Wikipedia:Criteriile articolelor de calitate

Articole de calitate Propuneri Criterii Reguli şi proceduri Arhivă articole
Comandă rapidă:
WP:CAdC

Pentru ca un articol să fie promovat la statutul de articol de calitate el trebuie să îndeplinească o serie de criterii.


Criterii

Articolele de calitate trebuie să respecte întru totul politica proiectului Wikipedia. Subsecţiunile de mai jos cuprind condiţiile concrete care trebuie îndeplinite.

1. Conţinut

a. Cuprinzător. Articolul trebuie să acopere întregul subiect şi să nu neglijeze niciun aspect relevant al acestuia. Textul trebuie să rămînă totuşi concentrat pe subiect şi să nu cuprindă detalii irelevante.
b. Bine documentat. Afirmaţiile din articol trebuie să fie sprijinite prin citarea surselor de documentare. Sursele care susţin întregul articol sau părţi semnificative din el trebuie menţionate la secţiunea „Bibliografie”, iar acelea care susţin afirmaţii individuale sau fragmente mici din articol vor fi trecute la secţiunea „Note”, folosind referinţele automate.
c. Neutru. Subiectul este tratat în mod obiectiv şi nu îi este pusă la îndoială neutralitatea. Articolul reflectă în mod echilibrat punctele de vedere ale specialiştilor domeniului respectiv, aşa cum apar ele în publicaţii.
d. Stabil. Conţinutul articolului nu este de natură să se schimbe semnificativ de pe o zi pe alta (cu excepţia îmbunătăţirilor). Articolul nu trebuie să se afle în vreun conflict de editare.

2. Prezentare

a. Stil. Textul trebuie să aibă un stil de exprimare compatibil cu o enciclopedie, similar cu acela din publicaţiile cele mai prestigioase apărute în limba română.
b. Redactare. Textul trebuie să fie redactat corect din punct de vedere gramatical. El trebuie de asemenea să respecte standardul impus în manualul de stil şi indicaţiile de la pagina wikiproiectului din care face parte.
c. Structură. Articolul trebuie să cuprindă:
  • o introducere succintă care să facă un rezumat al întregului articol, pregătind cititorul pentru un nivel mai mare de detalii în secţiunile următoare;
  • o ierarhie de secţiuni adecvată subiectului;
  • secţiunile finale tipice articolelor din Wikipedia (vezi aici).
d. Lungime. Articolul trebuie să fie consistent, dar nu exagerat de lung. Dacă natura subiectului cere o tratare extinsă, părţile care pot constitui subiecte de sine stătătoare vor fi mutate în articole separate şi înlocuite cu secţiuni rezumat.
e. Imagini. Acolo unde subiectul o cere, articolul trebuie să conţină imagini (fotografii, diagrame, scheme etc.) însoţite de descrierile corespunzătoare.

3. Legalitate

a. Drepturi de autor. Textul, imaginile şi toate celelalte materiale cuprinse în articol trebuie să respecte drepturile de autor. În particular fişierele incluse trebuie aibă o licenţă acceptabilă pentru Wikipedia.
b. Alte chestiuni legale. Afirmaţiile care se fac în articol nu trebuie să pună în vreun fel Wikipedia într-o situaţie periculoasă din punct de vedere legal.

Vezi şi