKRĘT. PMG (dyskusja) 19:11, 29 wrz 2019 (CEST)
  Poprawiłem. Nie wiem jakie jest ustalenie co do kutrów USCG - data wodowania czy numer?Tebeuszek (dyskusja) 20:22, 4 paź 2019 (CEST)
  Wydaje mi się że można tutaj zastosować rozwiązanie takie jak dla amerykańskich okrętów. Więc niech zostanie tak jak jest. PMG (dyskusja) 13:18, 28 paź 2019 (CET)
 2. Bardzo dobrze że artykuł został napisany od nowa. Niestety ale w chwili obecnej chyba za szybko wystawiony do oceny medalowej. Są literówki, czy ORP „Burza” to forma męska czy żeńska ?. Mam jeszcze problem z okrętem w służbie LWP, trochę mało... Hermod (dyskusja) 20:54, 29 wrz 2019 (CEST)
  Poprawiłem literówki. W zdaniach, w których podmiotem jest ORP „Burza”/okręt/niszczyciel orzeczenie wstawiałem w formie męskiej, gdy podmiotem jest „Burza” - w formie żeńskiej. Niekonsekwencje mogły wynikać z przerabiania tekstu - znalazłem dwa takie błędy. Trochę rozbudowałem sekcję o okręcie-muzeum. O służbie liniowej w Marynarce PRL nie mam materiałów - w dwóch cytowanych opracowaniach dot. losów powojennych nie ma konkretów, przejrzałem wybrane numery 1955-60 Morza, ale też nie znalazłem nic konkretnego. Jakieś sugestie? Tebeuszek (dyskusja) 20:22, 4 paź 2019 (CEST)
  Więcej, niż pisze Rochowicz, raczej się nie znajdzie i to nie jest usterka. Pibwl ←« 23:33, 9 paź 2019 (CEST)
 3. Czy nie należałoby zdefiniować skrót "OP"? - Henry39 (dyskusja) 22:52, 30 wrz 2019 (CEST)
  Poprawiłem.Tebeuszek (dyskusja) 20:22, 4 paź 2019 (CEST)
 4. Nie można używać w Wikipedii wyrażeń potocznych, żeby nie powiedzieć ulicznych, w stylu "kolejne fuszerki" --Matrek (dyskusja) 04:17, 20 paź 2019 (CEST)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
 1. W artykule jest ponad 20 linków do przekierowań – warto zamienić je na linki bezpośrednio prowadzące do celu (poza wyjątkowymi przypadkami). Na ogół chodzi o nazwy własne okrętów i miejscowości i nie wiem czy linkowanie do przekierowania nie świadczy o jakimś błędzie. Dla uniknięcia takich sytuacji warto na stronie Specjalna:Preferencje w zakładce 'Gadżety' zaznaczyć sobie narzędzia do kolorowania linków wewnętrznych prowadzących do przekierowań i stron ujednoznaczniających. Kenraiz (dyskusja) 16:32, 29 wrz 2019 (CEST)
  Dziękuję za podpowiedź. Poprawiłem linkowanie. Tebeuszek (dyskusja) 20:22, 4 paź 2019 (CEST)
 2. Były pozycje do bibliografii z pism z błędnym parametrem (bez pokazujących się numerów) i bez "odn=tak", koniecznego do linkowania szablonów "odn" - od razu T Poprawione. Pibwl ←« 23:33, 9 paź 2019 (CEST)
 3. W sekcji Pierwsze akcje na wodach wokół Wysp Brytyjskich, po wyrazach "na który wykonano zespołowy atak bombami głębinowymi" jest jakiś uszkodzony szablon, którego nie umiem naprawić. --WTM (dyskusja) 17:49, 3 lis 2019 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Zala (dyskusja) 14:15, 8 paź 2019 (CEST)
 2. Hermod (dyskusja) 00:00, 12 paź 2019 (CEST)
 3. PMG (dyskusja) 13:15, 28 paź 2019 (CET)
 4. Gdarin dyskusja 11:16, 30 paź 2019 (CET) pod warunkiem dodania brakujących przypisów do akapitów: zaczynającego się od słów Po powrocie do Greenock „Burza” dołączyła do grupy eskortowej oraz Jednocześnie opracowywano koncepcję przebudowy i przezbrojenia okrętu i do uzbrojenia (2 wyrzutnie bomb głębinowych... i 2 pary torów minowych...)
Uwaga

Ilość sprawdzających jest wystarczająca, uwagi wniesione w trakcie dyskusji uporządkowane. Ale niestety przemknęło się kilka fragmentów bez uźródłowienia (wylistowane tutaj). Być może to błaha sprawa. @Tebeuszek chyba nieregularnie bywa na Wiki. Poczekam dziś do południa z zakończeniem dyskusji. Jacek555 07:15, 30 paź 2019 (CET) PS: Przedłużone. Jacek555 13:49, 30 paź 2019 (CET)

Dodałem literaturę do akapitu o przebudowie. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to podstawowa literatura podana jest w nagłówku listy - żeby nie mnożyć niepotrzebnie przypisów. W samej liście podawałem przypisy do informacji, których nie ma w literaturze podanej w nagłówku.Tebeuszek (dyskusja) 19:50, 2 lis 2019 (CET)

Niszczyciele typu Wicher

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 29 września 2019 12:41:16 Zakończenie: 28 listopada 2019 12:41:16


Uzasadnienie
Hasło opisuje pierwszy typ niszczycieli użytkowanych przez Marynarkę Wojenną RP. Wstawiam go, by wesprzeć akcję honorującą naszych zmarłych Kolegów: Belissariusa i Halibutta – niech książeczka z hasłami przekazana Ich rodzinom będzie jak najgrubsza. W mojej ocenie opis jest wyczerpujący jak na standardy Wikipedii, to hasło wraz z hasłami o „Burzy” i „Wichrze” wzajemnie się uzupełniają. Jeżeli mają Państwo pomysły na rozbudowę lub ulepszenie to proszę o sugestie. Tebeuszek (dyskusja) 12:41, 29 wrz 2019 (CEST)
Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)

"Francuskie memorandum ... w rzeczy samej dotarło do ........, tym nie mniej ostatecznie wyjaśnienia ... zostały przyjęte" niby wiadomo, o co chodzi, ale to nie brzmi. Może: "Rzeczywiście francuskie memorandum dotarło do Londynu po........... i wówczas zostało przyjęte (zaakceptowane?) przez brytyjski rząd"? PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 22:46, 30 wrz 2019 (CEST)

Trochę przeredagowałem. Tebeuszek (dyskusja) 20:25, 4 paź 2019 (CEST)
Uwagi do uźródłowienia
 1. pojedyncze informacje do uźródłowienia Mpn (dyskusja) 08:38, 22 paź 2019 (CEST)
  • Brak reakcji na tę uwagę. Szkoda. Potrzebne jest zadbanie o przypisy. Braki wylistowałem w dyskusji Autora. Jacek555 20:50, 29 paź 2019 (CET)
  Dodałem przypis i usunąłem niepewną informację. Jeśli chodzi o listę uzbrojenia to literatura jest podana w nagłówku listy. Tebeuszek (dyskusja) 19:56, 2 lis 2019 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Zala (dyskusja) 14:26, 6 paź 2019 (CEST)
 2. Kenraiz (dyskusja) 15:08, 26 paź 2019 (CEST)
 3. PMG (dyskusja) 17:04, 28 paź 2019 (CET)
 4. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 23:52, 28 paź 2019 (CET)
 5. Jaroz86 (dyskusja) 00:10, 29 paź 2019 (CET)

Bitwa pod Bornholmem (1457)

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 23 września 2019 22:15:24 Zakończenie: 23 października 2019 22:15:24


