Wikipedia:Utmärkta artikelserier

Utmärkta artikelserier på Wikipedia

Denna stjärna symboliserar de utmärkta artikelserierna på Wikipedia.

En utmärkt artikelserie är en samling relaterade artiklar som är av god kvalitet (de behöver dock inte vara utmärkta, det går även med bra och rekommenderade). En utmärkt artikelserie representerar Wikipedias bästa arbeten genom att genomgående täcka alla delar av det ämnet genom flera högkvalitetsartiklar som har en liknande struktur och som är väl länkade mellan varandra. För att bli utmärkt måste artikelserien uppfylla en rad kriterier.

Utmärkta artikelserier nomineras och diskuteras likt andra nomineringar på artikelnomineringar, där de antingen accepteras eller ej godkänns. Tillägg till existerande utmärkta artikelserier läggs även till där. Lägg inte till en artikel direkt till en utmärkt artikelserie utan att först nominera den.

Det finns för närvarande 1 utmärkt artikelserie som innehåller 16 unika artiklar. Det finns 0 artikelserier där varje artikel är utmärkt.

I artikelserierna nedan ...

... indikerar Utmärkt artikel att artikeln är en utmärkt artikel eller lista.
... indikerar Bra artikel att artikeln är bra.
... indikerar Rekommenderad artikel att artikeln är rekommenderad.
... indikerar Utvald artikelserie att varje artikel i serien är utmärkt om så är möjligt.
Utvalt innehåll Utmarkt Guld.svg
Innehåll


Geografi

Historia

Kultur

Naturvetenskap

Samhälle

Stadsplanering i Stockholm

Teknik