Cumartesi

Cumartesi, Cuma ile Pazar arasında haftanın altıncı günüdür.

  • Cuma-(e)rtesi: Cuma'dan sonra gelen gün

İslam'a göre haftanın ilk günüdür. Yahudiler için Cumartesi günü Şabat günüdür. Geleneğe göre bu günde çalışılmaz. Tevratta yazılana göre: "Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, Yarattığı bütün işi bitirip dinlendi."

Bu günün Eski Türkçe'deki anlamı Şanba'dır. Şanba kelimesi Türkiye dışındaki bütün Türki cumhuriyetlerde cumartesi olarak kullanılmaktadır.