Uzasadnienie
Rozbudowany artykuł o drugiej pod względem wielkości bitwie morskiej wojny trzynastoletniej i największym starciu wojny gdańsko-duńskiej. Niewielka liczba informacji o samym starciu nie pozwala na szersze opisanie bitwy, jednakże szereg historyków nadaje jej bardzo istotne znaczenie symboliczne. Kontekst polityczny bitwy oraz technika morska w okresie jej stoczenia opisane na podstawie szeregu źródeł polskich i tłumaczonych. Artykuł był w CW i PANDA, przez zgłoszeniem dodatkowo rozbudowany. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 22:15, 23 wrz 2019 (CEST)
Uwagi merytoryczne
 1. "...a zmobilizowanie statków prywatnych czyniło zbędną kosztowną budowę okrętów" - nie wiem jak jest w źródle, ale warto IMO dopisać, że dotyczy to także utrzymania (obok budowy) tych okrętów/statków. D kuba (dyskusja) 08:45, 19 paź 2019 (CEST)

to wynika z całości akapitu, raz że załoga nie utrzymywała żołdu, dwa że okręt były prywatne PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 22:06, 20 paź 2019 (CEST)

 1. "W nocy z 14 na 15 sierpnia 1457 roku trzy uzbrojone, gdańskie statki handlowe pod dowództwem Gostrama Heyne (Jakuba Heine), Jockiego i Bartza Lenyna, płynące z ładunkiem towarów z Rewla napotkały u wybrzeży Bornholmu..." - tak się zastanawiam po co statki płynące z Rewla do Gdańska (chyba, że gdzie indziej) płynęły obok Bornholmu? D kuba (dyskusja) 08:49, 19 paź 2019 (CEST)

Zmierzali do cieśnin duńskich Zrobione PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 22:06, 20 paź 2019 (CEST)

Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. Myślę, że warto by ujednolicić nazwę tego artykułu z tym który opisuję drugą bitwę pod Bornholmem, np. „I bitwa pod Bornholmem” i „II bitwa pod Bornholmem”, albo „Bitwa pod Bornholmem (1457)” i „Bitwa pod Bornholmem (1460)”. W obecnym stanie robi to troszeczkę wrażenie bałaganu. Matioza1234 (dyskusja) 21:47, 24 wrz 2019 (CEST)

Proponuje wersję "Bitwa...(rok)" jako tytuł i "I bitwa/II bitwa" jako wyboldowane pierwsze słowo. Ta niejednolistość wynika z dużo większej sławy bitwy z 1457 r. oraz tego, że w kolejnej bitwie pod Bornholmem (1563) znów brali udział (i znów przegrali) Duńczycy, a określenia I i II bitwa odnoszą się do floty gdańskiej i wojny trzynastoletniej. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:25, 25 wrz 2019 (CEST) Zrobione poprzez zmianę nazwy artykułu II bitwa pod Bornholmem. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:41, 1 paź 2019 (CEST)

 • Zakon i Krzyżacy raz pisani od dużej litery, raz od małej Mpn (dyskusja) 20:06, 21 paź 2019 (CEST)
 • Zrobione generalnie uporządkowałem: "Zakon" z wielkiej, "zakon krzyżacki" z małej, "państwo zakonne" z małej, "Państwo Zakonu" z wielkiej. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 22:36, 21 paź 2019 (CEST)

Uwagi do uźródłowienia
 1. Proszę autora o sprawdzenie przypisów, robot wskazuje błędy w szablonach i isbn. Michael Tav (dyskusja) 09:53, 25 wrz 2019 (CEST)

Niestety, nie znam się na tym - przepisuję ISBN taki, jaki jest na odwrotnej stronie karty tytułowej książki. Mogę przesłać zdjęcie, że taki tam jest - nie wiem, dlaczego czasami jest 'X', inny format albo ISBM ("M" zamiast "N"), to skutkuje jakimiś "błędami w szablonach". Bez pomocy z tym sobie nie poradzę. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:25, 25 wrz 2019 (CEST)

Znalazłem i poprawiłem błędny isbn, można je sprawdzać w BN, lub np. na lubimyczytać. Co do szablonów to wypadałoby wszędzie uściślić: "cytuj pismo", lub "książkę". W infoboksie potrzebne współrzędne, w tekście jednak brak informacji o dokładnym miejscu bitwy (z której strony wyspy, ile mil od brzegu?) Michael Tav (dyskusja) 17:25, 2 paź 2019 (CEST)

Tego z której strony wyspy i czy w ogóle w pobliżu wyspy nie wiadomo i prawdopodobnie nigdy nie będzie wiadomo (jedyna szansa to ustalenie kiedyś położenia wraku jedynego zatopionego statku, ale to mało prawdopodobne) i raczej określenie "koło Bornholmu" jest w tym przypadku zupełnie umowne - do starcia doszło gdzieś na południowym Bałtyku, a opisano je w źródłach wiele dni później. Wątpliwe, aby którykolwiek kapitan znał dokładniejsze położenie konwoju w trakcie bitwy, na włoskiej mapie (portolanie) z 1458 r. zanotowano "na Bałtyku nie używa się map morskich i kompasu", a drogę wyznaczali praktycy znający wybrzeża, głębie i kolory wody oraz gwiazdy. (Dyskant, str 87) PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 22:01, 2 paź 2019 (CEST)

Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Zala (dyskusja) 13:34, 6 paź 2019 (CEST)
 2. D kuba (dyskusja) 18:21, 21 paź 2019 (CEST)
 3. Matioza1234 (dyskusja) 21:59, 21 paź 2019 (CEST)
 4. Mpn (dyskusja) 08:36, 22 paź 2019 (CEST)

Piwo

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 19 września 2019 02:52:20 Zakończenie: 18 listopada 2019 02:52:20


