Elektronegativnost

Elektronegativnost je meritev zmožnosti atoma ali molekule, da privlači elektrone v smislu kemijske vezi.

Vrsta kemijske vezi je odvisna od razlike v elektronegativnosti med vključenima atomoma. Atomi s podobno elektronegativnostjo bodo delili elektron med seboj in tako ustvarili kovalentno vez. V primeru velike razlike v elektronegativnosti, bo elektron stalno premeščen k enemu atomu in ustvarjena bo ionska vez. V primeru kovalentne vezi, če en atom bolj privlači elektron kot drug (elektron ni v sredini med njima), se ustvari polarna kovalentna vez.

Nasprotje elektronegativnosti, zmožnost izgube elektrona, se imenuje elektropozitivnost.