Tạp chí

Tạp chí là từ chỉ chung các loại ấn phẩm báo chí xuất bản định kỳ.

Các loại tạp chí - theo định kỳ

Tại Việt Nam, có khá nhiều loại tạp chí ra với định kỳ không theo phân loại trên như bán tuần báo (bi-weekly) với 2 - 3 số mỗi tuần, bán nguyệt san (bi-monthly) in 2 - 3 kỳ mỗi tháng.

Các loại tạp chí - theo chủ đề

Theo phân loại của các nhà phân phối Hoa Kỳ, có các thể loại tạp chí chính sau[1]:

Xem thêm

  1. ^ http://www.magazine.com/