Wikipedia:Viết tắt

Bản mẫu:Subcat guideline

Viết tắt trong Không gian Wikipedia là một loại trang đổi hướng chuyên dụng, có thể dùng để truy cập nhanh chóng và trực tiếp một trang dự án hoặc một đề mục trong trang. Danh sách các viết tắt hiện có tại:

Làm thế nào để sử dụng viết tắt của Wikipedia

Bạn có thể gõ trang viết tắt Wikipedia vào hộp tìm kiếm để nhanh chóng đưa bạn tới trang dự án. Ví dụ, bạn có thể gõ WP:DOIHUONG vào ô tìm kiếm và nhấn nút Xem, để đến trang dự án Wikipedia:Trang đổi hướng, thay vì phải gõ nguyên tên.

Một cách khác, bạn có thể dùng viết tắt trong URL (địa chỉ trang web). Ví dụ, hiện bạn đang xem trang Wikipedia:Viết tắt bằng tiếng Việt. URL cho trang tiếng Việt là: //vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vi%E1%BA%BFt_t%E1%BA%AFt. Bạn có thể đi từ đây đến trang dự án Wikipedia:Trang đổi hướng bằng cách thay chữ Wikipedia:Vi%E1%BA%BFt_t%E1%BA%AFt bằng WP:DOIHUONG trong ô URL, rồi nhấn phím Enter.

Viết tắt được biểu hiện bằng các ký tự viết in hoàn toàn; tuy nhiên, ô tìm kiếm là không phân biệt chữ hoa chữ thường (trái với phương pháp URL, đòi hỏi phải trùng kiểu chữ trang viết tắt). Ví dụ, trong ô tìm kiếm, gõ wp:doihuong, thay vì than yeu lanh

Dễ đọc

Các trang viết tắt thường được dùng trong các trang thảo luận ở dạng viết tắt, mà không đặt liên kết sổ dọc, làm giảm tính dễ đọc đối với người đọc bình thường. Ví dụ, một số biên tập viên quen với đống viết tắt tên miền Wikipedia, thậm chí nhận ra ngay khi nhìn thấy chúng; tuy nhiên, những người khác sẽ nhìn thấy mộttrang toàn những ký tự khó hiểu, ý nghĩa của chúng không dễ nhận ra ngay, nếu người đọc lại đang ngoại tuyến.

Tuy trang viết tắt giúp dễ đặt liên kết hơn, tốt nhất là khi nhắc đến một trang dự án, cần để ý đến người đọc thông thường và đừng dùng viết tắt làm tiêu đề, mà không đặt liên kết sổ dọc. Ví dụ, liên kết sổ dọc: WP:VT|viết tắt, sẽ giúp người đọc có ý tưởng về chủ đề của trang đích, còn nếu chỉ để viết tắt: WP:VT, sẽ rất khó hiểu đối với người không quen.

Hộp liên kết

Viết tắt

Các hộp nhỏ, liệt kê tên các viết tắt của trang, xuất hiện ở đầu nhiều trang, đặc biệt là các trang quy định và hướng dẫn. Một hộp liên kết viết tắt có thể thêm vào trang, bằng cách đặt tiêu bản: {{viết tắt|WP:<x>}} vào đầu văn bản trang, khi đang sửa.

Mục đích của những hộp tiêu bản này không phải là liệt kê mọi trang đổi hướng đến trang cho trước (thực vậy, đó là nhiệm vụ của Đặc biệt:Whatlinkshere); thay vào đó, nó chỉ liệt kê một hoặc hai trang đổi hướng thường dùng và dễ nhớ mà thôi.

Các trang hướng dẫn có viết tắt chỉ đến nó thường dùng: {{hướng dẫn Wikipedia|WP:<x>}} hoặc tiêu bản {{subcat guideline}}, như tại trang này, thay vì tiêu bản viết tắt: {{viết tắt}}. Một tiêu bản khác cũng thường dùng là: {{MoS-guideline|WP:<x>}}.

Để biết thêm về các tiêu bản hộp viết tắt khác nhau và chức năng của chúng, xem {{shortcut/doc}}. Ngoài ra, có những tiêu bản để tạo hộp trôi ở bên trái và hiện nay, tự động thả neo, khiến dễ liên kết đến đề mục trang hơn. "[email protected]",là 1 địa chỉ mail khoa học, ai co thắt mắt gì về kiến thức của vụ trụ thì xin gửi. người viết: Gs.ts: lê hoàng Thân, Đang công tác tại bộ môn khoa sư phạm, trường đại học Cần Thơ

Cách tạo trang viết tắt

Ghi chú: Dưới đây chỉ là một ví dụ, trang viết tắt WP:CT hiện đã tồn tại.

Giả sử bạn muốn tạo trang viết tắt WP:CT cho một trang đã tồn tại có tên Wikipedia:Chỗ thử. Bạn sẽ cần tạo một trang WP:CT mới với chỉ một dòng sau:

#REDIRECT [[Wikipedia:Chỗ thử]] {{trang viết tắt}}

Nhiều trang viết tắt là các chữ cái đầu, các trang khác lại là chữ viết tắt, có nhiều trang chỉ đơn giản là WP:XOA, nhưng về mặt kỹ thuật tất cả chúng đều là trang đổi hướng.

Xin chú ý, khi tạo một trang viết tắt tới thể loại, bạn cần phải đặt thêm dấu hai chấm (":") vào đầu liên kết, như sau:

#REDIRECT [[:Thể loại:Đổi hướng từ trang viết tắt]] {{trang viết tắt}}

Thủ tục

Xem thêm: Wikipedia:Thông báo tiêu bản/Trang đổi hướng

Các trang đổi hướng thuộc dạng trang viết tắt cần phải được gắn thẻ {{trang viết tắt}} để chúng được tự xếp vào Thể loại:Đổi hướng từ trang viết tắt. Như thế này:

#ĐỔI [[Tên_trang]] {{trang viết tắt}}

Xem thêm