Uzasadnienie
Od ostatniego wyróżnienia jako Dobry Artykuł [4] sprzed kilku miesięcy została dodana sekcja o kulturze piwnej oraz naniesiono poprawki w sekcji etymologia. Moim zdaniem artykuł wyczerpująco opisuje temat. Jest ogromna różnica na plus między dzisiejszym stanem a stanem z początku 2018, kiedy mimo usterek miał medal. Myślę, że teraz ze spokojnym sumieniem można po raz trzeci (2003 [5], 2010 [6]) przyznać mu medal. Macedo (dyskusja) 02:52, 19 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
 1. Z rozdziału Gatunki i style cytat: „...bardzo pijane piwo” i „zbalansowane, pijane, bez ostrych smaków”. Co to znaczy? Hortensja (dyskusja) 13:43, 23 wrz 2019 (CEST)
  Określenia w opisie cech sensorycznych typu pijalny, pijalność pojawiają się w klasyfikacji stylów piwa Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, które szkoli sędziów piwnych, ale nie tylko oni je stosują. Pewnie jest to kalka z drinkable, drinkability stosowanego w tym samym znaczeniu w klasyfikacji stylów piwa BJCP [7]. Występują tam zwroty typu wysoce pijalne, dobrze pijalne, podnosić pijalność. No i pijalny w tym kontekście to nie „zdatny do picia”, ale raczej niepowodujący szybkiego odczucia sytości, łatwy do wypicia w większych ilościach, niezapychający. Taką cechę potocznie kojarzymy zwykle z piwami lekkimi, o niskiej zawartości ekstraktu i alkoholu, ale nie zawsze tak jest. Przykładowo belgijski tripel wywołuje takie odczucia, tymczasem jest to piwo o wysokim ekstrakcie początkowym i wysokim poziomie alkoholu. Macedo (dyskusja) 02:57, 25 wrz 2019 (CEST)
  Ale w tych dwóch wyrazach w artykule brakuje literki L, gdyby była, to bym się nie pytała. Mamy pijane piwo a pijalne piwo. Hortensja (dyskusja) 11:36, 25 wrz 2019 (CEST)
  Nie zauważyłem tego nawet po podkreśleniu :). W każdym razie pytanie o znaczenie słowa pijalne w tym kontekście też było zasadne :) Macedo (dyskusja) 12:08, 25 wrz 2019 (CEST)
  Dobra rada od Hortensji: jedz owoce czarnej porzeczki i jagody, oraz pomarańczową paprykę, aby wzmocnić oczy. Ja jem, ale sokoli wzrok mi się jeszcze nie wrócił:-( Jest nawet belgijskie piwo z czarną porzeczką [8]. Hortensja (dyskusja) 12:48, 25 wrz 2019 (CEST)
  Sorry za off top, ale te jagody dla oczu to fake news rodem z II WŚ – Anglicy to wymyślili, że niby dzięki jagodom ich piloci lepiej widzą, by ukryć przed Niemcami możliwości radarów... więcej pod borówka czarna. Kenraiz (dyskusja) 20:30, 25 wrz 2019 (CEST)
  W takim razie co radzisz na regenerację przemęczonych komputerem oczu? Hortensja (dyskusja) 20:53, 26 wrz 2019 (CEST)
  Nie jestem okulistą. A po latach pisania Wikipedii jakoś nie lubię powtarzać zasłyszanych i niezweryfikowanych poglądów w tej kwestii. Kenraiz (dyskusja) 01:00, 4 paź 2019 (CEST)
 2. Artykuł zawiera zdanie "producenci piw masowych wytwarzają piwa niewyraziste, nieabsorbujące zmysłów, zbliżone w odbiorze, zwłaszcza po silnym schłodzeniu, do wody". Miałoby sens i byłoby niekontrowersyjne bez dwóch ostatnich słów ("do wody"), znacząc, że piwa masowe mało się od siebie różnią i mają niewyrazisty smak. Te dwa ostatnie słowa kłują w oczy, bo 1) woda nie ma smaku, więc trudno pisać o zbliżonym odbiorze do wody, 2) nawet podłe piwo nigdy nie będzie smakowało jak woda z powodu charakterystycznej goryczki. Kenraiz (dyskusja) 22:13, 14 paź 2019 (CEST)
  Usunąłem, aczkolwiek wg mnie wcale nie jest to specjalnie kontrowersyjne stwierdzenie. 1) Piwo o lekkiej teksturze, niskiej treściwości, bez skontrowania niczym takiego odczucia, zwłaszcza w niskich temperaturach jest wodniste w odbiorze właśnie (czyli jakby bez smaku, choć niedosłownie). I autor związany z tamtejszym źródłem pisze też, że masowe piwo ma wchodzić jak woda, w odbiorze być jak woda, bo w założeniu marketingowym, skoro nie da się stworzyć piwa, które będzie smakowało wszystkim, to należy zrobić takie, które wszystkim nie będzie nie smakowało :). 2) Piwo masowe to niekoniecznie podłe piwo, w zamierzeniu wręcz przeciwnie - ma być akceptowalne dla wszystkich. Masowym piwem jest tzw. międzynarodowy jasny lager, który technologicznie jest trudnym piwem, trudno w nim ukryć ewentualne błędy piwowara, poza tym bywa, że producent bardzo chce oszczędzić na pewnych rzeczach (nawet drobnych, bo w masowej skali daje to konkretny pieniądz), dlatego z większym prawdopodobieństwem można natrafić na te "podłe". Spotyka się opinie, że piwo masowe w odbiorze zbliża się do wody właśnie przez to, że istnieją silne tendencje do zmniejszania goryczki (aby było akceptowalne dla jeszcze większej rzeszy konsumentów). Wyrażone jest to w coraz mniejszych stopniach IBU. Macedo (dyskusja) 23:55, 14 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
 1. Nie wszystkie materiały zgadzają się z tym, co zostało napisane w rozdziale Spożycie piwa a zdrowie, np. [9]. Czy mógłbyś w ramach NPOV wspomnieć o innych opiniach? Hortensja (dyskusja) 14:07, 23 wrz 2019 (CEST)
  Dodałem informację o materiałach z odrębnym zdaniem co do umiarkowanych ilości alkoholu. Szerzej o samym alkoholu (nie zawężając tego zdrowotnego aspektu do piwa), a zwłaszcza o konsekwencjach przekraczania umiarkowanych ilości, powinno być jednak w innym artykule. Macedo (dyskusja) 02:57, 25 wrz 2019 (CEST)
  IMO teraz jest NPOV. Dziękuję. Hortensja (dyskusja) 11:36, 25 wrz 2019 (CEST)
 2. Dziwnie wygląda początek sekcji "Spożycie piwa a zdrowie" zaczynający się od słów "Zdrowotne efekty spożycia alkoholu...". W różnych pracach podkreśla się benefity z picia tzw. umiarkowanych lub małych ilości, jednak od jakiegoś czasu postulowane jest jednoznaczne stwierdzenie, że jedyną zdrową dawką alkoholu jest 0 (level of consumption that minimises health loss is zero, The Lancet 2018). Nie chodzi tylko o wymiar społeczny (co pojawia się w dalszej części sekcji), ale po prostu spożywanie alkoholu w każdej dawce zwiększa śmiertelność, zwłaszcza zwiększając ryzyko nowotworów. Kenraiz (dyskusja) 18:42, 7 paź 2019 (CEST)
  Przyznaję, nie brzmi najlepiej, poprawiłem ten początek sekcji. Być może jest ich więcej, ja znalazłem tylko publikacje z czasopisma The Lancet (z serii tych naukowych), gdzie pojawia się to stwierdzenie, że absolutnie każda dawka alkoholu szkodzi zdrowiu, miały zresztą one szeroki rozgłos medialny. Zatem dodałem ten punkt widzenia. Nie chcę być zagorzałym adwokatem jakiegoś konkretnego punktu widzenia, ale zdaje się, że te artykuły nie przekreślają wszystkich innych badań, które doszły do odmiennych wniosków, zwłaszcza, że takie można znaleźć i w nowszych publikacjach. Ale nawet w tym artykule z The Lancet przyznają, że nie chodzi, że alkohol na pewne aspekty nie działa pozytywnie, im w jakimś pojedynczym aspekcie też im wyszła krzywa zachorowań w kształcie litery J, no ale ogólnie rzecz biorąc, zebrawszy to wszystko do kupy - to najzdrowiej zero, bo rak. No i w artykule piwo jest napisane, że rzeczywiście zwiększa się ryzyko niektórych typów nowotworów, w niektórych przypadkach ryzyko powodują nawet małe dawki, ale w większości przypadków istotnie zwiększa się dopiero po przekroczeniu tych umiarkowanych ilości, zgodnie z podanym tam źródłem. Jak to zwykle bywa, sprawa wymaga przeprowadzenia kolejnych badań i ci z Lancet też, zdaje się, to przyznają. Przy okazji postulują większe opodatkowanie, restrykcje, kontrole...
  W artykule piwo nie jest podane, że istnieją twierdzenia, że 0 g alkoholu jest zdrowe tylko ze względu na wymiar społeczny. Jest napisane, że są twierdzenia, że "pozytywny wpływ niewielkich ilości alkoholu na pewne aspekty zdrowotne nie kompensuje jego negatywnego oddziaływania na inne aspekty, biorąc także pod uwagę wymiar społeczny", zgodnie z przytoczonym źródłem, gdzie podano m.in. "Furthermore, the harmful impact of alcohol extends beyond health into families, crime and disorder, and the workplace". Macedo (dyskusja) 21:37, 7 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Hortensja (dyskusja) 12:49, 25 wrz 2019 (CEST)
 2. Kenraiz (dyskusja) 22:13, 14 paź 2019 (CEST) Drobna uwaga wyżej.
 3. Kobrabones (dyskusja) 00:36, 17 lis 2019 (CET)

HMS Minerva (1895)

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 18 września 2019 17:42:49 Zakończenie: 18 października 2019 17:42:49


