Orakelbensskrift

Kopia av orakelsköldpaddsskal

Orakelbensskrift (甲骨文 Wade-Giles: chia-ku-wen; pinyin: jiaguwen, "skrift på sköldar och ben") är antagligen den äldsta bevarade formen av kinesiska tecken. Det svenska namnet kommer av att skriften användes för att nedteckna frågor, svar och kommentarer till orakel utförda av ledarna av Shangdynastin.

Tecknen är inristade på skulderblad från oxar eller på sköldpaddsbuksköldar. Benen preparerades genom att hack gjordes på baksidan i vilka antagligen upphettade pinnar stacks. Hettan fick ytan på den motsatta sidan att krackelera och dessa sprickor tolkades sedan som oraklets svar på de ställda frågorna. Inte alla ben ristades sedan, men på de mest fullständiga noterades inte bara vilka som utförde och tolkades oraklet, när det användes, vad som frågade och vad svaret tolkades som utan också kommentarer om vad som sedan faktiskt hände.

Benen kom i dagen av en tillfällighet i ruinerna efter Shangdynastins huvudstad i Yin Xu i den kinesiska provinsen Henan 1899 och förståelsen för vad det rörde sig om brukar tillskrivas Wang Yirong och Liu E. Det arkeologiska utgrävningen av den forntida, tidigare nämnda staden Yin påbörjades först 1928. Utgrävningarna ledde till att stora arkiv av orakelben kunde registreras. Forskningen runt orakelbenen fortgår än idag. Av de totalt 160 000 benbitar som hittills påträffats har cirka 5000 olika tecken kunnat urskiljas, varpå cirka 2000 kunnat tolkas.

Benen härstammar från Shangdynastin (cirka 16001100 f.Kr.) slut och den tidiga västra Zhoudynastin (cirka 1100771 f.Kr.). Innan de fick se dagens ljus så hade de varit bortglömda åtminstone sedan Handynastin (206 f.Kr.220 e.Kr.).

Tecknen är inristade i kolumner skrivna uppifrån ner och från mitten utåt. En del av de tecken som skrivs i Kina idag påminner med god vilja om orakelbenstecknen, men de flesta har under årens lopp ändrat sitt utseende så till sådan grad att människor utan specialkunskap inte kan förstå orakelbenstecknen. De tillika mycket gamla bronstecken som varit kända åtminstone sedan Songdynastin handlar till skillnad från orakelbenstexterna inte om spådomar.

Externa länkar

  • Vi spådde i ben – kort text med bilder från Östasiatiska museet. 2005-07-12