Wikipedija:Ponovni pregled izbranih člankov

Ponovni pregled izbranih člankov
Bližnjice:
[[WP:POPR]]


Stran je namenjena ponovnemu pregledu izbranih člankov in oceni, ali še ustrezajo merilom za izbrane članke.

V postopku sta dve kategoriji: ponovni pregled izbranega članka (POPR) in predlogi za odvzem oznake izbranega članka (PROO). Člankov za odvzem oznake izbranega članka ni mogoče predlagati takoj, ampak morajo najprej skozi ponovni pregled. Zaželeno je, da se napake popravi že na ravni POPR in jih ni treba predlagati za odvzem oznake. Če pa bo to zaradi vzdrževanja standardov izbranih člankov nujno, bodo članki poslani na PROO.

Osvežitev predpomnjenja

Orodja za izbrane članke:


Ponovni pregled izbranih člankov (POPR)

Ponovni pregled je namenjen pomoči pri izboljševanju izbranih člankov, od posodabljanja in razmeroma manjšega urejanja - kamor spada preverjanje in oblikovanje virov - do večjih težav, kot so slabo napisano besedilo ter težave s celovitostjo in nepristranskostjo.

Pri navedbi merila morate določiti ustrezna merila in predlagati izboljšave. Predlogi ostanejo tu dva ali več tednov, kadar spremembe še potekajo in postopek še koristi. Tu se urejevalci ne opredeljujejo med za in proti. Če obstaja splošno soglasje, da so bile pomanjkljivosti odpravljene, je pregled zaključen. Sicer članek prenesemo na seznam PROO. Namen predloga ni nujno odstranitev oznake. Dobrodošli so tudi manjši pregledi člankov, ki v glavnem ustrezajo merilom, vendar jih je treba še nekoliko urediti.

Za starejši izbrane članke veljajo sedanja merila. Članki, ki so bili promovirani nedavno, na ta seznam ne spadajo vsaj še tri mesece (razen v izjemnih okoliščinah).

Po predlaganju premislite o obvestitvi tistih, ki bi jih predlog zanimal. Sem spadajo glavni sodelavci članka (glej zgodovino strani), sodelavec, ki je prvotno predlagal članek za izbranega in vsi s predmetom članka povezani wikiprojekti. Predlagalce prosimo, da članek, ki ga predlagajo, poskušajo po svojih najboljših močeh izboljšati.

Navodila za predlaganje POPR

1. Na vrh pogovorne strani nominiranega članka postavite oznako {{POPR}} (z velikimi črkami). Kot povzetek urejanja napišite POPR. Shrani stran.

2. Kliknite povezavo »komentiraj«.

3. Na vrh podstrani napišite ===[[ime predlaganega članka]]=== .

4. Pod tem naslovom pojasnite, zakaj članek predlagate za brisanje in merila za izbrane članke, ki jih članek ne izpolnjuje. Kliknite »Shrani stran«.

5. Na strani, na kateri ste zdaj, pri razdelku »Ponovni pregledi izbranih člankov« na vrhu dodajte {{Wikipedija:Izbrani članki/ime predlaganega članka}}, pri čemer ime predlaganega članka navedite popolnoma točno.

Predlogi za odvzem oznake izbranega članka (PROO)

Članki so na seznamu PROO le v času ponovne ocene.

Urejevalci se lahko opredelijo za in proti, pri čemer naj svoje mnenje natančno razložijo in natančno opišejo, v čem so pomanjkljivosti članka, zaradi katerih ne izpolnjuje meril za izbrani članek. Urejevalci, ki se opredelijo za odstranitev, naj predlog spremljajo in če so bile pomanjkljivosti odpravljene, svoje pomisleke prečrtajo.

Kadar po določenem času pomanjkljivosti niso bile odpravljene in ni videti, da bodo kaj kmalu, oznako izbranega članka odstranimo. Kadar se oblikuje konsenz, da je članek spet na zadosti visoki ravni, se ponovni pregled zaključi.

Ponovni pregled izbranih člankov

Predlogi za odvzem oznake izbranega članka