Uzasadnienie

Artykuł w 2016 roku uzyskał DA (Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/HMS Minerva (1895) 2). Ale już wtedy wydawał mi się nazbyt rozbudowany jak na to wyróżnienie. Przejrzany, uzupełniony, przerobiony technicznie. Zala (dyskusja) 17:42, 18 wrz 2019 (CEST)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. "7 grudnia zaokrętowano francuski wodnosamolot (nieznanego typu)" - znanego ;) Nieuport XH, a ten zaginiony, ale potem jednak odnaleziony pilot to Hervé Grall.--Felis domestica (dyskusja) 04:06, 10 paź 2019 (CEST)
  Wartościowy dodatek :) Pibwl ←« 16:22, 11 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
 1. To nie brak, ale alternatywa: może warto rozważyć dla lepszej przejrzystości podział służby na rozdziały raczej pod kątem teatru działań, w rodzaju "wody europejskie (1914)", "Działania na Morzu Czerwonym i Kanale Sueskim (1914-15)", "Działania na Morzu Śródziemnym i w Dardanelach (1915)", "Kanał Sueski (1915-16)", "Ocean Indyjski..." itp? Pibwl ←« 16:22, 11 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Uwagi

Bardzo ciekawy artykuł. Czy trzeba zdefiniować "ts" i "długich ton"? Dokładny log okrętu znajduje się tutaj i jest łatwo dostępny internetowo (w przeciwieństwie do większości książek). Henry39 (dyskusja) 11:09, 22 wrz 2019 (CEST)

Link do tona zawiera informacje o długich tonach (ts) – dodałem go jeszcze w infoboksie. A na podanym przez Ciebie logu bazuje całość okresu służby okrętu w tym artykule;) Zala (dyskusja) 18:40, 22 wrz 2019 (CEST)

Usunąłem przypis z pierwszego rozdziału, że krążowniki pancernopokładowe typu Eclipse były klasyfikowane przed 1914 r. jako krążowniki II klasy, bo jest o tym mowa w rozdziale o służbie, a przy tym jedno nie wyłączało drugiego. Krążownik pancernopokładowy to nie była klasa, tylko cechy konstrukcji. Co więcej, nie wiemy, jak były klasyfikowane później (mój educated guess to że jako light cruiser, ale nie mam na razie na to źródeł). Pibwl ←« 00:40, 10 paź 2019 (CEST)

Sprawdzone przez
 1. PMG (dyskusja) 14:50, 20 wrz 2019 (CEST)
 2. - Henry39 (dyskusja) 11:44, 23 wrz 2019 (CEST)
 3. D kuba (dyskusja) 21:57, 6 paź 2019 (CEST)
 4. Pibwl ←« 00:40, 10 paź 2019 (CEST)

Psychoza (film)

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 14 września 2019 19:48:35 Zakończenie: 14 października 2019 19:48:35


Artykuł opisujący najbardziej znany film w dorobku reżyserskim Alfreda Hitchcocka, który duże emocje społeczne wywoływał w momencie premiery, a dziś posiada status kultowego. Artykuł w marcu 2019 otrzymał status DA (dyskusja). Pojawiło się ówcześnie kilka pytań i zastrzeżeń, które zostały wyjaśnione i rozwiązane. Hasło wyczerpujące, opisujące zarówno etap przygotowań jak i realizacji filmu, a także jego odbiór przez gremium krytyków i spuściznę. Opracowany w głównej mierze w oparciu o dostępne materiały książkowe. Mike89 (dyskusja) 19:48, 14 wrz 2019 (CEST)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. W wyniku nacisków ze strony Hitchcocka studio nie zgodziło się na duży budżet, realizację w kolorze i angaż czołowych gwiazd Hitchcock zabronił dać sobie więcej pieniędzy? Mpn (dyskusja) 15:29, 7 paź 2019 (CEST)
  @Mpn Nie, Hitchcock bardzo mocno naciskał na Paramount, aby studio zechciało zrealizować ten film, lecz jego przedstawiciele byli zdecydowanie przeciwni (dlaczego ? to jest szczegółowo wyjaśnione w treści). I aby go dodatkowo zniechęcić, Paramount obciął budżet, przez co film nagrano w kolorach czarno-białych i bez udziału wielkich gwiazd. Mike89 (dyskusja) 18:10, 7 paź 2019 (CEST)
  to może pomimo nacisków czt coś w tym stylu? Mpn (dyskusja) 08:33, 8 paź 2019 (CEST)
  @Mpn T Załatwione Mike89 (dyskusja) 09:22, 8 paź 2019 (CEST)
 2. upraszczał i skreślał wiele kwestii autorstwa Stefano, chcąc pogłębić rysy postaci, kontekst i strukturę fabuły nie rozumiem, jak upraszczanie pogłębi rysy postaci itd? Mpn (dyskusja) 08:47, 9 paź 2019 (CEST)
  @Mpn T Poprawione. Błąd w treści, to nie Hitchcock chciał pogłębiać rysy postaci, kontekst i strukturę fabuły, tylko Stefano. Reżyser, mając na uwadze obowiązujący ówcześnie kodeks Haysa, eliminował ze scenariusza wiele spornych kwestii oraz wyrazów (przykładem może być słowo „obscenicznie”, którego ostatecznie nie skreślił). W książce jest to dosyć dokładnie rozpisane na kilka stron, ale nie przytaczam tego, bo to bez sensu zawalać artykuł takimi szczegółami. Stefano po prostu chciał bardziej skupić się na postaciach, ich charakterach itp, np. ukazać bardziej rozbudowany wątek Sama i Lili oraz roziwjać poszczególne wątki poboczne, na co Hitchcock się nie zgodził. Mike89 (dyskusja) 15:50, 9 paź 2019 (CEST)
 3. gość od muzyki w pierwszym akapicie ściśle stosował się do wskazówek reżysera, a w następnych mamy opisane, jak je olewał. Jakieś w większości przypadków ściśle się stosował czy coś? Mpn (dyskusja) 08:55, 9 paź 2019 (CEST)
  @Mpn T Poprawione. Uciekło mi gdzieś słówko „początkowo”. Hermann jedynie na początku stosował się do sugestii. W miarę postępu prac coraz bardziej obstawał przy swoich założeniach, co zresztą później reżyser docenił, podwajając mu pensje. Mike89 (dyskusja) 09:22, 8 paź 2019 (CEST)
 4. gdyby była taka możliwość, warto byłoby dopisać, co wywaliła cenzura w innych krajach i skąd się wziął absurdalny polski tytuł Mpn (dyskusja) 16:34, 9 paź 2019 (CEST)
  @Mpn Dopisałem co usunęła cenzura. Jeśli chodzi o kwestię polskiego tytułu filmu, to nie mam takich informacji. Mike89 (dyskusja) 16:50, 9 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
 1. Rebello podkreślał, że rola transwestyty była ryzykowna, przez co niewielu ówczesnych aktorów zdecydowałoby się na jej przyjęcie dość odważne stwierdzenie (nawet w samym filmie, który w związku z artem wczoraj obejrzałem, pod koniec pada, że gość nie jest traswestytą (aczkolwiek badający ma na ymśli raczej traswestytyzm fetyszystyczny niż podwójnej roli). Mamy może cytata z Rebello? Mpn (dyskusja) 10:54, 8 paź 2019 (CEST)
  @Mpn Rebello pisze: „Gotowość zagrania transwestyty przez chłopaka z okładki w latach pięćdziesiątych (...) była wręcz godna podziwu. Te czasy były niezwykle konserwatywne i niewielu aktorów zdecydowałoby się na taki ryzykowny krok”. Mike89 (dyskusja) 15:30, 8 paź 2019 (CEST)
  Pokręcili... Bohater filmu nie czerpie satysfakcji seksualnej z przebierania się za matkę ani nie przebiera się, by funkcjonować w kobiecej roli płciowej... Bohater wygląda na zaburzenia dysocjacyjne, zupełnie inny podrozdział. Czyli mamy źródło na zupełną bzdurę. Z drugiej strony ostatni akapit fabuły zawiera informację na temat prawdopodobnej diagnozy i jest on uźródłowiony. Można by zrobić uwagę, która sprostuje na tej podstawie bzdurę wypowiedzianą przez laika Mpn (dyskusja) 16:41, 8 paź 2019 (CEST)
  @Mpn Przeredagowałem ten fragment, być może niezbyt precyzyjnie go wcześniej napisałem. Dodałem informację, że ocenia iż Bates był, lub posiadał cechy transwestyty, jest wyłączną opinią Rebello. Mike89 (dyskusja) 17:20, 8 paź 2019 (CEST)
 2. uzyskano z melona kasaba znaczy wbijano nóż w melon? Mpn (dyskusja) 11:04, 8 paź 2019 (CEST)
  @Mpn Tak, dźgano melon i z tego uzyskano odpowiedni odgłos. Doprecyzowałem w treści. Mike89 (dyskusja) 15:30, 8 paź 2019 (CEST)
 3. cytat o kukle matki w szafie by trzeba jakoś opisać Mpn (dyskusja) 11:09, 8 paź 2019 (CEST)
  @Mpn T Załatwione. Mike89 (dyskusja) 15:30, 8 paź 2019 (CEST)
 4. kontrowersje - przed tym nieletnim przydałoby się zdanie wstępu, w stylu Na film powoływali się niekiedy tłumaczący swoje zbrodnie przestępcy. Mpn (dyskusja) 16:25, 9 paź 2019 (CEST)
  @Mpn T Załatwione. Mike89 (dyskusja) 16:50, 9 paź 2019 (CEST)
 5. ani brać prysznicu na pewno nie prysznica? Mpn (dyskusja) 16:27, 9 paź 2019 (CEST)
  @Mpn T Poprawione literówka, nie świadomy błąd. Mike89 (dyskusja) 16:50, 9 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Ironupiwada (dyskusja) 21:19, 29 wrz 2019 (CEST)
 2. King10 (dyskusja) 15:01, 4 paź 2019 (CEST)
 3. Mpn (dyskusja) 16:52, 9 paź 2019 (CEST)

