Seznam ptic v Sloveniji

Seznam ptic v Sloveniji navaja 387 vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije med leti 1800 in 2000 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu iz leta 2001.[1]

Seznam je urejen po redovih ptic. Vrstni red sledi sistemu kot ga uporablja priročnik The Birds of the Western Palearctic, slovenska imena pa »Imeniku ptic zahodne Palearktike«.[2] Seznam navaja slovensko ime, nekatera druga bolj znana slovenska imena za to vrsto, znanstveno ime vrste, kategorijo in morebitni varstveni status. Kategorije so:

  • A: prostoživeča vrsta, ki je bila opažena vsaj enkrat od leta 1950.
  • B: prostoživeča vrsta, ki po letu 1949 ni bila več zabeležena na ozemlju Slovenije.
  • C: iz ujetništva namerno spuščena ali pobegla vrsta, ki uspeva v naravi (ima gnezdečo populacijo).
  • D: vrsta z nejasnim poreklom.
  • E: posamezni osebki vrste, pobegle iz ujetništva.

Številka ob oznaki kategorije pomeni število potrjenih opazovanj med leti 1950 in 2000, če je manjše od 10.

V zadnjem stolpcu je naveden varstveni status po direktivi Evropskega sveta 2009/147/EC, t.i. ptičji direktivi (kodificirana različica z dne 30. novembra 2009).[3] Označen je za vrste, vključene v Prilogo I direktive; ta vsebuje vrste, ki se smatrajo za posebej ogrožene in se njihove habitate varuje, trgovina z živimi ali mrtvimi osebki pa je prepovedana.

Slapniki

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
rdečegrli slapnik Gavia stellata A 2009/147/EC, priloga I
polarni slapnik Gavia arctica A 2009/147/EC, priloga I
ledni slapnik Gavia immer A 2009/147/EC, priloga I
rumenokljuni slapnik Gavia adamsii A2

Ponirki

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
mali ponirek Tachybaptus ruficollis A
čopasti ponirek Podiceps cristatus A
rjavovrati ponirek Podiceps grisegena A
zlatouhi ponirek Podiceps auritus A 2009/147/EC, priloga I
črnovrati ponirek Podiceps nigricollis A

Cevonosci

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
ledni viharnik Fulmarus glacialis B1
sredozemski viharnik Puffinus yelkouan A 2009/147/EC, priloga I
strakoš Hydrobates pelagicus B 2009/147/EC, priloga I

Veslonožci

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
kormoran Phalacrocorax carbo A
vranjek Phalacrocorax aristotelis A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta P. a. desmarestii)
pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmaeus A 2009/147/EC, priloga I
rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus D1 2009/147/EC, priloga I

Močvirniki

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
bobnarica Botaurus stellaris A 2009/147/EC, priloga I
čapljica mala bobnarica Ixobrychus minutus A 2009/147/EC, priloga I
kvakač Nycticorax nycticorax A 2009/147/EC, priloga I
čopasta čaplja Ardeolla ralloides A 2009/147/EC, priloga I
mala bela čaplja Egretta garzetta A 2009/147/EC, priloga I
velika bela čaplja Egretta alba A 2009/147/EC, priloga I
siva čaplja Ardea cinerea A
rjava čaplja Ardea purpurea A 2009/147/EC, priloga I
črna štorklja Ciconia nigra A 2009/147/EC, priloga I
bela štorklja Ciconia ciconia A 2009/147/EC, priloga I
plevica Plegadis falcinellus A 2009/147/EC, priloga I
žličarka Platalea leucorodia A 2009/147/EC, priloga I

Plamenci

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
plamenec Phoenicopterus ruber D2 2009/147/EC, priloga I

