Çarşamba

Çarşamba, haftanın üçüncü günüdür. Salı'dan sonra; Perşembe'den önce gelir. Sözcük, Farsça-Süryanice dördüncü gün anlamında "çıhar-şenbe/ çeharşenbe/çarşanba" sözcüğünden gelir.

Eski Türkçe'de bu günün adı Törtünç > Dördüncü dür.