Wróżki z Cottingley

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 11 września 2019 15:44:53 Zakończenie: 11 października 2019 15:44:53


Uzasadnienie
Artykuł poświęcony jednej z głośniejszych mistyfikacji z Wielkiej Brytanii z początku XX wieku - w Polsce raczej mało znanej. Hasło jest tłumaczeniem artykułu z EnWiki, a jego autorką jest Camomilla. Zapraszam do dyskusji! Kobrabones (dyskusja) 15:44, 11 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. Artykuł jest o fotografiach wróżek, więc warto czytelnikowi w linkach zewnętrznych na pierwszej pozycji podlinkować je opisane wyraźnie jako "Skany fotografii wróżek, aut. Elsie Wright: fot. 1, fot. 2 itd." Kenraiz (dyskusja) 20:24, 14 wrz 2019 (CEST)
  Zrobione Podlinkowałam wszystkie pięć fotografii. Camomilla (dyskusja)
 2. Na początku 1980 roku Elsie i Frances przyznały, że fotografie zostały sfałszowane przy użyciu wyciętych kartonowych wróżek skopiowanych z popularnej swojego czasu książki dla dzieci, ale Frances utrzymywała, że piąta i ostatnia fotografia była prawdziwa. nie jest to sprzeczne? przyznały, że cztery pierwsze fotografie zostały sfałszowane? Mpn (dyskusja) 16:30, 1 paź 2019 (CEST)
  Zrobione Camomilla (dyskusja) 12:59, 2 paź 2019 (CEST)
 3. Pisarz i wybitny spirytualista Sir Arthur Conan Doyle a nie raczej Wybitny pisarz i spirytualista Sir Arthur Conan Doyle? Cały świat zna go z powieści, a nie z bzdetów Mpn (dyskusja) 19:18, 3 paź 2019 (CEST)
  Zrobione Camomilla (dyskusja) 12:27, 10 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
 1. zacząłem czytać i od początku pojawiły się. Jakoby może jaką definicję na początku? Czyli że mistyfikacja czy cóś? Mpn (dyskusja) 19:55, 24 wrz 2019 (CEST)
  Przeredagowałam wstęp. Camomilla (dyskusja) 20:17, 24 wrz 2019 (CEST)
 2. Elsie pozostawiła otwartą możliwość, że w jej przekonaniu sfotografowała swoje myśli Jakoś dziwnie to brzmi Mpn (dyskusja) 16:29, 1 paź 2019 (CEST)
  Poprawiłam tłumaczenie. Camomilla (dyskusja) 12:59, 2 paź 2019 (CEST)
 3. Odbitki zostały zbadane również przez inną firmę fotograficzną, Ilford, która stwierdziła jednoznacznie, że nie były „pewne dowody fałszowania” nie rozumiem ostatniego zdania składowego Mpn (dyskusja) 19:26, 3 paź 2019 (CEST)
  Zrobione Camomilla (dyskusja) 07:47, 4 paź 2019 (CEST)
 4. Gardner i Conan Doyle, możliwe że raczej optymistycznie, zinterpretowali wyniki trzech ekspertyz jako dwóch na korzyść autentyczności fotografii i jeden przeciw też trudne do zrozumienia Mpn (dyskusja) 19:26, 3 paź 2019 (CEST)
  Zrobione Camomilla (dyskusja) 07:47, 4 paź 2019 (CEST)
 5. Ponieważ Frances i Elsie twierdziły, że wróżki nie pokazują się, jeśli będą obserwowane przez innych, matka Elsie została przekonana, aby odwiedzić siostrę na podwieczorek zostawiając dziewczęta w same żonglerka czasami Mpn (dyskusja) 19:48, 3 paź 2019 (CEST)
  Zrobione Camomilla (dyskusja) 07:47, 4 paź 2019 (CEST)
 6. Pisarz Henry De Vere Stacpoole postanowił założyć prawdziwość fotografii wróżek i dziewcząt skoro tak postanowił, to zapewne założył, nie wystarczy napisać, że założył? Mpn (dyskusja) 19:57, 3 paź 2019 (CEST)
  Zrobione Camomilla (dyskusja) 12:27, 10 paź 2019 (CEST)
 7. W tym samym roku Geoffrey Crawley sprzedał swój materiał o wróżkach z Cottingley do Narodowego Muzeum Fotografii, Filmu i Telewizji (obecnie National Media Museum), gdzie zostały wystawione. materiał został, ponadto raczej umieszczony na wystawie, wszedł w skład wystawy? Mpn (dyskusja) 14:34, 7 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. co pan Geoffrey Crawley powiedział w sekcji Wyznanie Mpn (dyskusja) 14:31, 7 paź 2019 (CEST)
  Zrobione Camomilla (dyskusja) 12:27, 10 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez

Humphrey Bogart

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 9 września 2019 12:58:18 Zakończenie: 8 listopada 2019 12:58:18