Plojkokljuni

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
labod grbec Cygnus olor A
črni labod Cygnus atratus E
mali labod Cygnus columbianus A1
labod pevec Cygnus cygnus A7 2009/147/EC, priloga I
njivska gos Anser fabalis A
kratkokljuna gos Anser brachyrhynchus A2
beločela gos Anser albifrons A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta A. a. flavirostris)
siva gos Anser anser A
kanadska gos Branta canadensis C3
belolična gos Branta leucopsis D1 2009/147/EC, priloga I
grivasta gos Branta bernicla D1
rjasta kozarka Tadorna ferruginea D3 2009/147/EC, priloga I
duplinska kozarka Tadorna tadorna A
čipkasta raca Callonetta lucophrys E2
nevestica Aix sponsa C5
mandarinka Aix galericulata C6
žvižgavka Anas penelope A
konopnica Anas strepera A
kreheljc Anas crecca A
mlakarica Anas platyrhynchos A
dolgorepa raca Anas acuta A
reglja Anas querquedula A
raca žličarica Anas clypeata A
tatarska žvižgavka Netta rufina A
sivka Aythya ferina A
kostanjevka Aythya nyroca A 2009/147/EC, priloga I
čopasta črnica Aythya fuligula A
rjavka Aythya marila A
gaga Somateria mollissima A
zimska raca Clangula hyemalis A
črna raca Melanitta nigra A
beloliska Melanitta fusca A
zvonec Bucephala clangula A
mali žagar Mergellus albellus A 2009/147/EC, priloga I
srednji žagar Mergus serrator A
veliki žagar Mergus merganser A
belolična trdorepka Oxyura jamaicensis C1

Ujede

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
sršenar Pernis apivorus A 2009/147/EC, priloga I
črni škarnik Milvus migrans A 2009/147/EC, priloga I
rjavi škarnik Milvus milvus A 2009/147/EC, priloga I
belorepec postojna Haliaeetus albicilla A 2009/147/EC, priloga I
brkati ser Gypaetus barbatus C1 2009/147/EC, priloga I
egiptovski jastreb Neophron percnopterus B2 2009/147/EC, priloga I
beloglavi jastreb Gyps fulvus A 2009/147/EC, priloga I
rjavi jastreb Aegypius monachus B1 2009/147/EC, priloga I
kačar Circaetus gallicus A 2009/147/EC, priloga I
rjavi lunj Circus aeruginosus A 2009/147/EC, priloga I
pepelasti lunj pepelasti splinec Circus cyaneus A 2009/147/EC, priloga I
stepski lunj Circus macrourus B8 2009/147/EC, priloga I
močvirski lunj Circus pygargus A 2009/147/EC, priloga I
kragulj Accipiter gentilis A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta A. g. arrigonii)
skobec Accipiter nisus A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta A. n. granti)
kanja Buteo buteo A
koconoga kanja Buteo lagopus A
mali klinkač Aquila pomarina A4 2009/147/EC, priloga I
veliki klinkač Aquila clanga A 2009/147/EC, priloga I
kraljevi orel Aquila heliaca A3 2009/147/EC, priloga I
planinski orel Aquila chrysaetos A 2009/147/EC, priloga I
mali orel Hieraaetus pennatus A6 2009/147/EC, priloga I
kragulji orel Hieraaetus fasciatus A2 2009/147/EC, priloga I
ribji orel Pandion haliaetus A
južna postovka Falco naumanni A 2009/147/EC, priloga I
postovka Falco tinnunculus A
rdečenoga postovka Falco vespertinus A 2009/147/EC, priloga I
mali sokol Falco columbarius A 2009/147/EC, priloga I
škrjančar ostriž Falco subbuteo A
sredozemski sokol Falco eleonorae A2 2009/147/EC, priloga I
južni sokol Falco biarmicus A1 2009/147/EC, priloga I
sokol plenilec Falco cherrug A6 2009/147/EC, priloga I
sokol selec Falco peregrinus A 2009/147/EC, priloga I

