Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết
Hình ảnh chọn lọc Tiêu chuẩn Thảo luận Commons

Với chức năng minh họa cho các bài viết, những hình ảnh ở Wikipedia cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển tải kiến thức và thông tin. Từ tháng 11 năm 2008, Wikipedia tiếng Việt bắt đầu giới thiệu các hình ảnh đẹp lên Trang Chính mỗi tuần. Đó là các hình đã được chọn lọc trên Commons hoặc do chính những thành viên Wikipedia tiếng Việt bình chọn theo một vài tiêu chí. Các hình ảnh này có thể đã xuất hiện trong các bài viết của Wikipedia tiếng Việt. Sau khi đưa lên Trang Chính, thông tin về các hình chọn lọc sẽ được lưu lại và sắp xếp theo ngày tháng hoặc chủ đề.

Lưu trữ
2008 • 2009
Danh sách theo lĩnh vực
Con người • Lịch sử • Phong cảnh • Tác phẩm nghệ thuật...
 
Hình ảnh tuần này
Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2019/Tuần 49
Hình ảnh tuần sau
Crystal 128 krita.png
Hiện chưa có hình ảnh chọn lọc cho tuần sau. Mời bạn xem các đề cử hiện hành và cho ý kiến! Bạn cũng có thể chọn một hình chọn lọc sẵn có trên Commons.
sửa  
Gtk-go-back-ltr.svg Tuần trước
Danh sách

Con người

Lịch sử

Phong cảnh, kiến trúc

Tác phẩm nghệ thuật