Artykuł w lipcu 2016 uzyskał status DA (dyskusja) – jego autorem był Wikipedysta Miszczunio. Pozwoliłem sobie na gruntowną rozbudowę hasła (z myślą o MWA 2019), uwzględniając m.in. okresy dzieciństwa aktora, kariery teatralnej, szczyt sławy, życie prywatne oraz spuściznę. Wyodrębniłem również sekcję "Filmografia" do osobnego artykułu oraz dodałem wiele nowych, lepszych grafik. Artykuł opracowałem w głównej mierze w oparciu o polskojęzyczne wydanie biografii Bogarta autorstwa Stefana Kanfera z 2011, ale także i innych dostępnych materiałów książkowych, zastępując źródła internetowe. W grudniu tego roku przypada 120. rocznica urodzin Bogarta i uważam, że to dobra okazja, aby artykuł podciągnąć do medalu. Hasło było również w Pandzie, gdzie nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Mike89 (dyskusja) 12:58, 9 wrz 2019 (CEST)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. "z natury był introwertykiem i typem osoby, nie lubiącej zaglądać w głąb siebie" — w definicji introwersji jest cecha osobowości polegającą na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań do wewnątrz – na własne myśli i emocje. Salicyna (dyskusja) 10:42, 22 wrz 2019 (CEST)
  @Salicyna „nie lubiącej zaglądać w głąb siebie” – odnosi się do tego, że nie miał w zwyczaju użalać się nad sobą. To nawiązanie do jego późniejszego etapu kariery, kiedy będąc już po 50. miał obawy, że zacznie otrzymywać coraz mniej atrakcyjne role filmowe. I zamiast się załamywać tym faktem, szukał pocieszenia m.in. w alkoholu i rodzinie. Mike89 (dyskusja) 11:19, 22 wrz 2019 (CEST)
  Czyli podstawiając znaczenie poszczególnych słów, wychodzi na to, że "z natury miał tendencję do kierowania swojej percepcji i działań do wewnątrz – na własne myśli i emocje, nie lubiącej zaglądać w głąb siebie – na własne myśli i emocje". Przecież to nie ma sensu. Może lepiej byłoby napisać w rodzaju "z natury był introwertykiem, ale nie miał w zwyczaju użalać się nad sobą". Kenraiz (dyskusja) 13:49, 19 paź 2019 (CEST)
  @Kenraiz T Załatwione. Przeredagowałem ten fragment wedle sugestii. Mike89 (dyskusja) 18:10, 19 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
 1. "W ocenie biografów bohater kreowany przez Bogarta odzwierciedlał w pewnym stopniu postaci, w które wcielał się w Sokole maltańskim, Casablance i Wielkim śnie – ostrożny samotnik, który nikomu nie ufa – lecz pozbawiony ciepła i humoru" – chyba nie pozbawiony ciepła i humoru? Salicyna (dyskusja) 10:42, 22 wrz 2019 (CEST)
  @Salicyna Jego rola Philippa Francisa Queega w Buncie na okręcie (1954), mimo że w pewnym stopniu nawiązywała do tych wymienionych powyżej, to właśnie była pozbawiona ciepła i humoru. Mike89 (dyskusja) 11:19, 22 wrz 2019 (CEST)
  @Mike89 Aaa, teraz zrozumiałam o co chodzi w tym zdaniu. :) Salicyna (dyskusja) 16:33, 22 wrz 2019 (CEST)
 2. Tutaj wpisałam Humphrey, bo po poprzednim zdaniu to zdawało się sugerować, że nadal mowa o jego ojcu. Salicyna (dyskusja) 16:35, 22 wrz 2019 (CEST)
  @Salicyna Przeredagowałem. Teraz powinno być w porządku :) Mike89 (dyskusja) 17:05, 22 wrz 2019 (CEST)
  Teraz jest OK. :) Salicyna (dyskusja) 17:19, 22 wrz 2019 (CEST)
 3. „...a rekompensaty szukał głównie w alkoholu” - może lepiej pocieszenia? Jakie słowo jest użyte w oryginale? - Pumpernikiel90 (dyskusja) 18:28, 5 paź 2019 (CEST)
  @Pumpernikiel90 W oryginale jest „rekompensaty” (posiadam polskojęzyczną wersję biografii Bogarta autorstwa Kanfera). Zmieniłem zgodnie z Twoją sugestią na „pocieszenia”. Mike89 (dyskusja) 19:50, 5 paź 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Salicyna (dyskusja) 16:33, 22 wrz 2019 (CEST)
 2. Kobrabones (dyskusja) 14:56, 1 lis 2019 (CET)
 3. Nowy15 (dyskusja) 21:23, 4 lis 2019 (CET)

Pęczyna błotna

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 7 września 2019 22:29:01 Zakończenie: 7 października 2019 22:29:01


Uzasadnienie
Pierwszy z artykułów przygotowanych na MWA 2019, ale nominuję jako ostatni ponieważ trochę mi zajęło sprzątanie zamieszania nomenklaturowego w kilku innych artykułach z nim powiązanych. To jeden z gatunków mi szczególnie bliskich (jestem trochę z nim związany zawodowo i w źródłach powołuję się też na parę moich publikacji). Ma znikome znaczenie użytkowe, a naukowcy poświęcają mu uwagę głównie z racji zawirowań w jego pozycji systematycznej oraz poddaniu pod ochronę w całej UE. Gatunek europejski, ale w całym zasięgu rzadko spotykany. Wszystko co o nim wiadomo starałem się wrzucić do artykułu. Kenraiz (dyskusja) 22:29, 7 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. Odrębność rodzajowa Helosciadium jest jednak dobrze potwierdzona analizami molekularnymi, morfologicznymi[34][2] i chemicznymi[2] Powiedziałbym raczej, że wymieniona badania wspierają odrębność rodzajową. Klasyfikację tworzy jednak człowiek Mpn (dyskusja) 19:34, 21 wrz 2019 (CEST)
  To byłoby faktycznie lepsze w przypadku uzasadniania celowości rozdzielenia taksonów siostrzanych albo inaczej blisko spokrewnionych, ale w tym wypadku wyszło, że rodzaje Helosciadium i Apium są całkiem odległe, są w różnych plemionach i jeśli H. miałoby pozostać selerami to wówczas trzeba by i do tego rodzaju włączyć pietruszkę, kminek i parędziesiąt innych rodzajów leżących "między nimi". To musi być mocno napisane, bo wciąż u wielu autorów pokutuje przekonanie, że zmiany w klasyfikacji to jedno, a przyzwyczajenia to drugie i nie warto mieszać. Tutaj utrzymywanie błędnych nazw sugerujących pokrewieństwo to duży błąd. Skutkujący np. takimi absurdami jak finansowane za grubą kasę projekty ochrony H. "bo to dzicy krewniacy" selerów (=ochrona zasobów genowych roślin jadalnych)... Kenraiz (dyskusja) 20:02, 21 wrz 2019 (CEST)
  Ty to mądry człowiek jesteś. Czytam świetny art, wydaje mi się, że jest błąd, a potem i tak się okazuje, że masz rację :-) Mpn (dyskusja) 19:48, 24 wrz 2019 (CEST)
 2. W arcie Pęczyna czytam o 5 gatunkach, tu czytam za jadalny uznawany jest także najbliżej spokrewniony potocznik wąskolistny Berula erecta. Rozumiem, że jest to grupa siostrzana rodzaju pęczyna, ale należałoby to jednoznaczniej napisać Mpn (dyskusja) 19:38, 24 wrz 2019 (CEST)
  Poprawiłem. To przez to chyba, że jednocześnie rozwijając art o gatunku pisałem ten o rodzaju i jakieś ogony myślowe zostawały mi mimo zmiany tematu. Kenraiz (dyskusja) 20:38, 24 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Salicyna (dyskusja) 20:03, 20 wrz 2019 (CEST)
 2. Mpn (dyskusja) 17:26, 25 wrz 2019 (CEST)
 3. D kuba (dyskusja) 17:56, 4 paź 2019 (CEST)

Modrzewnica pospolita

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 3 września 2019 18:05:37 Zakończenie: 3 października 2019 18:05:37


Uzasadnienie
Obszerna i szczegółowa charakterystyka gatunku. Nie ma znaczenia ekonomicznego, więc myślałem, że szybko przejrzę nieliczne źródła i napiszę nie za długi artykuł na DA. Wyszedł jednak artykuł w zasadzie wyczerpujący i IMO nie ma powodu by nie zgłaszać do tutaj. Punktem wyjścia rozbudowy (poza starą wersją, z której niewiele zostało) była monografia naukowa gatunku z Journal of Ecology oraz także monograficzne opracowanie U.S. Department of Agriculture, Forest Service, rozbudowane następnie o przegląd literatury krajowej i anglojęzycznej, publikacji naukowych, a w kwestiach uprawy i odmian ozdobnych wiarygodnych stron www (stowarzyszenia ogrodnicze i szkółkarskie). Kenraiz (dyskusja) 18:05, 3 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. Cechy morfologiczne wskazujące na odrębność modrzewnicy tłumaczone są tym, że są autapomorfiami masło maślane i brzmi też słąbo Mpn (dyskusja) 17:56, 17 wrz 2019 (CEST)
  Przeredagowałem. Kenraiz (dyskusja) 18:20, 17 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Salicyna (dyskusja) 20:25, 18 wrz 2019 (CEST)
 2. Mpn (dyskusja) 17:47, 19 wrz 2019 (CEST)
 3. Pumpernikiel90 (dyskusja) 21:45, 3 paź 2019 (CEST) - słownictwo wymagające, nie jestem ekspertem w dziedzinie, spr pod kątem styl., jęz., ort.