Kure

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
gozdni jereb leščerka Bonasa bonasia A 2009/147/EC, priloga I
belka snežni jereb Lagopus mutus A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsti L. m. pyrenaicus in L. m. helveticus)
ruševec škarjevec, mali petelin Tetrao tetrix A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta T. t. tetrix)
divji petelin veliki petelin Tetrao urogallus A 2009/147/EC, priloga I
virginijski kolin Colinus virginianus C
turška kotorna Alectoris chukar C
kotorna Alectoris graeca A 2009/147/EC, priloga I
španska kotorna Alectoris rufa C
jerebica Perdix perdix A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsti P. p. italica in P. p. hispaniensis)
prepelica Coturnix coturnix A
fazan Phasianus colchicus C

Žerjavovci

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
mokož Rallus aquaticus A
grahasta tukalica Porzana porzana A 2009/147/EC, priloga I
mala tukalica Porzana parva A 2009/147/EC, priloga I
pritlikava tukalica Porzana pusilla A1 2009/147/EC, priloga I
kosec Crex crex A 2009/147/EC, priloga I
zelenonoga tukalica Gallinula chloropus A
liska Fulica atra A
žerjav Grus grus A 2009/147/EC, priloga I
mala droplja Tetrax tetrax B4 2009/147/EC, priloga I
ovratničarska droplja Chlamydotis undulata A1 2009/147/EC, priloga I
velika droplja Otis tarda A2 2009/147/EC, priloga I

Pobrežniki

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
školjkarica Haematopus ostralegus A
polojnik Himantopus himantopus A 2009/147/EC, priloga I
sabljarka Recurvirostra avosetta A 2009/147/EC, priloga I
prlivka Burhinus oedicnemus A3 2009/147/EC, priloga I
puščavski tekalec Cursorius cursor A1 2009/147/EC, priloga I
rjava komatna tekica Glareola pratincola A9 2009/147/EC, priloga I
mali deževnik Charadrius dubius A
komatni deževnik Charadrius hiaticula A
beločeli deževnik Charadrius alexandrinus A 2009/147/EC, priloga I
dular Charadrius morinellus A4 2009/147/EC, priloga I
sibirska prosenka Pluvialis fulva A1
zlata prosenka Pluvialis apricaria A 2009/147/EC, priloga I
črna prosenka Pluvialis squatarola A
stepska priba Vanellus gregarius A2
priba Vanellus vanellus A
veliki prodnik Calidris canutus A
peščenec Calidris alba A
mali prodnik Calidris minuta A
temminckov prodnik Calidris temminckii A
prekomorski prodnik Calidris melanotos A1
srpokljuni prodnik Calidris ferruginea A
spremenljivi prodnik Calidris alpina A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta C. a. schinzii)
ploskokljunec Limicola falcinellus A8
togotnik Philomachus pugnax A 2009/147/EC, priloga I
puklež Lymnocryptes minimus A
kozica Gallinago gallinago A
čoketa Gallinago media A9 2009/147/EC, priloga I
sloka Scolopax rusticola A
črnorepi kljunač Limosa limosa A
progastorepi kljunač Limosa lapponica A 2009/147/EC, priloga I
mali škurh Numenius phaeopus A
tenkokljuni škurh Numenius tenuirostris B1 2009/147/EC, priloga I
veliki škurh Numenius arquata A
črni martinec Tringa erythropus A
rdečenogi martinec Tringa totanus A
jezerski martinec Tringa stagnatilis A
zelenonogi martinec Tringa nebularia A
mali rumenonogi martinec Tringa flavipes A1
pikasti martinec Tringa ochropus A
močvirski martinec Tringa glareola A 2009/147/EC, priloga I
mali martinec Actitis hypoleucos A
kamenjar Arenaria interpres A
ozkokljuni liskonožec Phalaropus lobatus A 2009/147/EC, priloga I
ploskokljuni liskonožec Phalaropus fulicarius A1
lopatasta govnačka Stercorarius pomarinus A3
bodičasta govnačka Stercorarius parasiticus A2
dolgorepa govnačka Stercorarius longicaudus A1
velika govnačka Catharacta skua A1
ribji galeb Larus ichthyaetus A4
črnoglavi galeb Larus melanocephalus A 2009/147/EC, priloga I
mali galeb Larus minutus A
rečni galeb Larus ridibundus A
zalivski galeb Larus genei A2 2009/147/EC, priloga I
sredozemski galeb Larus audouinii B1 2009/147/EC, priloga I
sivi galeb Larus canus A
rjavi galeb Larus fuscus A
srebrni galeb Larus argentatus A
rumenonogi galeb Larus michahellis[op 1] A
ledni galeb Larus hyperboreus B1
veliki galeb Larus marinus A4 2009/147/EC, priloga I
triprsti galeb Rissa tridactyla A
črnonoga čigra Gelochelidon nilotica A7 2009/147/EC, priloga I
kaspijska čigra Sterna caspia A 2009/147/EC, priloga I
bengalska čigra Sterna bengalensis A1
kričava čigra Sterna sandvicensis A 2009/147/EC, priloga I
navadna čigra Sterna hirundo A 2009/147/EC, priloga I
mala čigra Sterna albifrons A 2009/147/EC, priloga I
belolična čigra Chlidonias hybridus A 2009/147/EC, priloga I
črna čigra Chlidonias niger A 2009/147/EC, priloga I
beloperuta čigra Chlidonias leucopterus A
njorka Alca torda B1
črna njorka Cepphus grylle A1
mormon Fratercula arctica A1

