Chọn lọc tự nhiên

Chọn lọc tự nhiên là một quá trình chuyển đổi từ từ mà trong đó một đặc tính sinh học trở nên nhiều hoặc ít phổ biến trong quần thể dân số như là một chức năng của ảnh hưởng của các đặc điểm di truyền dựa trên sự thành công sinh sản khác nhau của các sinh vật khi tương tác với môi trường. Chọn lọc tự nhiên là cơ chế chủ chốt của tiến hóa. Thuật ngữ "chọn lọc tự nhiên" được phổ biến hóa bởi Charles Darwin. Ông đã có dự định so sánh thuật ngữ này với chọn lọc nhân tạo hay hiện nay được gọi là loài chọn lọc.

Xem thêm

Tham khảo

Nghiên cứu thêm

  • Historical
    • Zirkle, C (1941). “Natural Selection before the "Origin of Species”. Proceedings of the American Philosophical Society 84 (1): 71–123. 
    • Kohm M (2004) A Reason for Everything: Natural Selection and the English Imagination. London: Faber and Faber. ISBN 0-571-22392-3. For review, see [2] van Wyhe J (2005) Human Nature Review 5:1-4

Liên kết ngoài