Litostrojska cesta, Ljubljana

Slika:Litostrojska2.jpg
Satelitski posnetek Litostrojske ceste (poudarjena s črno

Litostrojska cesta (predhodno Djakovičeva ulica) je ena izmed daljših cest v Ljubljani. Cesta se prične na križišču s Celovško in Šišensko cesto ter konča na križišču z Verovškovo ulico.

Ime

Sprva je bila cesta poimenovana po Litostroju, torej Litostrojska cesta, toda kmalu zatem so jo preimenovali v Djakovičevo cesto, po Đuru Đakoviću, enemu izmed ustanoviteljev KPJ. Po osamosvojitvi Slovenije je bila ponovno preimenovana v Litostrojsko cesto.

Zgodovina

Med drugo svetovno vojno je bila ena od mejnih cest, ki so bile presekane zaradi okupacijskega sistema okoli Ljubljane. Prva tretjina (od Celovške ceste do železnice Ljubljana-Jesenice) je bila znotraj mesta, medtem ko je bil ostali del izven.

Sprva je bila le vaška pot, toda po zgraditvi industrijskega kompleksa Litostroj so zgradili novo, asfaltirano, cesto za potrebe industrijskega transporta. Tako je postala ena najbolj prometnih ulic.

Maja 2008 je v javnost prišla novica, da je območje bivšega Litostroja alternativna možnost za gradnjo novega ljubljanskega zapora[1].

Urbanizem

Sama ulica je lokacijsko razdeljena na tri dele:

  1. Celovška cesta - železniška proga Ljubljana-Jesenice
  2. železniška proga Ljubljana-Jesenice - Litostrojska industrijska proga
  3. Litostrojska industrijska proga - Verovškova ulica (najbolj neraven del; ima tri skoraj 90º zavoje)

Prvi del, ki se nahaja med Celovško cesto in železniško progo Ljubljana-Jesenice, je danes najbolj znan po obsežnem kompleksu Ljubljanskega potniškega prometa, ki se prične na enem delu in konča na drugem delu tega cestnega dela. Sam kompleks se le na začetku in koncu nahaja neposredno ob cesti, medtem ko je v osrednjem delu ločen od ceste s 4 stanovanjskimi bloki. Do gradnje Litostroja je bil ta predel znan predvsem kot lokacija manjših, enodružinskih malomeščanskih vil, ki pa so bile skoraj vse porušene zaradi graditve Litostroja in posledično stanovanjskih blokov za delavce. Danes se tako na tem delu ceste nahaja le ena predvojna vila (Litostrojska cesta 7). Na tem delu se na samo cesto povezuje le ena ulica - Gorazdova ulica. Tik pred železniško progo pa Litostrojska cesta skupaj z Goriško ulico in Cesto Ljubljanske brigade tvorijo križišče.

Drugi del, ki se nahaja med železniško progo Ljubljana-Jesenice in danes opuščeno Litostrojsko industrijsko progo, je najbolj naseljen del Litostrojske ceste. Tu se tako nahajajo Srednja šola tehniških strok Šiška (Litostrojska cesta 51), Srednja frizerska šola Ljubljana (Litostrojska cesta 53), Študentski dom Litostroj (Litostrojska cesta 55), industrijski kompleks Litostroj, več manjših podjetij,... Na ta del ulice se navezujejo Strugarska, Korotanska, Marušičeva in Kovinarska ulica.

Tretji del, med opuščeno Litostrojsko industrijsko progo in Verovškovo ulico, je najbolj neraven in najbolj opustel del celotne ulice. Takoj po prečkanju Litostrojske industrijske proge se nahaja skoraj 90º zavoj v desno, nato pa po nekaj 100 m še en zavoj v levo in še en zavoj na desno, nakar se konča pri Verovškovi ulici, nadaljuje pa v dovozu na severno obvoznico. Med prvim in drugim zavojem poteka vzporedno z cesto (vzhodno od ceste) del Poti ob žici, nakar pa po drugem zavoju Pot prečka cesto. V tem delu je na zahodni strani ceste kompleks Litostroj, medtem ko se vzhodno od ceste nahaja manjše vrtičkarsko naselje. Ta del ceste je trenutno v fazi načrtovanja preoblikovanja; zgradili naj bi novo cesto z manj zavoji.

Promet

Glavni članek: Promet v Ljubljani.

Zaradi lokacijske umestitve je Litostrojska cesta ena med bolj obremenjenimi cestami v Ljubljani, saj se na njo povezuje en izvoz iz Ljubljanske obvoznice ter je povezana s Celovško cesto, ki je glavna povezava Ljubljane z Gorenjsko.

Javni potniški promet

Avtobusni promet

Po Litostrojski cesti potekajo mestne avtobusne linije Ljubljanskega potniškega prometa št. 3, 3B, 3L, N3, 8, 8B in 18.

Na njej se nahajajo tudi tri avtobusna postajališča:

  • postajališče 093 Slovenija avto (v smeri proti Litostroju),
  • postajališče 233 Litostrojska (proti Litostroju),
  • postajališče 232 Litostrojska (v smeri proti Celovški cesti).

Desno od postajališča 233 se nahaja tudi končno obračališče linije št. 3 in 3B.

Zaradi neposredne bližine parkirišč LPP-ja in Litostroja je cesta obremenjena z avtobusnim in tovornim prometom.

Železniški promet

V neposredni bližini križišča Litostrojske, Goriške in Ceste Ljubljanske brigade se nahaja Železniško postajališče Litostroj. Preko Litostrojske ceste tu tako poteka železniška proga, ki je del proge Ljubljana - Jesenice d.m..

Na drugem koncu Litostrojske ceste pa se nahaja zdaj opuščeni industrijski železniški tir, ki je povezoval Litostroj z ostalim železniškim omrežjem.

Pomembnejše zgradbe, objekti in ustanove ob cesti

Ob Litostrojski cesti se nahaja:

Litostrojska cesta, skupaj s Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade in delom ljubljanske obvoznice, sestavlja cestni obroč okoli Celovških dvorov.

Viri in opombe

Glej tudi

Zunanje povezave