Golobi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
kirgiška sadža Syrrhaptes paradoxus B3
skalni golob Columba livia A
duplar Columba oenas A
grivar Columba palumbus A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta C. p. azorica)
turška grlica Streptopelia decaocto A
divja grlica Streptopelia turtur A

Papige

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
aleksander Psittacula krameri C

Kukavice

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
čopasta kukavica Clamator glandarius A1
kukavica Cuculus canorus A

Sove

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
pegasta sova Tyto alba A
veliki skovik Otus scops A
velika uharica Bubo bubo A 2009/147/EC, priloga I
snežna sova Nyctea scandiaca B2 2009/147/EC, priloga I
skobčja sova Surnia ulula B1 2009/147/EC, priloga I
mali skovik Glaucidium passerinum A 2009/147/EC, priloga I
čuk Athene noctua A
lesna sova Strix aluco A
kozača Strix uralensis A 2009/147/EC, priloga I
bradata sova Strix nebulosa D1
mala uharica Asio otus A
močvirska uharica Asio flammeus A6 2009/147/EC, priloga I
koconogi čuk Aegolius funereus A 2009/147/EC, priloga I

Ležetrudniki

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
podhujka legen, ležetrudnik, kozodoj, kozomolz Caprimulgus europaeus A 2009/147/EC, priloga I

Hudourniki

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
planinski hudournik Tachymarptis melba A
hudournik Apus apus A
bledi hudournik Apus pallidus A1

Vpijati

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
vodomec Alcedo atthis A 2009/147/EC, priloga I
čebelar legat Merops apiaster A
zlatovranka Coracias garrulus A 2009/147/EC, priloga I
smrdokavra vdab, vodeb Upupa epops A

Plezalci

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
vijeglavka Jynx torquilla A
pivka siva žolna Picus canus A 2009/147/EC, priloga I
zelena žolna Picus viridis A
črna žolna Dryocopus martius A 2009/147/EC, priloga I
veliki detel Dendrocopos major A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta D. m. canariensis)
sirijski detel Dendrocopos syriacus A 2009/147/EC, priloga I
srednji detel Dendrocopos medius A 2009/147/EC, priloga I
belohrbti detel Dendrocopos leucotos A9 2009/147/EC, priloga I
mali detel Dendrocopos minor A
triprsti detel Picoides tridactylus A 2009/147/EC, priloga I