Pacyfikacje „hubalowskie”

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 1 września 2019 16:00:37 Zakończenie: 1 października 2019 16:00:37


Uzasadnienie

Artykuł szczegółowo i z uwzględnieniem szeregu aspektów opisujący akcję pacyfikacyjną przeprowadzaną przez okupantów niemieckich w odwecie za działalność oddziału mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Przy jego tworzeniu wykorzystano (lub przynajmniej przeanalizowano) w zasadzie wszystkie źródła poświęcone działalności „Hubala” i zbrodniom hitlerowskim na wsi polskiej. Artykuł zilustrowano na tyle, na ile pozwalały zasoby commons. Zapraszam do głosowania i dyskusji.Dreamcatcher25 (dyskusja) 16:00, 1 wrz 2019 (CEST)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne

(#) (niechciałbym się czepiać, ale..) jak na artykuł medalowy brakuje mi jednak mapki... PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:52, 11 wrz 2019 (CEST)

Ktoś musiałby ją stworzyć. Z próżnego i Salomon... :) Szczerze jednak mówiąc nie za bardzo widziałbym wartość dodaną z takiej mapki. Same pacyfikacje nie były skomplikowanymi wojskowymi manewrami, a mapka działań Hubala i niemieckiego pościgu wykraczałaby już poza tematykę hasła.Dreamcatcher25 (dyskusja) 10:57, 12 wrz 2019 (CEST)
 1. Czy mógłbym prosić o uźródłowienie podobno niemieckiej nazwy tych pacyfikacji źródłem niemieckim. Jest bardzo ciekawe, że w tym kontekście (pacyfikacji) w tekstach niemieckich nie pojawia się to miano. — Paelius Ϡ 14:17, 14 wrz 2019 (CEST)
  W poniedziałek sprawdzę u Datnera. Gdyby jednak nie było takiego źródła, to co chciałbyś wtedy zrobić z tą Aktion Hubal? W polskich źródłach nazwa ta pojawia się dość często, chociażby na portalu IPN poświęconym martyrologi wsi polskich. Trudno ignorować ten fakt.Dreamcatcher25 (dyskusja) 17:19, 14 wrz 2019 (CEST)
  Z tego, co się (może niewłaściwie) orientuję, to określenie Aktion gegen Hubal (w tej formie) dotyczyła ogółu działań oddziałów niemieckich dotyczących problemu Hubala. Same zaś pacyfikacje wsi nie miały własnego określenia. Najchętniej to w ogóle widziałbym ogół spraw związanych z działaniami przeciwko Hubalowi w jednym artykule, bo działania zbrojne Hubala i oddziałów niemieckich przeciwko niemu (w tym pacyfikacje wsi) były jednością (jednej rzeczy nie można analizować bez drugiej). No ale to już tak na marginesie. — Paelius Ϡ 18:32, 14 wrz 2019 (CEST)
  Moim zdaniem masz racje. Aktion Hubal wstawiłem raczej z kronikarskiego obowiązku niż przekonania. Nie sądzę, aby planowana kwerenda źródeł potwierdziła, że tą nazwę stosowano w niemieckich dokumentach. To pewnie podobny kazus jak Sonderaktion Krakau czy Sonderaktion Lublin. O ile kwerenda potwierdzi to przekonanie, możemy ew. usunąć Aktion Hubal z leadu i wstawić np. do uwag z zastrzeżeniem, że tak pacyfikacje są określane w polskich źródłach.Dreamcatcher25 (dyskusja) 18:43, 14 wrz 2019 (CEST)
  Zapoznawszy się z artykułem Datnera usunąłem Aktion Hubal z zajawki i dodałem osobną podsekcję nt. niemieckiej terminologii.Dreamcatcher25 (dyskusja) 21:39, 17 wrz 2019 (CEST)
  To chyba jest najlepsze rozwiązanie. — Paelius Ϡ 22:40, 19 wrz 2019 (CEST)
 2. Hubala do podjęcia dalszej walki przekonało „entuzjastyczne przyjęcie ze strony miejscowej ludności”, a parę zdań dalej, „jego działalność przyczyniła się do przełamania nastrojów apatii i zniechęcenia panujących w polskim społeczeństwie” Czy tutaj wszystko gra ? Kpjas φ 14:18, 29 wrz 2019 (CEST)
  O ile dobrze pamiętam, to ostatnie zdanie odnosi się do całościowej oceny działań Hubala i jego żołnierzy. Nie widzę przy tym sprzeczności z pierwszym zdaniem. Na załamanych klęską wrześniową ludzi widok polskiego munduru mógł wpłynąć pokrzepiająco.Dreamcatcher25 (dyskusja) 15:22, 29 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia

(#) artykuł jest oparty na źródłach polskich (w treści pojawiają się fragmenty pochodzące z pierwotnych źródeł niemieckich) - czy istnieją niemieckie opracowania na ten temat lub wzmiankujące ten temat? PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:52, 11 wrz 2019 (CEST)

Istnieje jedna taka pozycja. Günther Elbin: "Der Schimmelmajor - Dokumentation einer polnischen Legende". To książka dość stara, z 1969 roku. Polscy historycy i śledczy wałkowali ją i zawarte w niej dokumenty źródłowe na wszelkie sposoby, stąd jestem przekonany, że nie znajdują się tam istotne informacje, których brakowałoby obecnie w haśle. Zwłaszcza, że Elbin koncentrował się na pościgu za "Hubalem" i sporach między Wehrmachtem a SS, nie zaś na pacyfikacjach, Wieczorem dodam jedną krótką informację z niemieckiego artykułu o "Hubalu".Dreamcatcher25 (dyskusja) 10:57, 12 wrz 2019 (CEST)
 1. Czy mógłbym się dowiedzieć czy (w kontekście powyższego przeanalizowania, bo w haśle się w ogóle nie pojawiają) zostały spożytkowane następujące pozycje: Seidel, Deutsche Besatzungspolitik in Polen. Der Distrikt Radom 1939-1945; W. Jacobmeyer, Henryk Dobrzański — się pojawił [dop. mój — Paelius Ϡ 15:33, 14 wrz 2019 (CEST)], S. Datner, Aktion gegen Hubal? — Paelius Ϡ 14:17, 14 wrz 2019 (CEST)
  Zostały, dodałem kilka dopisków. Dziękuję za wskazanie Seidela, nie znałem tej pozycji.Dreamcatcher25 (dyskusja) 21:39, 17 wrz 2019 (CEST)
  Dziękuję za wprowadzone uzupełnienia. — Paelius Ϡ 22:40, 19 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Uwagi
 1. Dobrze ilustrowane źródło z 2018 na szerszy temat niż pacyfikacje, ale te pacyfikacje dokładnie wymienia. Jest w języku angielskim w warhistoryonline. Inne źródło, tym razem niemieckie, opisuje dość szczegółowo pacyfikacje, szczególnie w Skłobach. - Henry39 (dyskusja) 17:56, 12 wrz 2019 (CEST)
  Źródło po angielsku fajnie napisane, ale nie wnosi nic ponad to, co już znajduje się w haśle. Źródło niemieckie jest ciekawe, nie jestem jednak pewien na ile ta strona spełnia wymogi WP:WER.Dreamcatcher25 (dyskusja) 22:16, 12 wrz 2019 (CEST)
  Można takie źródło angielskie (bardzo atrakcyjnie zredagowane) dodać (oczywiście opcjonalnie) jako dodatkowe, także dlatego że wskazuje na istnienie innych źródeł (poza książkowymi). Co do wskazanego przez mnie źródła niemieckiego (a o takie pytano wyżej), to n.p. Wikipedia angielska używa je bez obaw. Pozdrawiam i gratuluję ciekawego artykułu - Henry39 (dyskusja) 23:02, 12 wrz 2019 (CEST)
  Publikacja niemieckojęzyczna ma imponujące źródła (archiwa, rozkazy + widać głębokie grzebanie w publikacjach wszelkich), choć podpisana przez osobę fizyczną i nie widać afiliacji. IMO jednak wartościowe, dodatkowe źródło informacji. Przy wielu tematach wojennych kuleje prezentacja zdarzeń z punktu widzenia drugiej (nie naszej) strony. Kenraiz (dyskusja) 19:13, 13 wrz 2019 (CEST)
  Puściłem wici z prośbą, aby ktoś mnie wsparł przy weryfikacji tłumaczenia kilku fragmentów na polski. Jak to załatwię, to uwzględnię to źródło w haśle.Dreamcatcher25 (dyskusja) 19:28, 13 wrz 2019 (CEST)
  Zrobione Dodałem odnośnik do tego źródła.Dreamcatcher25 (dyskusja) 10:05, 14 wrz 2019 (CEST)
  Gwoli dodatkowej informacji, to wskazany portal niemiecki zawiera także ponad dwa tysiące oryginalnych dokumentów, które mogą być przydatne zainteresowanym. - Henry39 (dyskusja) 21:51, 13 wrz 2019 (CEST)
  Oczywiście nie-wikipedystom, bo to źródła pierwotne. Trzeba poczekać, aż ktoś to opracuje. — Paelius Ϡ 14:20, 14 wrz 2019 (CEST)
  Źródła typu dokumentów mogą dostarczyć słów kluczowych ("keywords"), wpisywanych do wyszukiwarki, przy pomocy których dopiero można dotrzeć do wtórnych opracowań. Poza tym wydaje mi się, że opublikowany katalog dokumentów na konkretny temat może być uważany za specyficzne źródło wtórne. Co innego napotkany przypadkowo dokument - Henry39 (dyskusja) 15:47, 18 wrz 2019 (CEST)
  To nie źródła typu dokumentowego mają dostarczać słów kluczowych, lecz opracowania. Nie ta kolejność. Ze źródeł typu dokumentowego wikipedyści korzystać nie powinni. — Paelius Ϡ 22:40, 19 wrz 2019 (CEST)
Sprawdzone przez
 1. Kenraiz (dyskusja) 22:58, 1 wrz 2019 (CEST) Nie mam uwag. Naniosłem drobną poprawkę/zmianę.
 2. Hermod (dyskusja) 21:13, 4 wrz 2019 (CEST)
 3. rdrozd (dysk.) 19:02, 7 wrz 2019 (CEST)
 4. Hortensja (dyskusja) 18:33, 20 wrz 2019 (CEST)
 5. Mpn (dyskusja) 19:22, 21 wrz 2019 (CEST)
 6. Kpjas φ 14:18, 29 wrz 2019 (CEST)

