Operation Reinhard

Operation Reinhard, även kallad Aktion Reinhard, är benämningen på ett förintelseprogram som utarbetades av SS under andra världskriget och inbegrep tre förintelseläger: Belzec, Sobibor och Treblinka. Operationen uppkallades efter riksprotektorn i Böhmen-Mähren, SS-Obergruppenführer (generallöjtnant) Reinhard Heydrich.

Operation Reinhard inriktade sig på en total förintelse av Polens judar, i synnerhet de som befann sig i Generalguvernementet, den del av Polen som inte införlivades med Nazityskland. Förberedelserna inför Operation Reinhard hade inletts i slutet av 1941 och diskuterades ingående vid Wannseekonferensen den 20 januari 1942, då riktlinjerna för den "slutgiltiga lösningen av judefrågan" i Europa drogs upp.

Till befälhavare för Operation Reinhard utsågs SS-chefen i Lublin, SS-Obergruppenführer Odilo Globocnik. SS-Sturmbannführer Christian Wirth utnämndes till inspektör för de tre lägren. Globocnik och hans stab hade till uppgift att uppföra förintelselägren, organisera deportationen av judar dit samt finna effektiva metoder för avlivning. Därtill skulle man tillvarata offrens pengar, värdesaker och tandguld.

De judar, som fördes till dessa läger, mördades främst med hjälp av avgaserna från dieselmotorer - kolmonoxid, men även Zyklon B nyttjades. Man beräknar att omkring 2 miljoner (sannolikt fler) polska judar förintades inom ramen för Operation Reinhard som pågick från juli 1942 till november 1943 och avslutades med Aktion Erntefest.

Litteratur

  • Arad, Yitzhak, Belzec, Sobibor, Treblinka. The Operation Reinhard Death Camps. (1999)

Se även