Pevci

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija varstveni status
laški škrjanec Melanocorypha calandra A1
kratkoprsti škrjanček Calandrella brachydactyla A5 2009/147/EC, priloga I
čopasti škrjanec Galerida cristata A
hribski škrjanec Lullula arborea A 2009/147/EC, priloga I
poljski škrjanec Alauda arvensis A
uhati škrjanec Eremophila alpestris A1
breguljka Riparia riparia A
skalna lastovka Hirundo rupestris A
kmečka lastovka Hirundo rustica A
rdeča lastovka Hirundo daurica A
mestna lastovka Delichon urbica A
rjava cipa Anthus campestris A 2009/147/EC, priloga I
drevesna cipa Anthus trivialis A
travniška cipa Anthus pratensis A
rdečegrla cipa Anthus cervinus A
vriskarica Anthus spinoletta A
rumena pastirica Motacilla flava A
citronasta pastirica Motacilla citreola A1
siva pastirica Motacilla cinerea A
bela pastirica Motacilla alba A
pegam Bombycilla garrulus A
povodni kos Cinclus cinclus A
stržek Troglodytes troglodytes A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta T. t. fridariensis)
siva pevka Prunella modularis A
planinska pevka Prunella collaris A
taščica Erithacus rubecula A
veliki slavec Luscinia luscinia A
slavec Luscinia megarhynchos A
modra taščica modri slavec Luscinia svecica A 2009/147/EC, priloga I
plavščica Tarsiger cyanurus D1
šmarnica Phoenicurus ochruros A
pogorelček Phoenicurus phoenicurus A
repaljščica Saxicola rubetra A
prosnik Saxicola torquata A
kupčar Oenanthe oenanthe A
sredozemski kupčar španski kupčar Oenanthe hispanica A8
slegur Monticola saxatilis A
puščavec Monticola solitarius A
grahasti droznik Zoothera dauma A1
komatar Turdus torquatus A
kos Turdus merula A
brinovka Turdus pilaris A
cikovt Turdus philomelos A
vinski drozg Turdus iliacus A
carar Turdus viscivorus A
svilnica Cettia cetti A
brškinka Cisticola juncidis A
kobiličar Locustella naevia A
rečni cvrčalec Locustella fluviatilis A
trstni cvrčalec Locustella luscinioides A
tamariskovka Acrocephalus melanopogon A 2009/147/EC, priloga I
povodna trstnica Acrocephalus paludicola A 2009/147/EC, priloga I
bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus A
plevelna trstnica Acrocephalus agricola A5
robidna trstnica Acrocephalus dumetorum A4
močvirska trstnica Acrocephalus palustris A
srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus A
rakar Acrocephalus arundinaceus A
bledi vrtnik sivi vrtnik Hippolais pallida A2
mali vrtnik Hippolais caligata A1
rumeni vrtnik Hippolais icterina A
kratkoperuti vrtnik Hippolais polyglotta A
taščična penica Sylvia cantillans A
žametna penica Sylvia melanocephala A
svetlooka penica Sylvia hortensis A2
pisana penica Sylvia nisoria A 2009/147/EC, priloga I
mlinarček Sylvia curruca A
rjava penica Sylvia communis A
vrtna penica Sylvia borin A
črnoglavka Sylvia atricapilla A
kraljičica Phylloscopus proregulus A1
mušja listnica Phylloscopus inornatus A5
hribska listnica Phylloscopus bonelli A
grmovščica Phylloscopus sibilatrix A
vrbji kovaček Phylloscopus collybita A
severni kovaček Phylloscopus trochilus A
rumenoglavi kraljiček Regulus regulus A
rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus A
sivi muhar Muscicapa striata A
mali muhar Ficedula parva A 2009/147/EC, priloga I
belovrati muhar Ficedula albicollis A 2009/147/EC, priloga I
črnoglavi muhar Ficedula hypoleuca A