Dyskusje przedłużone

Cetiozaurysk

Dyskusja zakończona
Rozpoczęcie: 1 września 2019 10:18:40 Zakończenie: 31 października 2019 10:18:40


Uzasadnienie
Art jest tłumaczeniem z anglojęzycznego artykułu medalowego en:Cetiosauriscus z późniejszymi poprawkami. Opisuje rodzaj dinozaura o nie tak jasnej, jak by to z nazwy wynikało, pozycji systematycznej. Prezentuje historię odkryć tego angielskiego zauropoda, budowę jego kośćca. Wspomina o aspektach patologicznych i ekologicznych. Jest uźródłowiony i ilustrowany. Mpn (dyskusja) 10:18, 1 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
 1. Pierwsze trzy zdania sekcji "Historia odkryć/Tło" – sam nie wiem jak to poprawić. Kenraiz (dyskusja) 09:13, 15 wrz 2019 (CEST)
  przeredagowano Mpn (dyskusja) 11:15, 15 wrz 2019 (CEST)
 2. W drugim akapicie sekcji "Odkrycie i nazwa" między informacjami o składzie znaleziska przewiezionego do muzeum w 1899 i zmontowaniu go tam w 1903 wtrącone są dwa zdania o tym, że paleontolog Alan Charig w 1980 przypisał ten okaz do rodzaju Cetiosauriscus, co nie spodobało się innym. Zaburza to znacznie chronologię zdarzeń i porządek logiczny opisu. Sam przenieść nie mogę ze względu na zblokowane odnośniki do źródeł dotyczące szerszego bloku tekstu. Kenraiz (dyskusja) 09:24, 15 wrz 2019 (CEST)
  na koniec podsekcji Mpn (dyskusja) 17:23, 17 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. W źródłach nie widzę żadnej publikacji polskojęzycznej, skąd zatem polska nazwa rodzaju? Rzecz o tyle rzuca się w oczy, że nazwa występuje w różnych odmianach (cetiozauriskowe, cetiozauriskowi itp.). Jeśli nazwa polska nie została opublikowana w wiarygodnym źródle to we wszystkich takich przypadkach należałoby pisać o "przedstawicielu rodzaju", "typowych dla tego rodzaju", "tym dinozaurze" itp. lub posługiwać się nieodmieniającą się nazwą naukową. Kenraiz (dyskusja) 21:31, 17 wrz 2019 (CEST)
  Powiem szczerze, że art był pod nazwą polską, zanim zacząłem pracę nad nim. Poszukam źródła, a w razie niepowodzenia przeniosę pod nazwę naukową. Mpn (dyskusja) 06:53, 18 wrz 2019 (CEST)
  Zmieniłem nazwę na podaną w źródle, w indeksie zestawianym przez Karola Sabatha, a tłumaczonego i redagowanego przez plejadę naszych znakomitości paleontologiczno-kręgowcowych. --Piotr967 podyskutujmy 18:41, 18 wrz 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Salicyna (dyskusja) 19:09, 20 wrz 2019 (CEST)
 2. Kenraiz (dyskusja) 08:09, 21 wrz 2019 (CEST)
 3. Kobrabones (dyskusja) 14:55, 28 paź 2019 (CET)

Weryfikacja medalu

Procedura weryfikacji medalu
 1. Artykuł do weryfikacji medalu może zgłosić każdy zalogowany wikipedysta, który spełnia wymogi określone w regulaminie PAnM,
 2. Należy podać przyczynę zgłoszenia,
 3. Decyzja o pozostawieniu lub odebraniu medalu następuje po miesiącu od zgłoszenia,
 4. W trakcie dyskusji nie należy zdejmować szablonu medalu,
 5. Zgłoszony do weryfikacji wyróżnienia artykuł traci medal, jeśli nie spełnia wymogów zawartych w regulaminie i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.

Przed zgłoszeniem artykułu tutaj, zaleca się zgłosić artykuł do warsztatu PANDA.

Instrukcja techniczna
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • W wygenerowanej poniżej linijce w miejsce Nazwa wpisz tytuł hasła, które chcesz zgłosić do weryfikacji. W ten sposób zostanie utworzona podstrona oceny hasła.

 • Na nowo utworzonej podstronie oceny uzasadnij, dlaczego uważasz, że artykuł nie zasługuje na wyróżnienie medalem.
 • W sekcji Propozycje do weryfikacji wstaw link w formacie {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/odbieranie}} do nowo utworzonej i zapisanej podstrony oceny hasła. Nowe zgłoszenia znajdują się na górze sekcji.
 • W haśle, które chcesz poddać pod ocenę, wstaw szablon {{Weryfikacja wyróżnienia|{{subst:PAGENAME}}/odbieranie|Anm}}.
 • Poinformuj autora hasła o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji bez używania powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa 2/odbieranie}}. Analogicznie tworzy się podstronę oceny, gdy hasło jest zgłaszane po raz trzeci i następne.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|Nazwa Numer/odbieranie|Anm}}.


Propozycje do weryfikacji

10 ostatnich rozstrzygnięć

Hasła oznaczone jako AnM

Chruścielowiec rodrigueski, Miedzianka szmaragdowa, Ceratozaur, Północ, północny zachód, Gallimim, Oxalaia, Ziemia obiecana (film 1974), Szpak maskareński, Tasznik pospolity, Zbrodnia w Ponarach

Hasła, które nie uzyskały oznaczenia AnM
Hasła, którym odebrano oznaczenie AnM

Kultura łużycka