Memlük Devleti

Türk Kölemen devleti, kölelikten gelen Türk askerlerin oluşturduğu bir askeri aristokrasi devletidir.

Kölemen devletinin kuruluşu ve kültürel yapısı, kamu yönetimi örgütlenmesi, Türk-Selçuklu niteliğindedir. Devlet başkanı Sultan, seçimle işbaşına gelir, fakat ölünceye kadar saltanat sürerdi. Devlet geleneğine göre, sultan seçmenlerinin eğilim ve isteklerini kollamak zorunluluğundaydı. Güçlü Kölemen ordusu,Türk-Arap karması olarak oluşturulmuştu; ancak askerlerin çoğunluğu Türkler'deydi.

Türk Kölemen devletinin kuzey sınırı 16.yüzyılda Adana'yı da içine almakta, Maraş ve çevresi de bu devletin egemenliği altında bulunmakta idi.

Tarihsel dökümanlarda Dulkadiroğulları beyliğinin (yarı bağımsız olmalarına rağmen) Kölemen sultanları ile zaman zaman resmi savaş ilan etme boyutlarında zıtlaşmaya gittiği bilinmektedir.

Bir yanda Bizans, bir yanda Dulkadiroğulları beyliği, bir yanda da Bizans'a bağımlı Kilikya Ermeni krallığı ve 13. yüzyılın sonlarına doğru yıldızı parlamaya başlayan Osmanlı beyliğinin giderek artan ağırlığı altında Mısır-Suriye Türk Kölemen Devleti, tarihteki yerini 16. yüzyıl başlarına kadar koruyabilmiştir.