brkata sinica Panurus biarmicus A
kitajski slavček Leiothrix lutea E2
dolgorepka Aegithalos caudatus A
močvirska sinica Parus palustris A
žalobna sinica Parus lugubris A2
gorska sinica Parus montanus A
čopasta sinica Parus cristatus A
menišček Parus ater A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta P. a. cypriotes)
plavček modra sinica Parus caeruleus A
velika sinica Parus major A
brglez Sitta europaea A
skalni brglez Sitta neumayer B
skalni plezalček Tichodroma muraria A
dolgoprsti plezalček Certhia familiaris A
kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta C. b. dorotheae)
plašica Remiz pendulinus A
kobilar Oriolus oriolus A
rjavi srakoper Lanius collurio A 2009/147/EC, priloga I
črnočeli srakoper Lanius minor A 2009/147/EC, priloga I
veliki srakoper Lanius excubitor A
rjavoglavi srakoper Lanius senator A
šoja Garrulus glandarius A
sraka Pica pica A
krekovt Nucifraga caryocatactes A
planinska kavka Pyrrhocorax graculus A
planinska vrana Pyrrhocorax pyrrhocorax A1 2009/147/EC, priloga I
kavka Corvus monedula A
poljska vrana Corvus frugilegus A
vrana Corvus corone[op 2] A
krokar Corvus corax A
škorec Sturnus vulgaris A
rožnati škorec Sturnus roseus A7
domači vrabec Passer domesticus A
travniški vrabec Passer hispaniolensis A4
poljski vrabec Passer montanus A
zlati vrabec Passer luteus E1
skalni vrabec Petronia petronia A1
planinski vrabec snežni vrabec Montifringilla nivalis A
rečna astrilda Estrilda astrild E1
muškatni galebček Lonchura punctulata E1
ščinkavec Fringilla coelebs A 2009/147/EC, priloga I (samo podvrsta F. c. ombriosa)
pinoža Fringilla montifringilla A
grilček Serinus serinus A
konopeljščica Serinus citrinella A
zelenec Carduelis chloris A
lišček Carduelis carduelis A
čižek Carduelis spinus A
repnik Carduelis cannabina A
severni repnik Carduelis flavirostris A
brezovček Carduelis flammea A
beloperuti krivokljun Loxia leucoptera A2
krivokljun Loxia curvirostra A
veliki krivokljun Loxia pytyopsittacus B1
škrlatec Carpodacus erythrinus A
smrekov kalin Pinicola enucleator B1
kalin Pyrrhula pyrrhula A
dlesk Coccothraustes coccothraustes A
ostroglež Calcarius lapponicus A5
snežni strnad Plectrophenax nivalis A
beloglavi strnad Emberiza leucocephalos A
rumeni strnad Emberiza citrinella A
plotni strnad Emberiza cirlus A
skalni strnad Emberiza cia A
vrtni strnad Emberiza hortulana A 2009/147/EC, priloga I
gozdni strnad Emberiza rustica A1
mali strnad Emberiza pusilla A9
kostanjevi strnad Emberiza rutila D1
trstni strnad Emberiza schoeniclus A
črnoglavi strnad Emberiza melanocephala A
veliki strnad Miliaria calandra A
rdečeprsi kardinal Pheucticus ludovicianus E1

Opombe

  1. V objavi naveden kot Larus cachinnans. Danes pravimo ptici s tem znanstvenim imenom kaspijski galeb; rumenonogi galeb je bil v času izdaje seznama opisan kot podvrsta kaspijskega galeba, a je bil kasneje povzdignjen v samostojno vrsto. V Sloveniji živita tako kaspijski kot rumenonogi galeb, ta seznam pa po zgledu objave navaja bolj znanega.
  2. Po izdaji seznama sta dobili podvrsti, črna in siva vrana, status vrste. Glej Parkin, D.T. (2003). "Birding and DNA: species for the new millennium". Bird Studies 50 (3): 223–242.  V Sloveniji živita obe vrsti, v tem seznamu pa je uporabljena še stara sistematika.

Sklici

Nadaljnje branje

Zunanje povezave