Wikipedia:Redigeringskrig

Redigeringskrig är när två eller flera användare har olika åsikter om vad som borde stå i en artikel, och därför ständigt ändrar varandras redigeringar, ofta genom att helt enkelt återställa till den version som man själv skrivit. En vanlig situation när redigeringskrig uppkommer är när användarna antingen tappat målet om att skriva från en neutral utgångspunkt ur sikte, eller tror att den egna åsikten är den neutrala synvinkeln på ämnet. För att stävja redigeringskrig bör man sträva efter att uppnå samförstånd kring vad som kan ses som neutrala och korrekta formuleringar, och relevant innehåll i artikeln.

Redigeringskrig är mycket destruktivt för en artikels utveckling; i regel leder ett redigeringskrig till att sansade användare håller sig så långt borta från artikeln som möjligt, medan de krigande strider. Administratörer kan låsa sidor för redigering som ett sätt att avbryta redigeringskrig, och blockera redigeringskrigande användare. Ibland hjälper detta dock inte, och försök från andra användare att medla misslyckas. I dessa fall kan ibland ett slags redigeringskrig uppstå även på diskussionssidor, i form av ständigt ökande textmassa som inte leder till en förbättring av artikeln.

Vad skiljer redigeringskrig från en konstruktiv motsättning?

Även om flera personer med olika åsikter om en artikel gör täta redigeringar och ändrar vad de andra har skrivit behöver detta inte innebära att det är fråga om ett redigeringskrig; det kan vara en del av en i grunden god process där man försöker nå konsensus via redigeringar i artikeln. Ibland kan även bara en del av de inblandade redigeringskriga medan de övriga försöker nå konsensus. Tecken på att det är fråga om redigeringskrig och inte en motsättning som kan utmynna i konsensus är bland annat:

  • Artikeln återställs fram och tillbaka, utan att försök görs att modifiera ändringen så att den kan accepteras av övriga.
  • Diskussionssidan och sammanfattningsfältet används endast sparsamt, eller främst till att anklaga motparterna för att driva en agenda eller liknande.
  • Andra parters argument eller försök att diskutera sig fram till vad som skulle vara en acceptabel version ignoreras.

Dessutom finns riktlinjen Tredje återställningen gillt, som i princip innebär att om man redan gjort två återställningar under 24 timmar kommer en tredje tolkas som att man redigeringskrigar och att man kan blockeras för detta.

Råd för att undvika redigeringskrig

Se även

Verktyg

  • Vandalism Count Räknar antalet "Återställer" i artikelsammanfattningar under en tidsperiod