Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar

Utvalt innehåll på Wikipedia
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalda bilder


Utvalda artiklar står för det bästa av Wikipedia, och dessa artiklar är indelade i bra och utmärkta artiklar. Den här sidan listar de kriterier som varje utvald artikel bör uppfylla. Nomineringar till utvalda artiklar görs på Wikipedia:Artikelnomineringar.

En av orsakerna till att Wikipedias användare får nominera och rösta på artiklar som de tycker är särskilt bra, är att de utvalda artiklarna visas upp på huvudsidan och blir därmed något av det första, som en som är ny på Wikipedia ser. De blir med andra ord levande reklam för hur ett fritt uppslagsverk fungerar, och för att att Wikipedia faktiskt kan vara så bra som vi vill att det ska vara.

En annan orsak är att de utvalda artiklarna blir en ledstjärna för det fortsatta arbetet. Om den första artikeln en ny användare ser är allsidig, fyllig och har relevanta bilder - som man dessutom får kopiera fritt - då kanske användaren fortsätter att använda encyklopedin och vill kanske också deltaga.

En tredje orsak, mer jordnära, är att det är kul som användare; att inte bara kunna redigera en artikel själv, utan också att tillsammans med andra göra den så bra att andra användare vill rösta fram den till det som anses hålla högst kvalitet ur en av de största svenska encyklopedierna genom tiderna.

Kriterier

En bra artikel ...

 1. ...har inga åtgärdsmallar.
 2. ...har en inledning som är tillräckligt kortfattad men koncis nog för att man snabbt ska kunna få en överblick av ämnet.
 3. ...innehåller korrekta och balanserade fakta om ämnets förväntade aspekter.
 4. ...behandlar omstridda fakta på ett neutralt sätt med noggrant urval av referenser.
 5. ...är skriven med ett korrekt språk utan stav- eller grammatikfel.
 6. ...bygger i huvudsak på moderna, trovärdiga och auktoritativa källor (se Wikipedia:Pålitliga källor).
 7. ...är wikiformaterad med underrubriker, ha en sammanfattande innehållsförteckning, samt kategorier och länkar till andra artiklar.

Utöver ovanstående kriterier, är en utmärkt artikel dessutom...

 1. ...uttömmande, den saknar inga större faktauppgifter.
 2. ... skriven med ett genomarbetat språk, det vill säga
  • ...a) fackuttryck ska länkas, och inte användas mer än nödvändigt.
  • ...b) språket ska vara modernt, utan ålderdomliga stavnings- eller böjningsformer.
  • ...c) meningsbyggnaden ska vara korrekt och förståelig.
  • ...d) språket är av professionell standard. Se vidare Wikipedia:Språklig stil.
 3. ...stabil: den är inte föremål för redigeringskrig och dess innehåll ändras inte anmärkningsvärt från dag till dag.
 4. ...illustrerad med relevanta bilder för artikeln. Bilderna ska vara av god kvalitet och rätt beskurna. Bildernas upphovsrättsstatus (licens) ska vara helt klargjord.
 5. ...försedd med en fungerande layout utan överlappningar eller andra problem.


Funderingar

 • Är mängden röda länkar ett mått på en artikels kvalitet - i så fall på vilket sätt? Ska ett visst mått av röda länkar diskvalificera en artikel från att röstas fram? Är många blå länkar som leder till stubb-artiklar att föredra? Vi lägger ju vår röst på den artikel som är nominerad - och inte på länkade underartiklar.
 • Stubbar kan knappast bli utmärkta artiklar, men måste utmärkta artiklar vara jättelånga? I vad mån är längd ett bra mått på kvalitet? Måste en artikel täcka precis "hela" ett ämne inklusive dess historia?
 • "Enkla" ämnen, som i sig är okontroversiella, är enklare att skapa en okontroversiell artikel om. Bör man ge extra pluspoäng för något svårare ämnen, där man lyckats balansera olika teorier och ståndpunkter?
 • Hur många utmärkta eller bra artiklar är ett rimligt antal på svenskspråkiga Wikipedia? Är vi för ivriga att nominera artiklar, bara för att få fler artiklar på utmärkta eller bra artiklar-listan? Eller finns det för få artiklar som är framröstade till bra eller utmärkta?
 • Är det bra att välja nya artiklar? Bör en artikel som nyligen blivit rejält uppfräschad kunna bli nominerad eller behövs det en viloperiod?
 • Hur ser man på innehållets relevans för ämnet, på sidospår och utvikningar?
 • Ska alla utmärkta artiklar vara läsbara även för personer utan kunskaper i ämnet, eller räcker det med att ord och begrepp förklaras om man klickar på länkarna?
 • Ska artiklar som i stort sett är utförda av en enda användare kunna bli nominerade, eller riskerar man då att lyfta fram artiklar med en snäv syn på ämnet?
 • Måste en utmärkt artikel innehålla bilder? Det skulle kunna exkludera vissa områden där bilder av hävd är upphovsskyddade, till exempel personer vars verk inte hunnit bli fria på grund av ålder, men som heller inte är tillräckligt nutida för att någon Wikipedia-användare ska kunna ta kort på dem. Räcker det med i så fall med bilder som illustrerar "sidospår" eller andra aspekter av samma fenomen för att nå upp till bra- eller utmärktstatus?
 • Ska fotnoter vara nödvändiga, och hur omfattande behöver de i så fall vara?

Se även